Ogłoszenia: Administracja I stopnia – studia stacjonarne

SSA oraz SSP - ogłoszenie dra hab. Jerzego Ciapały, prof. US

 

Szanowni Państwo, 

z powodu choroby dra hab. Jerzego Ciapały, prof. US w dniach 16 i 17 stycznia 2018 r. informujemy, że: 

- zajęcia z Prawa konstytucyjnego dla  II SSA w godz.8.15- 9.45 przeprowadzi w zastępstwie prof. Andrzej Bałaban;

- zajęcia z Prawa Unii Europejskiej dla IV SSP w godz.11.45-13.15 zostaną odpracowane poprzez przedłużenie dwóch następnych wykładów;

- seminaria magisterskie IV (w godz.13.15-14.45) oraz V SSP (w godz. 15.00-16.30) - zostaną odpracowane poprzez przedłużenie kolejnych spotkań seminaryjnych.

 

III r. Adm. I st. - Wybrane aspekty postępowania karnego, zaliczenie na ocenę

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zaliczenie z przedmiotu „Wybrane aspekty postępowania karnego” odbędzie się 18.01.2018r. (czwartek) w godz. 13:30 – 15:00 (s. 222).

Z poważaniem,

Małgorzata Żbikowska 

Zmiana daty i godziny dyżuru dra hab. D. Wacinkiewicza z dnia 25.01.2018.

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 25.01.2018 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 16.01.2018 w godz. 16.00-17.00 (sala 315),

Zmiana daty i godziny konsultacji

Konsultacje dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 24.01.2018 w godz. 16.45-17.45 odbędą się 29.01.2018 w godz. 19.30-20.30 (sala 315)

Zmiana daty i godziny seminarium dyplomowego dla III r. studiów na kierunku: administracja (studia stacjonarne I stopnia)

Seminarium dyplomowe dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 24.01.2018 w godz. 15.15-16.45 odbędzie się 17.01.2018 w godz. 17.45-19.15 (sala 120).

III r. - Przeniesiony wykład z Postępowania administracyjnego dra P. Kledzika

Wykład dra P. Kledzika z Postępowania administracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 zostaje przeniesiony na dzień 17 stycznia 2018 na godzinę 15.15 (s. 222).

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01. 2018 r

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01.2018 r., zostają przełożone na dzień 16.01.2018 r. odpowiednio na godz. 11.00-12.00 oraz 13.30-14.30.

Seminarium dyplomowe dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US

Z powodu wyjazdu służbowego seminarium dyplomowe dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 25 stycznia br. nie odbędzie się. Seminarium dyplomowe odbędzie się w dniu 30 stycznia br. (wtorek) w godz. 15.30-17.00.

Przełożone konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US (2)

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 25 stycznia 2018 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 16 stycznia br.: dyżur dydaktyczny w godz. 10.00-11.00, konsultacje w godz. 11.00-12.00.

Dodatkowe konsultacje dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w styczniu. (2)

Dodatkowe dyżury dr hab. Ewy Gajdy, prof. US odbędą się w dniach: 11 stycznia 2017 r. (godz. 15-16, s. 213), 18 stycznia 2017 r., (godz. 15-16, s. 213) oraz 25 stycznia (godz. 15-16, s. 213).

III rok SSA I st. - Wybrane aspekty postępowania karnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dodatkowy wykład z przedmiotu „Wybrane aspekty postępowania karnego” (zamiast wykładu, który nie odbył się dnia 7.12.2017r.) odbędzie się 17.01.2019r. (środa) w godz. 15:15 – 16:45 (s. 219).

Z poważaniem,

Małgorzata Żbikowska 

I rok SSA I st. – Wykłady z Historii administracji w dniu 19 stycznia br.

W dniu 19 stycznia br. odbędą się dwa wykłady z Historii administracji. O godz. 8.15 (w sali 7, al. Piastów) odbędzie się wykład, który miał się odbyć 22 grudnia 2017 r. O godz. 11.45 odbędzie się planowy wykład. 

Zmiana daty i godziny konsultacji dr hab. D. Wacinkiewicza

Konsultacje  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 10.01.2018 r. w godz. 16.45-17.45 odbędą się 29.01.2018 r. w godz. 18.30-19.30 (sala 315).

III r. SSA I st. - Zmiana daty i godziny seminarium dyplomowego dr hab. D. Wacinkiewicza

Seminarium dyplomowe dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 10.01.2018 r. w godz. 15.15-16.45 odbędzie się 15.01.2018 r. w godz. 18.45-20.15 (sala 315).

Dr hab. D. Wacinkiewicz

I r. SSA I st. - Wykład z Historii administracji

Wykład z Historii administracji z dr. M. Tkaczukiem z dnia 22 grudnia 2017 r. odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w godz. 8.15 - 9.45. 

UWAGA: 19 stycznia b.r. odbędą się zatem dwa wykłady z tego przedmiotu (planowany oraz przeniesiony). 

