Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej Inauguracja roku akademickiego NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Dodatkowe konsultacje mgr K. Sobczak (j. angielski)

Dodatkowe konsultacje mgr K. Sobczak odbędą się 26 września 2017 r., od. godz. 11:00. W tym terminie można uzyskać zaległe wpisy do indeksów.

Konsultacje prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z posiedzeniem Senatu Uczelni w dniu 28 września br. (wtorek) konsultacje dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 26 września br. (wtorek) o godz. 10.00.

Konsultacje dydaktyczne i dyżur dr Magdaleny Michalak

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dydaktyczne dr
Magdaleny Michalak w dniu 21 września nie odbędą się. Zostaną one
odpracowane w dniu 28 września w godzinach 8.00-10.00.

Dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr. Michała Wojdały

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje mgr. Michała Wojdały w dniu 21 września br. odbędą się w godzinach 12:00-13:00.

 

Dyżur dydaktyczny z dnia 21 września br, z godziny 13:00 zostaje przeniesiony na 28 września br. na godz. 14:00.

Zmiana godziny konsultacji dra Przemysława Kledzika

Szanowni Państwo, w dniu 21.09.2017 r. konsultacje odbędą się w godzinach 11.00-12.30

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Zmiana terminu dyżuru dr hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 21.09.2017  w godz. 12.00-13.00  odbędzie się 28.09.2017 w godz. 15.00-16.00

konsultacje i dyżur dr A. Klich

Szanowni Państwo,
Z powodu wyjazdu służbowego, w dniu 21 września br. konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich nie odbędą się. Konsultacje i dyżur dydaktyczny zostały przeniesione na dzień 25 września br. (Poniedziałek) i odbędą się w godz. 11:30-13:30.

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji dra Wojciecha Bożka

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dra Wojciecha Bożka z dnia 28 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 22 września 2017 r., godz. 9.00-11.00.

IV r - Zapisy na przedmioty do wyboru PDW-15 (NSP)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20 do 24 września 2017 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmioty do wyboru (tzw. PDW-15),  realizowane na piątym roku studiów stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Studenci dokonują wyboru dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych:

  1. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych
  2. Prawo wykroczeń
  3. Państwowe prawo wyznaniowe
  4. Latin and Eastern Catholic Law
  5. Informatization of Civil Proceedings

 

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest wybranie danego przedmiotu przez co najmniej 30 studentów.

Zapisy rozpoczną się 20 września o godzinie 0.00 i zakończą 24 września o godzinie 23.59. 

III r. - Zapisy na przedmioty do wyboru PDW-15 (NSP)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20 do 24 września 2017 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmiot  do wyboru (tzw. PDW-15),  realizowany na czwartym roku studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród trzech niżej wymienionych:

  1. Kościelne prawo małżeńskie
  2. Kryminologia
  3. Dochodzenie roszczeń pacjentów i konsumentów

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest wybranie danego przedmiotu przez co najmniej 30 studentów.

Zapisy rozpoczną się 20 września o godzinie 0.00 i zakończą 24 września o godzinie 23.59. 

Kolokwium poprawkowe z prawa handlowego u mgr M. Łęczyńskiej-Smoter,

Kolokwium poprawkowe z prawa handlowego  4 rok niestacjonarne studia prawnicze u mgr Małgorzaty Łęczyńskiej- Smoter, zgodnie z ustaleniami odbędzie się dnia 19 września 2017., godz. 14:00, s.217.Wpisy ocen z ćwiczeń również odbędą się w tym terminie

Zaliczenia i wpisy z zajęć prowadzonych przez dr M. Kowalewską-Łukuć

 

Szanowni Państwo,

 osoby, które jeszcze nie uzyskały zaliczenia lub wpisu z prowadzonych przeze mnie zajęć w roku akademickim 2016/2017 uprzejmie zapraszam na swój dyżur w dniu 21 września 2017 r. (czwartek), w godzinach 12.00-13.00, pokój 304 B.

 Z wyrazami szacunku,

 Magdalena Kowalewska-Łukuć

 

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji prof. Z. Ofiarskiego

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje prof. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 26 września 2017 r. godz. 11.00-13.00.

Dyżur i konsultacje mgr M. Wysockiej

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje mgr Marii Wysockiej z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 19 września 2017 r. godz. 13.30 – 15.30.

Dyżur i Konsultacje dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 19 września 2017 r. godz. 9:00 – 11:00.

