Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Ogłoszenia: Administracja I stopnia – studia stacjonarne

Zmiana godziny konsultacji i dyżuru dr. T. Radkiewicza w dniu 20.04 br.

Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr. T. Radkiewicza w dniu 20 kwietnia 2017 r. odbędą się od godziny 15.00 (pok. 406).

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji mgr Anny Mylokosty

Dyżur i konsultacje mgr Anny Mylokosty planowane na 20.04.2017 r, odbędą się dnia 21.04.2017 r. w godzinach 13.00-14.00 (dyżur) oraz 14.00-15.00 (konsultacje).

Seminarium dyplomowe SSA pierwszy stopień - dr hab. prof. US Anna Barczak

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że seminarium mgr w dniu 20 kwietnia 2017 r. nie odbędzie się. Zapraszam w dniu 21 kwietnia 2017 r. w godz. 11.50-13.20.

Odwołane konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dr A. Klich w dniu 20 kwietnia br. nie odbędzie się. Dyżur i konsultacje odbędą się w dniu 25 kwietnia br. (wtorek) w godzinach 9:45-11:45.

Odwołany dyżur i konsultacje – mgr Przemysław Zdyb

Ze względu na wyjazd na konferencje naukową, dyżur i konsultacje mgra Przemysława Zdyba w dniu 20. kwietnia br. nie odbędą się. Dodatkowy dyżur i konsultacje odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia br., w godz. 9.30-11.30.

III rok, odwołane seminarium dyplomowe dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 27 kwietnia br.

Ze względu na dwa wyjazdy konferencyjne w tym samym tygodniu, seminarium licencjackie dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 27. kwietnia br. nie odbędzie się. Dodatkowe seminarium zostaje wyznaczone na piątek, 5. maja, w godz. 12.00-13.30 (ewentualna zmiana terminu i godziny na prośbę seminarzystów).

I-III rok, odwołane dyżur i konsultacje dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 27 kwietnia br.

Ze względu na dwa wyjazdy konferencyjne w tym samym tygodniu, dyżur i konsultacje dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu  27. kwietnia br. nie odbędą się.  Dodatkowe dyżur i konsultacje będą miały miejsce w czwartek, 4. maja br., w godz. 16.30-18.30.

III rok, odwołane seminarium dyplomowe dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 13 kwietnia br.

Ze względów obiektywnych i osobistych seminarium licencjackie dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 13. kwietnia br. nie odbędzie się. Seminarium zostaje przełożone na piątek, 21 kwietnia br., w godz. 12.00-13.00 (ewentualna zmiana terminu i godziny  na prośbę seminarzystów).

II r. - Przełożenie wykładu z Wprowadzenia do prawa gospodarczego publicznego

W związku z wnioskiem Studentów wykład z Wprowadzenia do prawa gospodarczego publicznego u dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 13.04.2017 odbędzie się 11.05.2017 w godzinach 18.45-20.15 (s. 222).

I-III rok, odwołane dyżur i konsultacje dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 13 kwietnia br.

Uprzejmie informuję, że dyżur i konsultacje dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 13. kwietnia br. zostały odwołane. Termin dodatkowego dyżuru i konsultacji: piątek, 21 kwietnia br., w godz. 13.30-15.30.

Dyżur i konsultacje dr M. Michalak

Konsultacje i dyżur dr Magdaleny Michalak zostają przeniesione z dnia 13.04.2017 na dzień 10.05.2017 r., godz. 9.15-10.15 (dyżur) oraz 11.05.2017, godz. 14-15 (konsultacje).

III r. - Seminarium z dr M. Michalak

Z powodu wyjazdu służbowego seminarium z dr Magdaleną Michalak planowane na dzień 13.04.2017 r. nie odbędzie się. Zostanie ono odrobione w dniu 20.04.2017 r. o godz. 14.00.

III rok, odwołany dyżur i konsultacje dr Marty Jasińskiej

Dyżur i konsultacje dr Marty Jasińskiej zostają odwołane w dniu 6 kwietnia. Dyżur i konsultacje zostaną odrobione dnia 8 kwietnia od godz. 9.00.

III r. - Wykład z przedmiotu Tajemnice prawnie chronione w dniu 5 kwietnia br.

W dniu 5 kwietnia br. wykład z przedmiotu Tajemnice prawnie chronione zostaje odwołany.

