Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Ogłoszenia: Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

Egzaminy prawo rzymskie


dr hab. prof. US Ewa Gajda

Terminy zaliczeń w semestrze letnim 2016/ 2017

Termin/ sala

Przedmiot

Grupy

 

12.05.2017

s. 222

 

KONKURS

Prawo rzymskie

Dla Wszystkich Państwa Chętnych po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń z Prawa rzymskiego Etap pisemny

 

 

godz. 12:00-14:00

 

Wyniki: 18.05.2017 r.

 

26.05.2017 

s.113

 

FINAŁ USTNY

KONKURSU Z PRAWA RZYMSKIEGO

 

 

godz. 12-14

 

 

09.06.2017

s. 222

EGZAMIN ZEROWY

Prawo rzymskie SSP

+ RÓŻNICE PROGRAMOWE

 

godz.10-11:30: 
godz. 11:30-13:00

 

Wyniki: 12.06.2017 r.

09.06.2017

s. 222

EGZAMIN ZEROWY

Prawo rzymskie SSP

+ RÓŻNICE PROGRAMOWE

 

godz. 13:00-14:30

 

Wyniki: 12.06.2017 r.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

23.06.2017

10:00-12:00, s. 113

 

29.06.2017

s. 222

 

Prawo rzymskie SSP

I termin

 

 

godz. 10:00-11:30 1 grupa

godz. 11:30-13:00 2 grupa

godz. 13:00-14:30 3 grupa

godz. 14:30-16:00 4 grupa

 

Wyniki: zgodnie z regulaminem studiów; dokładny termin zostanie podany później.

 

29.06.2017

s. 222

 

 

Prawo rzymskie NSP

I termin

 

 

godz. 16:00-17:30

 

Wyniki: zgodnie z regulaminem studiów; dokładny termin zostanie podany później.

 

 

29.06.2017

s. 222

 

 

 

Prawo rzymskie egz. warunkowy

II, III r + RÓZNICE PROGRAMOWE

 

 

godz. 17:30-19:00

 

Wyniki: zgodnie z regulaminem studiów; dokładny termin zostanie podany później.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

 

termin wglądu do prac zostanie podany później

 

22.09.2017

s. 222

Prawo rzymskie SSP poprawka

 

godz. 10:00-11:30 1 grupa

godz. 11:30-13:00 2 grupa

godz. 13:00-14:30 3 grupa

godz. 14.30-16.00 4 grupa

 

Wyniki: 25.09.2017 r.

22.09.2017

s. 222

 

Prawo rzymskie NSP poprawka

 

 

godz. 16:00-17:30

 

Wyniki: 25.09.2017 r.

22.09.2017

s. 222

 

Prawo rzymskie

dla Osób, które zachowały pierwszy termin + RÓŻNICE PROGRAMOWE 

 

godz. 17.30-19.00

 

 

Wyniki: 25.09.2017 r.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

28.09.2017,

15:00-18:00. s. 113

24.03.2017

s.222

Prawo rzymskie – kolokwium warunkowe oraz II termin SSP NSP

godz. 12.00-13.00 1 grupa

godz. 13.00-14.00 2 grupa

 

Wyniki: 27.03.2017 r.

Termin prac do wglądu i wpisu ocen:

 

31.03.2017 r.

godz. 12.00-13.30, s. 113

 

 

KONKURS

Prawo rzymskie

Uprzejmie informujemy Wszystkich Państwa Chętnych o I etapie (pisemnym) konkursu z Prawa rzymskiego, który odbędzie się w dniu 12.05. br. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z Prawa rzymskiego.

Zmiana godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 23.03.2017 odbędzie się tego samego dnia (23.03.2017)  w godz. 16.00-17.00 (s. 315).

Seminaria Prof. Ł. Pohla

Zaplanowane na dzisiaj seminaria magisterskie Pana Prof. Ł. Pohla nie odbędą się. Zostaną one odrobione dnia 30 marca 2017 r.

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak dnia 23.03.2017 r. są odwołane

Zajęcia, Konsultacje i Dyżur dr Magdaleny Michalak  dnia 23.03.2017 r. są odwołane.

Terminy odrobienia zostaną podane później.

III r., gr. 1,2,3,6 - Odwołane ćwiczenia z teorii prawa 22.03.2016 r.

Szanowni Państwo,

ćwiczenia z teorii prawa 22.03.2016 r. nie odbędą się. Odrobienie tych ćwiczeń nastąpi w terminie uzgodnionym ze studentami.


Agnieszka Choduń

Zmiana terminu konsultacji i dyżuru dra Tomasza Radkiewicza

Przenoszę konsultacje i dyżur z dnia 23 marca 2017 r. na dzień 28 marca 2017 godz. 16.15.


dr Tomasz Radkiewicz

I r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

W związku z nowym podziałem na grupy ćwiczeniowe nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć.

II r. - Wykład z przedmiotu System pomocy prawnej w Polsce

Z powodu wyjazdu służbowego w dniu 21 marca br. wykład z  przedmiotu System pomocy prawnej w Polsce prowadzony przez dr A. Klich nie odbędzie się. Wykład zostanie odrobiony w późniejszym terminie.

Dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US dyżur, konsultacje i seminaria z dnia 23 i 24 marca br. zostają przeniesione na środę 22 marca br. odpowiednio: 10.00 - dyżur, 11.00 - konsultacje oraz od 12.00 - seminaria.

