Pomoc materialna

Miejsce składania wniosków oraz dane kontaktowe w sprawach o świadczenia socjalne w terminie 11.09.2017r. - 20.10.2017r.

 

Studenci studiów stacjonarnych
Wydział Matematyczno-Fizyczny
ul. Wielkopolska 15
Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek - piątek 8.00-14.00
Tel. 91 444 10 96, 91 444 10 95

 

Miejsce składania wniosków oraz dane kontaktowe w sprawach o stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 11.09.2017r.

 

Studenci studiów stacjonarnych
Dział Spraw Studenckich / Rektorat
Al. Papieża Jana Pawła II 22a pok. 117
Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek - piątek 8.00-14.00
Tel. 91 444 11 98

 

Studenci studiów niestacjonarnych w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych składają wnioski  w Sekcji Organizacyjno-Finansowej WPiA. W pozostałe dni zgodnie z ww. terminami dla studiów stacjonarnych.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2017/18

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/18 wynosi 870,00 złotych. (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2017)

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/18

 

Rejestracja wniosków o stypendium ministra na rok akademicki 2017/18 rozpocznie się z dniem 28.08.2017r. poprzez osobiste konto studenta w e-dziekanacie. Termin składania wniosków 28.08.2017r. - 22.09.2017r.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich / Rektorat, Al. Papieża Jana Pawła II 22a (pok.117), poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-14.00.

 

Informacje na temat stypendium ministra

 

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o stypendium ministra

 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,389) - time