Przełożone dyżur i konsultacje dr K. Dadańskiej

Dyżur i konsultacje dr Katarzyny Dadańskiej zaplanowane na dzień 14.09.2017 r. w godz. 12.00-14.00 zostały przełozone na dzień 13.09.2017 r. na godz. 12.00-14.00.

Przełożone dyżur i konsultacje dr A. Klich

 
Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich w dniu dzisiejszym nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego. Konsultacje i dyżur dydaktyczny odbędą się w poniedziałek w godzinach 10:30-12:30 w s. 307.
 

Zmiana terminu dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 14.09.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 28.09.2017 w godz. 16.00-17.00

Dyżury i konsultacje dydaktyczne mgr D. Bonieckiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w okresie sesji poprawkowej dyżury i konsultacje dydaktyczne planowo mające się odbyć 14 września 2017 roku oraz 21 września 2017 roku odbędą się odpowiednio w dniach 19 września 2017 roku oraz 21 września 2017 roku w następujących godzinach: konsultacje dydaktyczne 10:30 – 11:30, dyżur 11:30-12:30.

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

 

I rok SSA i I rok NSP wgląd do prac egzaminacyjnych z logiki prawniczej

Uwaga! 14 września o g. 18 w p. 203 na Piastów możliwy będzie wgląd do prac egzaminacyjnych z logiki prawniczej

Dyżury dr hab. Ewy Gajdy, prof. US, w okresie sesji poprawkowej

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny dr hab. Ewy Gajdy, prof. US,  w czasie sesji poprawkowej, który przypada na 15 września br., nie odbędzie się. Dodatkowy dyżur (poza sesją) wyznaczony zostaje na 28 września br., godz. 12.00-13.00 (s.213). Dyżur w dniu 21 września b.r. odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami (godz. 12-13, s. 213).

Zmiana godzin konsultacji i dyżuru Dra Tomasza Radkiewicza

Zmiana godzin konsultacji i dyżuru Dra Tomasza Radkiewicza z dnia 14 września 2017 r. godz. 11.00 i 12.00 na dzień 

18 września 2017 r. godz. 15.00 i 16.00.

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr Magdaleny Michalak (2)

Z powodu urlopu dyżur i konsultacje dydaktyczne dr Magdaleny Michalak w dniu 14 września nie odbędą się. Zostaną one odpracowane w dniu 28 września w godzinach 10.00-12.00.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Szanowni Państwo,

 

Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie:

 

https://wbn.icm.edu.pl/

 

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US).

Dyżury dydaktyczne i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł we wrześniu

Ze względu na urlop wypoczynkowy pierwszy dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł odbędą się w dniu 14 września br. (czwartek) w godz. 11.00-13.00. Kolejne dyżury dydaktyczne i konsultacje odbędą się zgodnie z harmonogramem (tj. w czwartki – 21 i 28 września br., godz. 11.00-13.00).

Dyżury i konsultacje dr hab. Ewy Gajdy, prof. US

We wrześniu b.r. konsultacje i dyżury dydaktyczne dr hab. Ewy Gajdy, prof. US, odbędą się w dniach: 8.09, godz. 12-13 oraz 21.09, godz. 12-13 (s. 213). W powyższych terminach będzie można uzyskać wpisy do indeksów.

Termin zaliczenia poprawkowego z Podstaw ekonomii u dra B. Niemczynowicza

Terminy zaliczenia poprawkowego dla I roku NSP z podstaw ekonomii u dr. Benedykta Niemczynowicza:

- 13 września 2017 r., godz. 10.00, ul. Narutowicza 17 A, sala 217                        

- 17 września  2017 r., godz. 10.00,  ul. Mickiewicza 64, sala 0102 (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Konsultacje i dyżury dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdami służbowymi najbliższe konsultacje i dyżury dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się:
 
5 września godz. 11.00-13.00,
 
12 września godz. 10.00-11.00,
 
19 września godz. 10.00-11.00.

Konsultacje prof. J. Sługockiego

Konsultacje  prof. J. Sługockiego odbędą się w piątek  (01.09.17) w godz. 18.30 – 20.00 oraz w sobotę (02.09.17)  w godz. 9.00 – 11.00  pok. 331,   ul. Narutowicza 17a.

Odwołane dyżur i konsultacje dr Wiolety Baranowskiej-Zając

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że ze względu na wyjazd służbowy na konferencję naukową, mój dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 31 sierpnia 2017 r. nie odbędą się.

Konsultacje dydaktyczne oraz dyżur zostaną odpracowane w dniu 7 września 2017 r. (czwartek) w godzinach 14:00-15:00 (dyżur) oraz 15:00-16:00 (konsultacje).

 

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,57 MB (+3,575) - time