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne cz. ogólna

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Prawo cywilne cz. ogólna z drem P. Katnerm dla osób posiadających zgodę Dziekana na usprawiedliwienie nieobecności w I terminie i/lub w terminie poprawkowym odbędzie się 27 marca 2017 r., o godz. 10.00 w sali 222.

Egzamin z Filozofii prawa oraz Etycznych problemów prawa i prawoznawstwa z prof. S. Czepitą

Egzamin z Filozofii prawa oraz Etycznych problemów prawa i prawoznawstwa z Panem Prof. S. Czepitą

odbędzie się 27.03.2017 r. w poniedziałek o godz. 9.00 w sali 121.

Rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę

Od 1 marca 2017 r. studenci, którym przysługuje rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem z oceną nie składają w Dziekanatach wniosków. Decyzje w tej sprawie wydawane będą z urzędu. 

Studenci, którzy powtarzają przedmioty składają wnioski na dotychczasowych zasadach.

IV SSP - Egzamin z Prawa rodzinnego i spadkowego (poprawka oraz przełożone)

Egzamin z Prawa rodzinnego i spadkowego ( poprawka oraz przełożone)

z prof. T. Smyczyńskim odbędzie się 22.03.2017 r. o godz. 9.30 w sali 112 przy ul. Narutowicza 17.

Konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Marii Wysockiej

Konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Marii Wysockiej z dnia 16 marca 2017 r. zostają przeniesione na dzień 17 marca 2017 r. (piątek):

- 9.00-10.00  - konsultacje

- 10.00-11.00 - dyżur dydaktyczny.

Przeniesiony dyżur i konsultacje mgra Kamila Dąbrowskiego

W dniu 16 marca 2017 r. dyżur i konsultacje mgra Kamila Dąbrowskiego odbędą się w godzinach 8:00-10:00.

IV r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla IV r. SSP. Aktualny rozkład do pobrania ze strony WIPiA.

Przeniesiony wykład z teorii prawa III SSP

Szanowni Studenci!

W związku z zaplanowaną na 16 marca debatą wydziałową wykład z teorii prawa zostaje przeniesiony na dzień uzgodniony ze studentami. Termin przeniesionego wykładu zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.

Z poważaniem

Agnieszka Choduń

IV r. - Zmiana sali wykładowej

Od dnia 20 marca br. wykłady z Prawa handlowego będą się odbywały w sali 222, ul. Narutowicza 17a. 

Termin oglądania prac z egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne - część ogólna

Oglądanie prac z egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne - część ogólna u dr. Przemysława Katnera będzie możliwe w poniedziałek 20 marca 2017 r., godz. 9.00-12.00.

Odwołane dyżur i konsultacje dr I. Mycko-Katner i dra P. Katnera

Ze względu na urlop, dyżur oraz konsultacje w dniu 16 marca 2017 r. dr. Przemysława Katnera oraz dr Izabeli Mycko-Katner zostają odwołane.

Konsultacje mgr E. Milczarek

Konsultacje z mgr Ewą Milczarek w dniu 16.03.2017 odbędą się wyjątkowo od godzinie 10 do godziny 11

Konsultacje dra O. Boguckiego

W semestrze letnim 2016/2017 konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą się odbywać w czwartki w g. 18-19 w p. 203 na Piastów.

Konsultacje i dyżur prof. Z. Ofiarskiego w dniu 16 marca br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje dydaktyczne i dyżur dydaktyczny prof. zw. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego w dniu 16 marca br. nie odbędą się. Odbędą się we wtorek (21 marca 2017 r.) w godz. 11.00-13.00

III r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Nastąpiła zmiana rozkładu zajęć dla III r. SSP. Aktualny rozkład zajęć do pobrania w sekcji "Rozkłady zajęć"

IV r. - Przełożone seminarium magisterskie dr hab. prof. US Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. prof. US Krystyny Nizioł seminarium magisterskie w dniu 30.03.2017 r.  (czwartek)  nie odbędzie się. Seminarium magisterskie w dniu 23.03.2017 r. w godz. 10.00-11.30.

 

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. prof. US Krystyny Nizioł dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 30.03.2017 r.  (czwartek)  nie odbędą się. Zostają one przełożone na dzień 15.03.2017 r. (wtorek ):  konsultacje,  g.  10.00-11.00. dyżur dydaktyczny, g. 11.00-12.00.

II r. - Odwołany wykład z przedmiotu System pomocy prawnej w Polsce dr A. Klich

Z powodu wyjazdu służbowego w dniu 14 marca br. wykład z  przedmiotu System pomocy prawnej w Polsce prowadzony przez dr A. Klich nie odbędzie się. Wykład zostanie odrobiony w późniejszym terminie. 
 

Uwaga Studenci IV rok SSP!

Egzamin przełożony jak i poprawkowy z Prawa rodzinnego i spadkowego odbędzie się w dniu 22.03.2017r., o godz. 9.30 w sali 112, przy ul. Narutowicza 17a

II r. - Egzamin poprawkowy z Prawa międzynarodowego publicznego II rok SSP

Egzamin poprawkowy z Prawa międzynarodowego publicznego odbędzie się 16 marca o godzinie 12.00 w sali 326 dla osób, które mają usprawiedliwienie nieobecności z wcześniejszych terminów egzaminów.

Odwołane seminarium magisterskie dra hab. prof. US Stanisława Czepity

W dniu 14 marca br. seminarium magisterskie zostaje odwołane.

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl