Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Egzamin z Prawa Unii Europejskiej

Osoby, które mają zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu z Prawa Unii Europejskiej i nie przystąpiły do niego w dn. 19 marca 2017 r. mogą przystąpić do egzaminu indywidualnie, w czasie dyżurów dydaktycznych.

Egzaminy prawo rzymskie


dr hab. prof. US Ewa Gajda

Terminy zaliczeń w semestrze letnim 2016/ 2017

Termin/ sala

Przedmiot

Grupy

 

12.05.2017

s. 222

 

KONKURS

Prawo rzymskie

Dla Wszystkich Państwa Chętnych po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń z Prawa rzymskiego Etap pisemny

 

 

godz. 12:00-14:00

 

Wyniki: 18.05.2017 r.

 

26.05.2017 

s.113

 

FINAŁ USTNY

KONKURSU Z PRAWA RZYMSKIEGO

 

 

godz. 12-14

 

 

09.06.2017

s. 222

EGZAMIN ZEROWY

Prawo rzymskie SSP

+ RÓŻNICE PROGRAMOWE

 

godz.10-11:30: 
godz. 11:30-13:00

 

Wyniki: 12.06.2017 r.

09.06.2017

s. 222

EGZAMIN ZEROWY

Prawo rzymskie SSP

+ RÓŻNICE PROGRAMOWE

 

godz. 13:00-14:30

 

Wyniki: 12.06.2017 r.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

23.06.2017

10:00-12:00, s. 113

 

29.06.2017

s. 222

 

Prawo rzymskie SSP

I termin

 

 

godz. 10:00-11:30 1 grupa

godz. 11:30-13:00 2 grupa

godz. 13:00-14:30 3 grupa

godz. 14:30-16:00 4 grupa

 

Wyniki: zgodnie z regulaminem studiów; dokładny termin zostanie podany później.

 

29.06.2017

s. 222

 

 

Prawo rzymskie NSP

I termin

 

 

godz. 16:00-17:30

 

Wyniki: zgodnie z regulaminem studiów; dokładny termin zostanie podany później.

 

 

29.06.2017

s. 222

 

 

 

Prawo rzymskie egz. warunkowy

II, III r + RÓZNICE PROGRAMOWE

 

 

godz. 17:30-19:00

 

Wyniki: zgodnie z regulaminem studiów; dokładny termin zostanie podany później.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

 

termin wglądu do prac zostanie podany później

 

22.09.2017

s. 222

Prawo rzymskie SSP poprawka

 

godz. 10:00-11:30 1 grupa

godz. 11:30-13:00 2 grupa

godz. 13:00-14:30 3 grupa

godz. 14.30-16.00 4 grupa

 

Wyniki: 25.09.2017 r.

22.09.2017

s. 222

 

Prawo rzymskie NSP poprawka

 

 

godz. 16:00-17:30

 

Wyniki: 25.09.2017 r.

22.09.2017

s. 222

 

Prawo rzymskie

dla Osób, które zachowały pierwszy termin + RÓŻNICE PROGRAMOWE 

 

godz. 17.30-19.00

 

 

Wyniki: 25.09.2017 r.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

28.09.2017,

15:00-18:00. s. 113

24.03.2017

s.222

Prawo rzymskie – kolokwium warunkowe oraz II termin SSP NSP

godz. 12.00-13.00 1 grupa

godz. 13.00-14.00 2 grupa

 

Wyniki: 27.03.2017 r.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

31.03.2017 r.

godz. 12.00-13.30, s. 113

 

 

KONKURS

Prawo rzymskie

Uprzejmie informujemy Wszystkich Państwa Chętnych o I etapie (pisemnym) konkursu z Prawa rzymskiego, który odbędzie się w dniu 12.05. br. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z Prawa rzymskiego.

Zmiana godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 23.03.2017 odbędzie się tego samego dnia (23.03.2017)  w godz. 16.00-17.00 (s. 315).

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak dnia 23.03.2017 r. są odwołane

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak  dnia 23.03.2017 r. są odwołane.

Terminy odrobienia zostaną podane później.

I r. - Ćwiczenia z Logiki prawniczej

Szanowni Studenci, informuję, że na najbliższych ćwiczeniach z Logiki prawniczej będziemy omawiać zagadnienia dotyczące funktorów prawdziwościowych (rozdział 7).


Z poważaniem

Karolina Gmerek

Zmiana terminu konsultacji i dyżuru dra Tomasza Radkiewicza

Przenoszę konsultacje i dyżur z dnia 23 marca 2017 r. na dzień 28 marca 2017 godz. 16.15.


dr Tomasz Radkiewicz

I r - Zmiana w ćwiczeniowym rozkładzie zajęć.

Od 24 marca br. obowiązuje podział na 1 grupę ćwiczeniową.

Dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US dyżur, konsultacje i seminaria z dnia 23 i 24 marca br. zostają przeniesione na środę 22 marca br. odpowiednio: 10.00 - dyżur, 11.00 - konsultacje oraz od 12.00 - seminaria.

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne cz. ogólna

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Prawo cywilne cz. ogólna z drem P. Katnerm dla osób posiadających zgodę Dziekana na usprawiedliwienie nieobecności w I terminie i/lub w terminie poprawkowym odbędzie się 27 marca 2017 r., o godz. 10.00 w sali 222.

Egzamin z Filozofii prawa oraz Etycznych problemów prawa i prawoznawstwa z prof. S. Czepitą

Egzamin z Filozofii prawa oraz Etycznych problemów prawa i prawoznawstwa z Panem Prof. S. Czepitą

odbędzie się 27.03.2017 r. w poniedziałek o godz. 9.00 w sali 121.

Rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę

Od 1 marca 2017 r. studenci, którym przysługuje rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem z oceną nie składają w Dziekanatach wniosków. Decyzje w tej sprawie wydawane będą z urzędu. 

Studenci, którzy powtarzają przedmioty składają wnioski na dotychczasowych zasadach.

I r. - Zmiana rozkładu zajęć

Uwaga! Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla I r. NSP. Aktualny rozkład zajęć do pobrania ze strony WPiA.

V r. - Zmiana rozkładu zajęć

Uwaga! Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla V r. NSP. Aktualny rozkład zajęć do pobrania ze strony WPiA.

III r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć. Aktualny rozkład zajęć dostępny na stronie WPiA.

Termin oglądania prac z egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne - część ogólna

Oglądanie prac z egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne - część ogólna u dr. Przemysława Katnera będzie możliwe w poniedziałek 20 marca 2017 r., godz. 9.00-12.00.

Odwołane dyżur i konsultacje dr I. Mycko-Katner i dra P. Katnera

Ze względu na urlop, dyżur oraz konsultacje w dniu 16 marca 2017 r. dr. Przemysława Katnera oraz dr Izabeli Mycko-Katner zostają odwołane.

Odwołane dyżur i konsultacje dr I. Mycko-Katner i dra P. Katnera (2)

Ze względu na urlop, dyżur oraz konsultacje w dniu 16 marca 2017 r. dr. Przemysława Katnera oraz dr Izabeli Mycko-Katner zostają odwołane.

Konsultacje mgr E. Milczarek

Konsultacje z mgr Ewą Milczarek w dniu 16.03.2017 odbędą się wyjątkowo od godzinie 10 do godziny 11

Konsultacje dra O. Boguckiego

W semestrze letnim 2016/2017 konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą się odbywać w czwartki w g. 18-19 w p. 203 na Piastów.

Konsultacje i dyżur prof. Z. Ofiarskiego w dniu 16 marca br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje dydaktyczne i dyżur dydaktyczny prof. zw. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego w dniu 16 marca br. nie odbędą się. Odbędą się we wtorek (21 marca 2017 r.) w godz. 11.00-13.00

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. prof. US Krystyny Nizioł dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 30.03.2017 r.  (czwartek)  nie odbędą się. Zostają one przełożone na dzień 15.03.2017 r. (wtorek ):  konsultacje,  g.  10.00-11.00. dyżur dydaktyczny, g. 11.00-12.00.

Egzamin z Historii ustroju państwa i prawa oraz Powszechnej historii prawa u dra M. Tkaczuka

Egzamin poprawkowy oraz przełożony usprawiedliwiony za zgodą dziekana

z Historii ustroju państwa i prawa oraz Powszechnej historii prawa u dr M. Tkaczuka

odbędzie się 16.03.2017 r. o godz. 12.15 w sali 222 ul. Narutowicza 17

Odwołanie dyżuru prof. D. Wacinkiewicza

Dyżur dydaktyczny dra hab. Daniela Wacinkiewicza w dniu 9 marca 2016 r.
nie odbędzie się. Termin odrobienia zostanie podany wkrótce.

Odwołane dyżury i konsultacje prof. E. Gajdy

Dyżur i konsultacje dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 9.03. nie odbędą się.
Wykład z Prawa rzymskiego dla I SSP 10.03. ODBĘDZIE SIĘ PLANOWO.

I r. - Termin egzaminu u dr Marka Tkaczuka

Egzaminy z:

1. Historii ustroju państwa i prawa polskiego
2. Powszechnej historii państwa i prawa
3. Historii administracji
4. Historii administracji i myśli ustrojowo administracyjnej

dla osób mających zgodę dziekańską, która usprawiedliwia nieobecność na egzaminach w sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej i zachowuje prawo złożenia powyższych egzaminów po sesji egzaminacyjnej, odbędą się w dniu 9 marca br. o godz. 12.00, w sali 222, ul. Narutowicza 17a.

III r. - Dodatkowy termin egzaminu z Prawa samorządu terytorialnego

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Prawo samorządu terytorialnego dla osób posiadających zgodę Dziekana na przedłużenie terminu (I i II termin) odbędzie się 13 marca 2017 r., o godz. 10.00 w sali 201 (ul. Narutowicza 17a).

I r. - Wgląd do prac egzaminacyjnych - poprawkowych z Powszechnej historii państwa i prawa oraz z Historii państwa i prawa polskiego

Wgląd do prac egzaminacyjnych - poprawkowych z Powszechnej historii państwa i prawa oraz z Historii państwa i prawa polskiego będzie możliwy w dniu 6 marca 2017 r. godz. 9.00 w pokoju 211.

V r. - Prawo handlowe – przedterminowy egzamin dla studentów

Egzamin przedterminowy z Prawa handlowego dla studentów V roku SSP oraz NSP, którzy powtarzają przedmiot lub mają różnice programowe, odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r., godz. 9:00, sala 217.

Ostateczny termin egzaminu z Prawa Unii Europejskiej

Ostateczny termin egzaminu z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej u prof. J. Ciapały dla osób mających zgodę Dziekana (IV r. NSP, rejestracja warunkowa, powtarzanie przedmiotu) wyznaczony został na 19 marca 2017 r, godz. 9.00, sala 217. 

Dyżur dr Agnieszki Choduń

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 2 marca 2016 r. dyżury czwartkowe będę odbywać w pok. 202  (al. Piastów 40b).

 

Agnieszka Choduń

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl