Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Ogłoszenia: Administracja I stopnia – studia stacjonarne

I r. - Przeniesiony wykład z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych.

Na prośbę studentów, wykład z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych zamiast 30 marca br. odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 10.00, w sali 217, ul. Narutowicza 17a. 

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz - dyżur i konsultacje

Konsultacje i dyżury dydaktyczne przypadające włącznie do dnia 19.4.2017 r. zostają odwołane.

Zmiana godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 23.03.2017 odbędzie się tego samego dnia (23.03.2017)  w godz. 16.00-17.00 (s. 315).

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak dnia 23.03.2017 r. są odwołane

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak  dnia 23.03.2017 r. są odwołane.

Terminy odrobienia zostaną podane później.

Zmiana terminu konsultacji i dyżuru dra Tomasza Radkiewicza

Przenoszę konsultacje i dyżur z dnia 23 marca 2017 r. na dzień 28 marca 2017 godz. 16.15.


dr Tomasz Radkiewicz

Dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US dyżur, konsultacje i seminaria z dnia 23 i 24 marca br. zostają przeniesione na środę 22 marca br. odpowiednio: 10.00 - dyżur, 11.00 - konsultacje oraz od 12.00 - seminaria.

Egzamin z Filozofii prawa oraz Etycznych problemów prawa i prawoznawstwa z prof. S. Czepitą

Egzamin z Filozofii prawa oraz Etycznych problemów prawa i prawoznawstwa z Panem Prof. S. Czepitą

odbędzie się 27.03.2017 r. w poniedziałek o godz. 9.00 w sali 121.

Rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę

Od 1 marca 2017 r. studenci, którym przysługuje rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem z oceną nie składają w Dziekanatach wniosków. Decyzje w tej sprawie wydawane będą z urzędu. 

Studenci, którzy powtarzają przedmioty składają wnioski na dotychczasowych zasadach.

Odwołane dyżur i konsultacje dr I. Mycko-Katner i dra P. Katnera (2)

Ze względu na urlop, dyżur oraz konsultacje w dniu 16 marca 2017 r. dr. Przemysława Katnera oraz dr Izabeli Mycko-Katner zostają odwołane.

Konsultacje mgr E. Milczarek

Konsultacje z mgr Ewą Milczarek w dniu 16.03.2017 odbędą się wyjątkowo od godzinie 10 do godziny 11

Konsultacje dra O. Boguckiego

W semestrze letnim 2016/2017 konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą się odbywać w czwartki w g. 18-19 w p. 203 na Piastów.

Konsultacje i dyżur prof. Z. Ofiarskiego w dniu 16 marca br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje dydaktyczne i dyżur dydaktyczny prof. zw. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego w dniu 16 marca br. nie odbędą się. Odbędą się we wtorek (21 marca 2017 r.) w godz. 11.00-13.00

Przełożony wykład dr hab. prof. US Krystyny Nizioł z przedmiotu ,,Makroekonomia”

Z powodu wyjazdu służbowego wykład dr hab. prof. US Krystyny Nizioł  z przedmiotu ,,Makroekonomia” w dniu 30.03.2017 r.  (czwartek)  nie odbędzie się. Wykład  odbędzie się w dniu 20.03.2017 (poniedziałek) od godz. 8.15-9.45.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. prof. US Krystyny Nizioł dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 30.03.2017 r.  (czwartek)  nie odbędą się. Zostają one przełożone na dzień 15.03.2017 r. (wtorek ):  konsultacje,  g.  10.00-11.00. dyżur dydaktyczny, g. 11.00-12.00.

Odwołanie dyżuru prof. D. Wacinkiewicza

Dyżur dydaktyczny dra hab. Daniela Wacinkiewicza w dniu 9 marca 2016 r.
nie odbędzie się. Termin odrobienia zostanie podany wkrótce.

Odwołane seminarium prof. Ewy Gajdy

Seminarium u Pani dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 9.03. nie odbędzie się.

Odwołane zajęcia, dyżur i konsutacje dydaktyczne dra Przemysława Kledzika

W dniu 9 marca br. zajęcia, dyżur i konsultacje dra Przemysława Kledzika nie odbędą się .

Odwołany wykład z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych.

W dniu 9 marca br. wykład z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych zostaje odwołany.

I r. - Zmiana nr sali ćwiczeniowej

Zmiana nr sali ćwiczeniowej z przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji.

III r. - Przełożenie seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 08.03.2017 odbędzie się dnia 17.05.2017 w godz. 18.30-20.00 (s. 315).

II r. - Przełożenie wykładu z Wprowadzenia do prawa gospodarczego publicznego

W związku z wyjazdem konferencyjnym wykład z Wprowadzenia do prawa gospodarczego publicznego u dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 09.03.2017 odbędzie się 18.05.2017 w godzinach 18.45-20.15 (s. 222).

III r. - Przełożenie wykładu z Wstępu do systemu zamówień publicznych

W związku z wyjazdem konferencyjnym wykład z Wstępu do systemu zamówień publicznych u dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 08.03.2017 odbędzie się 17.05.2017 w godzinach 17.00 – 18.30 (s. 219).

I r. - Termin egzaminu u dr Marka Tkaczuka

Egzaminy z:

1. Historii ustroju państwa i prawa polskiego
2. Powszechnej historii państwa i prawa
3. Historii administracji
4. Historii administracji i myśli ustrojowo administracyjnej

dla osób mających zgodę dziekańską, która usprawiedliwia nieobecność na egzaminach w sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej i zachowuje prawo złożenia powyższych egzaminów po sesji egzaminacyjnej, odbędą się w dniu 9 marca br. o godz. 12.00, w sali 222, ul. Narutowicza 17a.

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Techniki Negocjacji i Mediacji w Administracji

Szanowni Państwo,

wykład i ćwiczenia z przedmiotu Techniki Negocjacji i Mediacji w Administracji, prowadzone przez dr Aleksandrę Klich odbędą się w następujących dniach:


Wykład:


7.03
28.03
4.04
18.04
25.04
16.05
23.05
30.05
6.06
13.06


Ćwiczenia:

25.04
9.05
16.05
30.05
6.06


Z poważaniem,

dr Aleksandra Klich

Dyżur dr hab. prof. US Anna Barczak

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że dyżur w dniu 9 marca 2017 r. nie odbędzie się. Zapraszam 14 marca 2017 r. w godz. 10.30-11.30.

Konsultacje dr hab. prof. US Anna Barczak

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że  konsultacje w dniu 10.03.2017 r. nie odbędą się. Zapraszam 15 marca 2017 r. w godz. 9.00-10.00.

Seminarium dyplomowe dr hab. prof. US Anna Barczak

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że seminarium dyplomowe w dniu 9 marca 2017 r. nie odbędzie się. Zapraszam 14 marca 2017 r. w godz. 9.00-10.30.

I r. - Wgląd do prac egzaminacyjnych - poprawkowych z Historii administracji

Wgląd do prac egzaminacyjnych - poprawkowych z Historii administracji będzie możliwy w dniu 6 marca 2017 r. godz. 9.00, w pokoju 211.

Dyżur dr Agnieszki Choduń

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 2 marca 2016 r. dyżury czwartkowe będę odbywać w pok. 202  (al. Piastów 40b).

 

Agnieszka Choduń

Obowiązkowa ustawa - ćwiczenia z Prawa Administracyjnego SSA dnia 02.03.2017r.

Obowiązkowa ustawa - ćwiczenia z Prawa Administracyjnego SSA dnia 02.03.2017r.:

 

to prawo budowlane

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl