Ogłoszenia: Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

SSA oraz SSP - ogłoszenie dra hab. Jerzego Ciapały, prof. US

 

Szanowni Państwo, 

z powodu choroby dra hab. Jerzego Ciapały, prof. US w dniach 16 i 17 stycznia 2018 r. informujemy, że: 

- zajęcia z Prawa konstytucyjnego dla  II SSA w godz.8.15- 9.45 przeprowadzi w zastępstwie prof. Andrzej Bałaban;

- zajęcia z Prawa Unii Europejskiej dla IV SSP w godz.11.45-13.15 zostaną odpracowane poprzez przedłużenie dwóch następnych wykładów;

- seminaria magisterskie IV (w godz.13.15-14.45) oraz V SSP (w godz. 15.00-16.30) - zostaną odpracowane poprzez przedłużenie kolejnych spotkań seminaryjnych.

 

V r. SSP - Przestępczość nieletnich, dr K. Burdziak

Zaległe zajęcia z przedmiotu „Przestępczość nieletnich” odbędą się dnia 29 stycznia 2018 roku w godz. 8.15-9.45 (grupa 1); 10.00-11.30 (grupa 2); 11.45-13.15 (grupa 3). Zajęcia odbędą się w sali 118. 

Dr K. Burdziak

Zmiana daty i godziny zajęć z Prawa ochrony konsumenta dla gr. 2 na V r. studiów na kierunku: prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Zajęcia z Prawa ochrony konsumenta (gr. 2) z dr. hab. D. Wacinkiewiczem zaplanowane na dzień 25.01.2018 w godz. 18.45-20.15 odbędą się 16.01.2018 w godz. 18.45-20.15 (sala 218).

Zmiana daty i godziny zajęć z Prawa ochrony konsumenta dla gr. 1 na V r. studiów na kierunku: prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Zajęcia z Prawa ochrony konsumenta (gr. 1) z dr. hab. D. Wacinkiewiczem zaplanowane na dzień 25.01.2018 w godz. 17.00-18.30 odbędą się 16.01.2018 w godz. 17.00-18.30 (sala 218).

Zmiana daty i godziny dyżuru dra hab. D. Wacinkiewicza z dnia 25.01.2018.

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 25.01.2018 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 16.01.2018 w godz. 16.00-17.00 (sala 315),

Zmiana daty i godziny konsultacji

Konsultacje dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 24.01.2018 w godz. 16.45-17.45 odbędą się 29.01.2018 w godz. 19.30-20.30 (sala 315)

IV r. SSP - Seminarium mgr prof. zw. dr hab. A. Bałabana

Seminarium magisterskie z dnia 25 stycznia br. zostaje przełożone na 16 stycznia na godz. 15.15.

V r. SSP - Seminarium mgr prof. zw. dr hab. A. Bałabana

 

Seminarium magisterskie z dnia 25 stycznia br. zostaje przełożone na 17 stycznia na godz. 10.00.

Prawo cywilne - zobowiązania. Termin poprawkowy oraz dodatkowy sprawdzianu dla grup 4 i 7 III SSP

„Termin poprawkowy dla osób, które nie zaliczyły sprawdzianu – forma ustna w dniu 24.01.2018 r. godz. 9.00 pok. 301a

Dodatkowy termin dla osób, które nie przystąpiły do sprawdzianu w dniu 10.01.2018 r. – forma pisemna w dniu 17.01.2018 r. godz. 9.00 pok. 301a

mgr Patryk Zasuwik”

III rok SSP – ćwiczenia z Postępowania karnego - poprawa kolokwium

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż poprawa kolokwium z przedmiotu Postępowanie karne dla wszystkich grup ćwiczeniowych odbędzie się w dniu 18 stycznia br. o godzinie 12:00 w sali 215.

Z poważaniem,

Dominika Boniecka

III r. - Przeniesiony wykład z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego dra P. Kledzika

Wykład dra P. Kledzika  z Postępowania admnistracyjnego i sądowoadministracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 r. zostaje przeniesiony na dzień 17 stycznia 2018 r. na godz. 17.00 (s. 222)

Zaliczenie przedmiotu Etyka zawodów prawniczych.

W dniu 17 stycznia 2018 r., w sali 114, al. Piastów 40B odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Etyka zawodów prawniczych wg następującego harmonogramu:

I grupa - godz. 13.30 A – Klo

II grupa - od godz. 13.50 – Kolaw – Rosia

III grupa - godz. 14.10 – Rott – Ż 

Zmiana daty i godziny seminarium magisterskiego dla V r. dra hab. D. Wacinkiewicza

Seminarium magisterskie dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 25.01.2018 w godz. 15.15-16.45 odbędzie się 15.01.2018 w godz. 17.00-18.30 (sala 315).

IV r. Zmiana daty i godziny seminarium magisterskiego dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Seminarium magisterskie dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 25.01.2018 w godz. 13.30-15.00 odbędzie się 15.01.2018 w godz. 15.15-16.45 (sala 315).

Informacja dla Studentów studiów stacjonarnych powtarzających przedmiot: Prawo cywilne część ogólna - ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Prawo cywilne - część ogólna dla studentów powtarzających przedmiot odbędzie się w piątek (19.01.18 r.) o godz. 14.00 w sali 217.
K. Kubasik

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01. 2018 r

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01.2018 r., zostają przełożone na dzień 16.01.2018 r. odpowiednio na godz. 11.00-12.00 oraz 13.30-14.30.

