Actaiuris

Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zmiana terminów II tury egzaminów dyplomowych – wrzesień 2017 r.

Dziekanat informuje, że na stronie Wydziału w zakładce o Wydziale – Akty prawne - Zarządzenia Dziekana Obowiązujące zostało opublikowane Zrządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (41/2016/2017) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00.

Oglądanie prac egzaminacyjnych z prawa handlowego

Prace egzaminacyjne z prawa handlowego będą do wglądu w dniu 14 lipca 2017 r. godz. 9:00 pokój 301A (ul. Narutowicza).

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

Teoria prawa NSP - dr M. Peno

Szanowni Państwo,

 

 

przekazuję wyniki egzaminu osób spoza protokołów (e-dziekanatu), które zdawały w terminie innym, aniżeli I:

205565 BDB

183864 DST

205541 DST

192890 NDST

103493 DST +

 

Dyżur odbędzie się 13.07.2017 r. (11.30-13.30).

 

Dr M. Peno

Ogłoszenie dra M. Peno

Informuję, że dyżur odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 13.07.2017 r., 11.30-13.30 (Piastów).

 

Dr M. Peno

Wpisy do indeksów ocen z egzaminów u dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak

W dniu 5 lipca br. o godz. 18.00, p. 328, odbędą się wpisy ocen do indeksów z egzaminów u dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak.

Ogłoszenie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US JEDYNE konsultacje i dyżur w lipcu br. odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00 i 11.00.

 

Ogłoszenie dra T. Radkiewicza

Na konsultacje i dyżur dydaktyczny w dniu 6 lipca 2017 zapraszam na godzinę 16.30 pok 406.

 

Dr T. Radkiewicz

I-III NSP: wpisy i wgląd do prac egzaminacyjnych z Prawa rzymskiego

Uprzejmie informuję, że wgląd do prac egzaminacyjnych z Prawa rzymskiego i/lub uzyskanie wpisu będzie możliwe 8.09. i 21.09. od godz. 12 w pok. 113.

 

Dr R. Zych

Dyżur i konsultacje dr M. Michalak

 

Z powodu choroby dyżur i konsultacje dr M. Michalak w dniu 6.07.2017 r. zostają odwołane.

Ogłoszenie dra M. Rylskiego

Szanowni Państwo,
 
 
W związku z ogłoszonymi wynikami z egzaminu z prawa pracy pragnę raz jeszcze poinformować, że możliwość zapoznania się z pracami oraz możliwość uzyskania wpisu do indeksu istnieje w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 9.15 do 10.15 w sali 323. 
 
 
Z poważaniem,
Mikołaj Rylski

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne mgr Tymoteusza Mikołajczaka w dniu 3.07.2017 r.

W okresie letniej sesji egzaminacyjnej dyżur dydaktyczny połączony z konsultacjami dydaktycznymi Tymoteusza Mikołajczaka odbędzie się w dniu 3.07 w godz. 12.00-14.00, s. 114. 

dyżur i konsultacje dr Joanny Szyjewskiej-Bagińskiej

W związku z wyjazdem w dniach 26-30 czerwca 2017 r. dyżur i konsultacje dr Joanny Szyjewskiej-Bagińskiej z dnia 29 czerwca odbędą się w dniu 1 lipca odpowiednio o godz. 10.30 i 11.30.

dr Joanna Szyjewska-Bagińska

Dodatkowy dyżur dydaktyczny dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 30.06.2017 r.

W dniu 30 czerwca br. dodatkowy dyżur dydaktyczny dr hab. Ewy Gajdy, prof. US odbędzie się w godz. 12.00-13.00, s. 113. 

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr. Radosława Zycha w dniu 29. i 30. 06.

I SSP, NSP: Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr. Radosława Zycha w dniu 29. i 30. 06.

 

W związku z egzaminami z Prawa rzymskiego w dniu 29.06. uprzejmie informuję, że uzyskanie wpisu do indeksu będzie możliwe w przerwach pomiędzy turami egzaminacyjnymi.


Ponadto, uprzejmie zapraszam na mój dyżur i konsultacje w dniu 30.06 (piątek) w godz. 10-12.

 

dr R. Zych

II rok NSP - wpisy do indeksów mgr Piotr Szymański - Prawo rzeczowe

II rok NSP - wpisy do indeksów – mgr Piotr Szymański - Prawo rzeczowe

 

Wpisy do indeksów z ćwiczeń w ramach przedmiotu Prawo rzeczowe dla Studentów II roku NSP odbędą się 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali nr 119 (w budynku przy ul. Narutowicza).

Indeks do wpisu można złożyć również przez pełnomocnika.

Piotr Szymański

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne mgr Tymoteusza Mikołajczaka w dniu 29.06.2017 r.

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne  mgr Tymoteusza Mikołajczaka w dniu 29.06.2017 r.  

