Informacje i harmonogramy zajęć

 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2017/2018

29 listopada 2017 r. - mgr Adriana Tomczyk „Prawo rodzinne”

13 grudnia 2017 r. – mgr Kamil Dąbrowski „Aspekty matematyczne prawa wyborczego”

 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2016/2017

22.11.2016 r. - dr Marta Jasińska „Postępowanie organów ścigania w sprawie o zabójstwo”

6.12.2016 r. - dr Olgierd Bogucki „Jak zrozumieć prawo?”

31.03.2017 r. dr Sławomir Driczinski „Praca niepełnoletnich”

18.05.2017 r.  - mgr Kamil Dąbrowski „System instytucjonalny Unii Europejskiej”

25.05.2017 dr Konrad Burdziak „Podstawowe problemy polskiego prawa polskiego”

 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2015/2016

12.02.2016 r. - mgr Adrianna Ogonowska „Ekologiczne aspekty podatków”

15.03.2016 r. - dr Radosław Zych „Wpływ dorobku starożytnego prawa rzymskiego na współczesne prawo”

26.04.2016 r. - dr Joanna Szyjewska-Bagińska „Prawo autorskie w Internecie i umowy zawierane w Internecie”

10.05.2016 r. - mgr Paweł Mańczyk „Konstrukcja podatków dochodowychz’ (+ ćwiczenia praktyczne)

 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2014/2015

28.10.2014 - dr Michał Peno „Wprowadzenie do głównych pojęć i problemów prawoznawstwa”

9.12.2014 - dr Bogna Baczyńska - Wykład z zakresu praw człowieka

10.02.2015 - dr Mariusz Nawrocki „Daktyloskopia”

31.03.2015 - dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz „Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”

 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2013/2014

28.01.2014:

dr Michał Peno „Ogólne zagadnienia dotyczące prawa. Wstęp do prawoznawstwa”

dr Marek Tkaczuk „Periodyzacja dziejów ustroju państwa polskiego”

25.03.2014:

dr Joanna Szyjewska-Bagińska „Problemy prawa autorskiego w Internecie”

dr Grzegorz Harasimiak „Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – sytuacja prawna nieletniego, przemoc rówieśnicza”

 
 
 

 

Dnia 3 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, nad którymi Wydział Prawa i Administracji US objął patronat. Z ramienia Wydziału w spotkaniu uczestniczyli Dziekan Wydziału dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US oraz Wydziałowy koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Beata Kanarek.


Szkoły reprezentowali natomiast Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie mgr Cezary Urban wraz z Wicedyrektor mgr Jolantą Konieczną; Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim mgr Teresa Teodziecka wraz z mgr Bogumiłą Lewandowską oraz mgr Małgorzatą Janus-Greszczuk; Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie mgr Karolina Grygowska; mgr Sonia Pańczuk-Mura z XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie oraz mgr Norbert Oleśków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.


Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań związanych z patronatem, a także ustalenie satysfakcjonującej formuły dalszej współpracy.


Podczas spotkania doszło do odnowienia porozumienia o sprawowaniu patronatu pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji US a XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,27 MB (+3,267) - time