Actaiuris

Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

IV rok, zapisy na przedmioty do wyboru realizowane na piątym roku studiów (r.a. 2017/2018)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 26 do 30 maja 2017 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmioty do wyboru, realizowane na piątym roku studiów w roku akademickim 2017/2018:

 

I.

Zapisy na przedmiot Międzynarodowe prawo prywatne, prowadzony w dwóch wersjach: klasycznej i problem-based learning. Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru wersji przedmiotu.

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne w wersji problem-based learning jest wybranie tego przedmiotu przez co najmniej 30 studentów. W wyniku zapisów może zostać utworzona jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób. Kryterium decydującym o uczestnictwie w grupie jest kolejność zapisów.

 

II.
Zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny program edukacyjny, realizowany w semestrze letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród trzech:

 

1) Studencka Poradnia Prawna,
2) Rozprawa sądowa,
3) Praktyka studencka.

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotów Studencka Poradnia Prawna oraz Rozprawa sądowa jest wybranie danego przedmiotu  przez co najmniej 30 studentów.

 

III.
Zapisy na Moduły przedmiotów, realizowane w semestrze zimowym i letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru jednego modułu spośród sześciu oznaczonych literami A, B, C, D, E i F. Każdy moduł składa się z pięciu przedmiotów. W trakcie zapisów wybierane są całe moduły. Studenci nie mają możliwości wybrania pojedynczych przedmiotów znajdujących się w różnych modułach.

 

MODUŁ A
Ochrona praw człowieka
Prawo wyznaniowe
Ustrój organów ochrony prawnej
Współczesne ustroje państw
Zawody prawnicze w RP i UE


MODUŁ B
Kryminalistyka
Prawo karne skarbowe
Prawo karne wykonawcze
Przestępczość gospodarcza
Przestępczość nieletnich

 

MODUŁ C
Arbitraż i mediacja
Prawo obrotu nieruchomościami
Prawo ochrony konsumenta
Prawo ubezpieczeń
Prawo upadłościowe i naprawcze

 

MODUŁ D
Finanse samorządu terytorialnego
Finansowanie ubezpieczeń emerytalnych
Międzynarodowe prawo finansowe
Prawo bankowe
Prawo rynku kapitałowego

 

MODUŁ E
Gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno-budowlany
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Prawo komunikacji elektronicznej
Prawo socjalne
Prawo zamówień publicznych

 

MODUŁ F
Europejskie postępowanie cywilne
Europejskie prawo administracyjne
Międzynarodowe prawo pracy
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Prawo organizacji międzynarodowych

 

Warunkiem uruchomienia modułu jest wybranie danego modułu przez co najmniej 30 studentów.

 

Wszystkie zapisy rozpoczną się 26 maja o godzinie 0.00 i zakończą 30 czerwca o godzinie 23.59.

 

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo / Sylabusy do planu studiów 2013/2014.

 

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu br. odbędą się kolejne zapisy - na przedmioty do wyboru (PDW), realizowane w semestrze letnim 2017/2018. Data przeprowadzenia zapisów oraz lista przedmiotów do wyboru zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

II r., egzamin przedterminowy z Prawa rzeczowego

Egzamin przedterminowy z Prawa rzeczowego u dr. K. Dadańskiej odbędzie się 24 czerwca (sobota) 2017 r., godz. 16:00, sala  217.

Odrabianie dyżuru i konsultacji dr A. Klich z dnia 4.05 br. i wpisy z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów

 
Szanowni Państwo, 
 
Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich, które nie odbyły się w dniu 4 maja br. odbędą się w najbliższy piątek w godzinach 18:30-20:30, w pok. 408. W tym czasie istnieje również możliwość uzyskania wpisów z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów. 

 

25 maja br. (czwartek) dniem rektorskim - odwołane dyżury i konsultacje dydaktyczne

 

Na podstawie § 7 pkt 2) uchwały nr 136/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US informujemy, że w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) nie odbędą się dyżury i konsultacje pracowników Wydziału.

Dzień 25 maja 2017 r. został uznany w organizacji roku akademickiego za dzień sportu (dzień rektorski).