 

Z uwagi na konieczność pomocy przy przeprowadzaniu egzaminów dyżur dydaktyczny wraz z konsultacjami dydaktycznym Tymoteusza Mikołajczaka odbędą się w dniu 29.06  w godz. 16.45-18.45, s. 114. 

Ogłoszenie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 29 czerwca br. konsultacje i dyżur odbędą się odpowiednio o godz. 10 i 11 w dniu 30 czerwca br.

 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

Konsultacje dydaktyczne mgr Dominiki Bonieckiej w czasie sesji egzaminacyjnej

Konsultacje dydaktyczne mgr Dominiki Bonieckiej w czasie sesji egzaminacyjnej

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w czasie sesji egzaminacyjnej moje konsultacje dydaktyczne będą odbywały się w czwartki w godzinach 11:00-12:00.

 

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

Wydłużone konsultacje - dr M. Peno

W związku z licznymi pytaniami informuję, że w dniu 29 czerwca konsultacje wraz z dyżurem zostaną wydłużone i będą trwały od 11.00 do 13.30. 

dr M. Peno

Dyżur i konsultacje dr M. Michalak

Z powodu choroby dyżur i konsultacje dr M. Michalak w dniu 29.06.2017 r. zostają odwołane.

 

dr M. Michalak

 

Kolokwium Prawo handlowe NSP IV rok

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Prawo handlowe dla grup mgr Małgorzaty Łęczyńskiej Smoter odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku s. 219 godz. 16:00.

 

Małgorzata Łęczyńska-Smoter

Konsultacje dydaktyczne dr Wiolety Baranowskiej-Zając w czasie sesji egzaminacyjnej

Konsultacje dydaktyczne dr Wiolety Baranowskiej-Zając w czasie sesji egzaminacyjnej

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w czasie sesji egzaminacyjnej moje konsultacje dydaktyczne będą odbywały się w czwartki w godzinach 14:00-15:00.

 

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera i dr Izabeli Mycko-Katner

Dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera i dr Izabeli Mycko-Katner

 

Z uwagi na wyjazd służbowy, dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera i dr Izabeli Mycko-Katner w dniu 29 czerwca 2017 r. zostają odwołane.

dr Przemysław Katner

dr Izabela Mycko-Katner

III rok NSP - Zapisy na seminaria

III rok NSP - Zapisy na seminaria

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30 czerwca br. do 3 lipca 2017 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na seminaria magisterskie, realizowane od czwartego roku studiów w roku akademickim 2017/2018.

Zapisy rozpoczną się 30 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 3 lipca  o godzinie 23.59.

Limit miejsc w grupie każdego z promotorów wynosi 10 osób.

Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

Przypisanie studenta do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości: liczby podanej przez studenta w polu „preferencje promotora” oraz średniej ważonej z ocen. Średnia ważona z ocen jest obliczana ze średniej arytmetycznej z całości dotychczasowych studiów (za semestry od I do V – 0,8) oraz średniej arytmetycznej za semestr V (0,2).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora drogą elektroniczną w terminie zapisów, po tym terminie zostaną z urzędu zapisani do promotorów, u których będą wolne miejsca.

 

Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2017/2018 na czwartym roku studiów niestacjonarnych na kierunku Prawo:

  1. dr hab. prof. US Jerzy Ciapała, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej,
  1. dr hab. prof. US Ewa Gajda, Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych,
  1. prof. dr hab. Piotr Łaski, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego,
  1. prof. dr hab. Łukasz Pohl, Katedra Prawa Karnego,
  1. dr hab. prof. US Dorota Sokołowska, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego,
  1. dr hab. prof. US Magda Tarnowska-Sobecka, Katedra Postępowania Karnego

Seminarzyści dr hab. prof. US M. Tarnowskiej - Sobeckiej

Seminarzyści dr hab. prof. M. Tarnowskiej - Sobeckiej

 

Seminarzyści dr hab. prof. M. Tarnowskiej-Sobeckiej, zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni, jeżeli chcą bronić się we wrześniu, muszą złożyć kompletną pracę do 10.07.2017 r.

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

 

Konsultacje dydaktyczne dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego będą się odbywały w czwartki, godz. 13.00-14.00.

Konsultacje i dyżur dydaktyczny - dr T. Radkiewicz

Na konsultacje i dyżur dydaktyczny w dniu 29 czerwca 2017 r. zapraszam na godzinę 16.30 pok 406. 

Dr T. Radkiewicz

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 3.07.2017 r.

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne  dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 3.07.2017 r.  

 

W dniu 3 lipca br. dyżur dydaktyczny wraz z konsultacjami dydaktycznymi dr hab. Ewy Gajdy, prof. US odbędą się w godz. 10.00-12.00, s. 113. 

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 29.06.2017 r.

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne  dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 29.06.2017 r.  

W dniu 29 czerwca br. dyżur dydaktyczny wraz z konsultacjami dydaktycznymi odbędą się w godz. 11.00-13.00, s. 113. 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,54 MB (+3,543) - time