Dr M. Tkaczuk

Dr Katarzyna Malinowska-Woźniak - zmiana terminu zajęć dydaktycznych zaplanowanych w dniach 23 stycznia 2018 r. oraz 25 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, 

nastąpiła zmiana  terminów zajęć dydaktycznych dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak zaplanowanych w dniach 23 stycznia 2018 r. oraz 25 stycznia 2018 r. 

Zajęcia odbędą się wg poniższego rozkładu: 

Zajęcia wg planu

Zmiana terminu zajęć

 

23 stycznia 2018 r.

Konsultacje, godz. 9:00 – 10:00

17 stycznia 2018 r.

Konsultacje, godz. 11:00 – 12:00, p. 202

 

23 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP

gr. 1 godz. 10:00 – 11:30

gr 2. godz. 11:45 – 13:15

gr. 3 godz. 13:30 – 15:00

19 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP,

gr. 1 godz. 8:30 – 10:00, s. 117

gr 2. godz. 10:00 – 11:30, s. 117

gr. 3 godz. 11:45 – 13:15, s. 117

 

25 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP

gr. 4, godz. 10:00 – 11:30

18 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP, s. 101

gr. 4, godz. 8:30 – 10:00

 

25 stycznia 2018 r.

Dyżur, godz. 12:00 – 13:00

17 stycznia 2018 r.

Dyżur, godz. 10:00 – 11:00, p. 202

 

25 stycznia 2018 r.

Seminarium magisterskie, IV SSP

godz. 13:30 – 15:00

17 stycznia 2018 r.

Seminarium magisterskie

godz. 8:30 – 10:00, p. 202

 

I r. SSA I st. - Zaległy wykład z przedmiotu Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania

Zaległy wykład z przedmiotu Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania odbędzie się 22 stycznia 2018 r. o godz. 13.30 w sali 114.

dr M. Michalak

IV i V SSP, IV i V NSP, I i II SSA - Przełożone seminaria, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniach 11- 12 stycznia br. seminaria, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się 16 stycznia b.r. odpowiednio o 12.00 (dyżur), 13.00 (konsultacje) i 14.00 (wszystkie seminaria).

Dyżur i konsultacje dr Michalak 21 grudnia 2017

Dyżur i konsultacje dr Michalak w dniu 21 grudnia 2017 nie odbędą się.

Zmiana godziny dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza 21.12.2017 r.

Dyżur  dra hab. Daniela Wacinkiewicza w dniu 21.12.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się o godz. 15.00 i zostanie wydłużony do godz. 17.00 (sala 315).

Informacja dotycząca szkoleń BHP

W związku z trwającymi szkoleniami BHP dla studentów pierwszych lat studiów, Uniwersyteckie Centrum Edukacji informuje, że: 

  1. Studenci studiów zaocznych realizują tylko część teoretyczną szkolenia;
  2. Studenci studiów stacjonarnych z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową są zwolnieni z części praktycznej.

SSA I° I rok - Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania

Dnia 20 grudnia wykład z przedmiotu Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania z dr Michalak zostaje odwołany.

Dyżur prodziekański dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US

Dyżur prodziekański dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US w dniu 20 grudnia 2017 r. zostaje odwołany.

Przeniesiony dyżur dydaktyczny i konsultacje dra W. Bożka - 25 stycznia 2018 r.

Konsultacje i dyżur dydaktyczny w dniu 25 stycznia 2018 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniach 11 i 18 stycznia 2018 r., w godz. 14.00-15.00, pok. 333.

II rok - Przeniesione wykłady - Finanse publiczne i prawo finansowe - dr. W. Bożek

Wykłady z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe dra Wojciecha Bożka z dnia 25 stycznia 2018 r. są przeniesione na 21 grudnia 2017 r. godz. 8.15-9.45, sala 201

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

W dniu 21 grudnia 2017 r. konsultacje dra Łukasza Dubińskiego odbędą się wyjątkowo w godzinach 13.00 – 14.00, sala 330 (ul. Narutowicza).

I rok SSA I st., I rok E-P I st. – Wykład z Ochrony własności intelektualnej dniu 15 grudnia br.

W dniu 15 grudnia wykład z Ochrony własności intelektualnej wyjątkowo rozpocznie się o godz. 14.15. Sala bez zmian.  

III rok SSA I stopień - Zmiana godzin zajęć Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning dnia 15.12.2017 r.

Dnia 15.12.2017 r. zajęcia z przedmiotu Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning dnia 15.12.2017 r. zakończą się o godzinie 13.00.

Odrobienie zajęć nastąpi dnia 19.01.2018r. Tego dnia zajęcia rozpoczną się o godzinie 12.15. Sala bez zmian.

Obsługa petentów 15 grudnia 2017 r. w dziekanacie pok. 4

Dnia 15 grudnia 2017 r. w związku z Wydziałową Wigilią od godziny 12.45 dziekanat w pokoju nr 4 będzie nieczynny. Obsługa będzie prowadzona w pokojach 1 i 2. Za utrudnienia przepraszamy.

dyżur i konsultacje dr E. Cała-Wacinkiewicz (2)

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.30-15.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 11.01.2018 r., godz. 13.00-14.30.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,74 MB (+3,737) - time