Przełożony wykład dr hab. prof. US Krystyny Nizioł z przedmiotu ,,Makroekonomia”

Z powodu wyjazdu służbowego wykład dr hab. prof. US Krystyny Nizioł z przedmiotu ,,Makroekonomia” w dniu 27.04.2017 r. (czwartek) nie odbędzie się. Wykład odbędzie się w dniu 11.04.2017 (wtorek) od godz. 10.00-11.30, s. 217.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. prof. US Krystyny Nizioł dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 27.04.2017 r. (czwartek) nie odbędą się. Zostają one przełożone: konsultacje na 06.04.2017r., g. 15.00-16.00, dyżur dydaktyczny na 13.04.2017 r., g. 15.00-16.00.

II r. - Kolokwium poprawkowe - „Wprowadzenie do prawa gospodarczego publicznego”

Kolokwium poprawkowe dla II roku SSA z ćwiczeń „Wprowadzenie do prawa gospodarczego publicznego” z mgr R. Wasilewskim odbędzie się 10.04. br. (poniedziałek) w sali nr 121 o godz. 16:00.

Kolokwium poprawkowe będzie miało formę pisemną (pytania otwarte) albo ustnej odpowiedzi na pytania.

Zajęcia prof. A. Monarchy-Matlak z 5.04.2017 r.

 

Zajęcia z Komunikacji elektronicznej z dnia 5.04.2017 r. zostają przeniesione na 24 .05.2017 r. oraz zajęcia z Organizacji zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego z dnia 5.04.2017 zostają przeniesione na 26.04.2017 r

 

Wykład z przedmiotu Ustrój organów ochrony prawnej w dniu 5 kwietnia br.

Wykład z przedmiotu Ustrój organów ochrony prawnej w dnia 5 kwietnia br. nie odbędzie się. W związku z tym wykład z Psychologii społecznej rozpocznie się o godz. 11.00, sala bez zmian.

Dyżur dydaktyczny dr. hab. D. Wacinkiewicza w dniu 30.03.2017

 

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 30.03.2017  w godz. 12.00-13.00  odbędzie się tego samego dnia w godz. 16.00-17.00

 

III r. - Wykład z przedmiot Postępowanie egzekucyjne w administracji

 

Szanowni Państwo,

w dniu 30.03.2017 r. nie odbędzie się wykład z przedmiot „Postępowanie egzekucyjne w administracji” dla III SSA. Zajęcia zostaną zrealizowane w dniu 18.05.2017 r. Pozostałe wykłady odraz dyżur i konsultacje w dniu 30.03.2017 r. odbędą się według ustalonego harmonogramu.


Z poważaniem
dr Przemysław Kledzik

Zmiana godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

 

Konsultacje  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 29.03.2017  w godz. 16.00-17.00  odbędą się w najbliższy poniedziałek 03.04.2017 w godz. 16.00-17.00

 

Dyżur oraz konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego z dnia 30 marca 2017 r.

 

Dyżur oraz konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego z dnia 30 marca 2017 r. zostają przesunięte i odbędą się dnia 6 kwietnia 2017 r. odpowiednio w godzinach: 11-12 oraz 19-20.

 

III r. - Zmiana sali wykładowej w dniu 28 marca br.

 

W dniu 28 marca br. wykład z Wybranych zagadnień prowadzenia ksiąg wieczystych wyjątkowo odbędzie się w sali 17a, ul. Narutowicza.

 

I r. - Przeniesiony wykład z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych.

Na prośbę studentów, wykład z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych zamiast 30 marca br. odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 10.00, w sali 217, ul. Narutowicza 17a. 

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz - dyżur i konsultacje

Konsultacje i dyżury dydaktyczne przypadające włącznie do dnia 19.4.2017 r. zostają odwołane.

Zmiana godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 23.03.2017 odbędzie się tego samego dnia (23.03.2017)  w godz. 16.00-17.00 (s. 315).

Konsultacje oraz zajęcia Profesora Policastro w dniu 23.03.2017 zostają odwołane.

Konsultacje oraz zajęcia Profesora Policastro w dniu 23.03.2017 zostają odwołane. Odrabianie konsultacji i zajęć nastąpi w poniedziałek 27.03.2017 roku według rozkładu godzinowego zajęć czwartkowych.

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak dnia 23.03.2017 r. są odwołane

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak  dnia 23.03.2017 r. są odwołane.

Terminy odrobienia zostaną podane później.

Zmiana terminu konsultacji i dyżuru dra Tomasza Radkiewicza

Przenoszę konsultacje i dyżur z dnia 23 marca 2017 r. na dzień 28 marca 2017 godz. 16.15.


dr Tomasz Radkiewicz

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,86 MB (+2,860) - time