 

Przełożone dyżur i konsultacje dr J.Szyjewskiej-Bagińskiej z dnia 25.05 br.

W związku z wyjazdem służbowym w dniach 24-25 maja 2017 r. dr Joanny Szyjewskiej-Bagińskiej konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 23 maja odpowiednio o 15.30 i 16.30

Konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 25 maja br. dr Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 24 maja br. odpowiednio o 9.00 i 10.00, a seminarium w dniu 26 maja o godz. 9.00.

Szkolenia BHP i test zaliczeniowy dla Studentów przyjętych na semestr letni 2017 oraz studentów z poprawkami, warunkami i różnicami programowymi

Szkolenia BHP i test zaliczeniowy dla Studentów przyjętych na semestr letni 2017 oraz studentów z poprawkami, warunkami i różnicami programowymi realizowane jest  w następującym terminie:

 

szkolenie BHP

od 22 maja 2017 r.  do 29 maja 2017r. (do godz. 12.00)

 

Dostęp do szkolenia  elerningowego odbywa się z indywidualnego konta studenta i doktoranta w edziekanacie, zakładka szkolenie bhp.

W przypadku braku dostępu do szkolenia elerningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

Dodatkowe informacje  dotyczące szkolenia bhp znajdują sie stronie internetowej

 

http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us 

II i III rok + różnice programowe, egzamin warunkowy z Prawa rzymskiego

Pisemny egzamin warunkowy z Prawa rzymskiego zostanie przeprowadzony w dniu 29.06. br. w sali 222 w godz. 17:30-19:00.

I rok, egzamin "zerowy" z Prawa rzymskiego

Egzamin "zerowy"z Prawa rzymskiego zostanie przeprowadzony w formie ustnej w dniu 9.06. br od godz. 11 do 15 w sali 113 przy ul. Narutowicza. Osoby zamierzające przystąpić do niego proszone są o złożenie ostatecznej deklaracji w dniu 8.09. prowadzącym ćwiczenia z Prawa rzymskiego.

V rok, dodatkowy termin zaliczenia z Prawa karnego wykonawczego i Prawa wykroczeń

Dodatkowy termin zaliczenia z Prawa karnego wykonawczego i Prawa wykroczeń dla V roku NSP – 23 maja 2017 r., godz. 15:00, sala 119.

Egzamin warunkowy (pisemny), różnice programowe, Prawo rzymskie z prof. E. Gajdą

I,II,III Rok NSP - Egzamin warunkowy(pisemny) , różnice programowe, Prawo rzymskie u prof. E. Gajdy odbędzie się 09.06.2017 r.   godz. 10.00 sala 222  ul. Narutowicza 17 A

I-III NSP (+ różnice): Warunek kolokwium z Prawa rzymskiego

Warunek z Prawa rzymskiego odbędzie się w dniu 9.06. w godz. 10:00-11:30 w sali 222 (Narutowicza).

Przełożone konsultacje mgra T. Mikołajczaka

Z uwagi na seminarium wewnętrzne Katedry prowadzone przeze mnie konsultacje dydaktyczne dla I roku SSP i NSP w dniu 19.05.2017 r. (piątek) zostają przełożone na godz. 18.15-19.15 (s. 114).

Z poważaniem,
Tymoteusz Mikołajczak

Konsultacje SSA, SSP dr hab. Anna Barczak, prof. US

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 19 maja 2017 r. odbędą się w godz. 10.00-11.00.

Seminarium mgr i dyżur dydaktyczny dra Mikołaja Rylskiego w dniu 18 maja br.

Seminarium mgr i dyżur dydaktyczny dra Mikołaja Rylskiego w dniu 18 maja br. zostają odwołane.

Przełożony dyżur dydaktyczny dr. hab. D. Wacinkiewicza z dnia 18.05 br.

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 18.05.2017 w godz. 12.00 - 13.00  odbędzie się dnia 01.06.2017 w godz. 16.00-17.00.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. K. Nizioł prof. US z dnia 1.06 br.

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. Krystyny Nizioł prof. US dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 01.06.2017 r.  (czwartek)  nie odbędą się. Zostają one przełożone: konsultacje na 18.05.2017r., godz.10.00 - 11.00, dyżur dydaktyczny na 26.05.2017 r., godz. 12.30 - 13.30.

Przeniesione dyżur i seminarium magisterskie dr hab. A. Monarchy-Matlak prof. US z dnia 18.05 br.

Dyżur i seminarium magisterskie dr hab. Aleksandry Monarchy-Matlak prof. US zostają przeniesione z dnia 18 maja 2017 r. na  25 maja 2017 r. godz.16.00 -19.00.

Odwołane dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr Adriany Tomczyk w dniu 18.05 br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Adriany Tomczyk   z dnia 18.05.2017 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 25 maja 2017r.,  konsultacje od godziny 10.00-11.00, dyżur od godziny 13.00-14.00.

 

Odwołane dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr Ewy Szubert w dniu 18.05 br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Ewy Szubert z dnia 18.05.2017 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 25 maja 2017r.,  konsultacje od godziny 10.00-11.00, dyżur od godziny 13.00-14.00.

 

Przełożone dyżur i konsultacje dr A. Klich z dnia 18.05 br.

Szanowni Państwo,
 
z uwagi na wyjazd służbowy, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich w dniu 18 maja br. nie odbędą się. Konsultacje odbędą się w najbliższy wtorek, 16 maja br. w godzinach 9:45-11:45 w pok. 407. 

 

III rok, zmiana godziny dyżuru mgr D. Bonieckiej w dniu 18.05 br.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2017 r. mój dyżur odbędzie się w godzinach od 11:00-12:00. 

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

I r. - Zmiana rozkładu zajęć

Wykład z Prawa rzymskiego z dnia 26 maja został przełożony na 9 czerwca br. Zmieniony rozkład zajęć jest dostępny na stronie WPiA.

I rok, zmiana daty egzaminu warunkowego z Historii ustroju państwa i prawa polskiego

Z powodu dnia rektorskiego egzamin warunkowy z Historii ustroju państwa i prawa polskiego z dnia 25 maja br. zostaje przełożony na 1 czerwca br., godz. 12.00, sala 217 ul. Narutowicza.

Odrabianie zajęć prof. dr hab. J. Sługockiego z dnia 28.04.2017 r.

Zajęcia prof. dr hab. Janusza Sługockiego z dnia 28.04.2017 r. odbędą się dnia 13 maja 2017 r. w godzinach jak z dnia 28.04.2017 r. 

III rok, przeniesione dyżur i konsultacje dr E. Koniuszewskiej z dnia 11.05 br.

Szanowni Państwo,

dyżur i konsultacje z dnia 11.05 . 2017 r. przeniesione zostają na dzień 15.05. 2017 r. i odbędą się w godz. 9.30-11.30.

dr Ewa Koniuszewska

I-III rok, zmiana godziny konsultacji dr hab. E. Gajdy prof. US w dniu 11.05 br.

W związku z wykładem otwartym dla studentów prawa, pod patronatem Koła naukowego Cives Romani ( in statu nascendi), konsultacje dr hab. Ewy Gajdy prof. US w dniu 11.05.2017 r. odbędą się od 16.00-17.00.
 

Zmiana godzin konsultacji dr W. Baranowskiej-Zając w dniu 11.05 br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja 2017 r. moje konsultacje dydaktyczne odbędą się w godzinach 13:00-14:00.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

IV r. gr. 3 - Zmiana w rozkładzie zajęć

Nastąpiła zmiana godzin rozpoczęcia ćwiczeń z Prawa i postępowania podatkowego w dniach 20 maja i 3 czerwca br. dla grupy 3.

Aktualny rozkład zajęć do pobrania na stronie WPiA

III, IV i V rok, egzamin/zaliczenie z przedmiotu Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Ostatni w roku akademickim 2016/2017 egzamin/zaliczenie - pisemny - z przedmiotu Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej (różnice programowe, warunek, inne sytuacje) dla studentów Prawa, u dr hab. Doroty Sokołowskiej prof. US  - odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00, w s. 201 w budynku przy ul. Narutowicza.
Osoby nie dysponujące zagadnieniami egzaminacyjnymi, mogą zwracać się o ich przesłanie:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem,
D. Sokołowska

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,55 MB (+3,551) - time