V rok SSP - Repetytorium z Zasad techniki normotwórczej

Szanowni Studenci, uprzejmie informuję, że 25 stycznia 2018 r. w godz. 8:30-9:30 w sali 7 (al. Piastów 40b) odbędzie się repetytorium z Zasad techniki normotwórczej.

Z poważaniem

Agnieszka Choduń

Przełożone seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 25 stycznia 2018 r.

Z powodu wyjazdu służbowego seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 25 stycznia br. nie odbędzie się. Seminaria dyplomowe w dniach 11 i 18 stycznia br. zostają przedłużone do g. 16.15.

Przełożone konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US (2)

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 25 stycznia 2018 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 16 stycznia br.: dyżur dydaktyczny w godz. 10.00-11.00, konsultacje w godz. 11.00-12.00.

V rok – Prawo karne skarbowe - odrabiane zajęcia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dodatkowe ćwiczenia z prawa karnego skarbowego dla gr 1 i 2 odbędą się 24 stycznia 2018r. (środa). Grupa 1: godz. 11:45 – 13:15 (s. 118), grupa 2: godz. 13:30 – 15:00.

Z poważaniem,

Małgorzata Żbikowska

Dodatkowe konsultacje dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w styczniu.

Dodatkowe dyżury dr hab. Ewy Gajdy, prof. US odbędą się w dniach: 11 stycznia 2017 r. (godz. 15-16, s. 213), 18 stycznia 2017 r., (godz. 15-16, s. 213) oraz 25 stycznia (godz. 15-16, s. 213).

I SSP, I SSEP - Przeniesione konsultacje dydaktyczne dra R. Zycha

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu służbowego, moje konsultacje dydaktyczne w dniu 10.01.2018 r. nie odbędą się.

Zainteresowanych zapraszam 9.01.2018 r. (wtorek) w godz. 15-16.

 

dr Radosław Zych 

Zmiana daty i godziny konsultacji dr hab. D. Wacinkiewicza

Konsultacje  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 10.01.2018 r. w godz. 16.45-17.45 odbędą się 29.01.2018 r. w godz. 18.30-19.30 (sala 315).

Dr Katarzyna Malinowska-Woźniak - zmiana terminu zajęć dydaktycznych zaplanowanych w dniach 23 stycznia 2018 r. oraz 25 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, 

nastąpiła zmiana  terminów zajęć dydaktycznych dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak zaplanowanych w dniach 23 stycznia 2018 r. oraz 25 stycznia 2018 r. 

Zajęcia odbędą się wg poniższego rozkładu: 

 

Zajęcia wg planu

Zmiana terminu zajęć

23 stycznia 2018 r.

Konsultacje, godz. 9:00 – 10:00

17 stycznia 2018 r.

Konsultacje, godz. 11:00 – 12:00, p. 202

 

23 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP

gr. 1 godz. 10:00 – 11:30

gr 2. godz. 11:45 – 13:15

gr. 3 godz. 13:30 – 15:00

19 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP,

gr. 1 godz. 8:30 – 10:00, s. 117

gr 2. godz. 10:00 – 11:30, s. 117

gr. 3 godz. 11:45 – 13:15, s. 117

 

25 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP

gr. 4, godz. 10:00 – 11:30

18 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP, s. 101

gr. 4, godz. 8:30 – 10:00

 

25 stycznia 2018 r.

Dyżur, godz. 12:00 – 13:00

17 stycznia 2018 r.

Dyżur, godz. 10:00 – 11:00, p. 202

 

25 stycznia 2018 r.

Seminarium magisterskie, IV SSP

godz. 13:30 – 15:00

17 stycznia 2018 r.

Seminarium magisterskie

godz. 8:30 – 10:00, p. 202

 

IV r. SSP - Wykład z Postępowania cywilnego w dniu 22 stycznia br.

W dniu 22 stycznia wykład z Postępowania cywilnego wyjątkowo rozpocznie się o godz. 11.30. Sala bez zmian.

IV i V SSP Egzamin z prawa samorządu terytorialnego

Egzamin z prawa samorządu terytorialnego dla studentów IV i V roku stacjonarnych studiów prawniczych w dniu 11 stycznia br. odbędzie się w sali 218 (budynek Narutowicza) o godz. 13.30.

III r. SSP gr. 7 - Ćwiczenia z przedmiotu Prawo cywilne zobowiązania

Ćwiczenia z przedmiotu Prawo cywilne zobowiązania dla gr. 7 III SSP w dniu 10.01.2018 odbędą się w godz. 11.30-13.00 sala 219. Z uwagi na przeprowadzane na przedmiotowych zajęciach zaliczenie pisemne, proszę o punktualne przybycie.

mgr Patryk Zasuwik

IV i V SSP, IV i V NSP, I i II SSA - Przełożone seminaria, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniach 11- 12 stycznia br. seminaria, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się 16 stycznia b.r. odpowiednio o 12.00 (dyżur), 13.00 (konsultacje) i 14.00 (wszystkie seminaria).

Dyżur i konsultacje dr Michalak 21 grudnia 2017

Dyżur i konsultacje dr Michalak w dniu 21 grudnia 2017 nie odbędą się.

IV i V rok SSP, II rok SSA II st. - seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego (2)

Seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego z dnia 21 grudnia br. odbędą się w innych terminach.

Terminy odpracowania zajęć:

SSP IV rok - 12 stycznia, godz. 13.30-15.00

SSP V rok - 17 stycznia, godz. 11.30-13.00

SSA II st. II rok - 17 stycznia, godz. 13.00-14.30

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,74 MB (+3,737) - time