Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia SSP
Ogłoszenia NSP
Ogłoszenia SSA
Ogłoszenia NSA
Ogłoszenia SSEP
Ogłoszenia SSD
Ogłoszenia NSD
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@mec.univ.szczecin.pl
www.mec.univ.szczecin.pl
www.wpiaus.pl