Actaiuris

Ogłoszenia: Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

IV i V rok, egzamin z Prawa i postępowania podatkowego

Egzamin z prawa i postępowania podatkowego dla IV roku stacjonarnych studiów prawniczych (tzw. przedtermin) oraz studentów studiów stacjonarnych prawniczych powtarzających ten przedmiot został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2017 r. (sobota), godz. 11.00-13.00 (budynek Piastów, sala 7). Dla studentów IV SSP zarezerwowano 90 miejsc. 

IV rok, zapisy na przedmioty do wyboru realizowane na piątym roku studiów (r.a. 2017/2018)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 26 do 30 maja 2017 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmioty do wyboru, realizowane na piątym roku studiów w roku akademickim 2017/2018:

 

I.

Zapisy na przedmiot Międzynarodowe prawo prywatne, prowadzony w dwóch wersjach: klasycznej i problem-based learning. Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru wersji przedmiotu.

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne w wersji problem-based learning jest wybranie tego przedmiotu przez co najmniej 30 studentów. W wyniku zapisów może zostać utworzona jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób. Kryterium decydującym o uczestnictwie w grupie jest kolejność zapisów.

 

II.
Zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny program edukacyjny, realizowany w semestrze letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród trzech:

 

1) Studencka Poradnia Prawna,
2) Rozprawa sądowa,
3) Praktyka studencka.

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotów Studencka Poradnia Prawna oraz Rozprawa sądowa jest wybranie danego przedmiotu  przez co najmniej 30 studentów.

 

III.
Zapisy na Moduły przedmiotów, realizowane w semestrze zimowym i letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru jednego modułu spośród sześciu oznaczonych literami A, B, C, D, E i F. Każdy moduł składa się z pięciu przedmiotów. W trakcie zapisów wybierane są całe moduły. Studenci nie mają możliwości wybrania pojedynczych przedmiotów znajdujących się w różnych modułach.

 

MODUŁ A
Ochrona praw człowieka
Prawo wyznaniowe
Ustrój organów ochrony prawnej
Współczesne ustroje państw
Zawody prawnicze w RP i UE


MODUŁ B
Kryminalistyka
Prawo karne skarbowe
Prawo karne wykonawcze
Przestępczość gospodarcza
Przestępczość nieletnich

 

MODUŁ C
Arbitraż i mediacja
Prawo obrotu nieruchomościami
Prawo ochrony konsumenta
Prawo ubezpieczeń
Prawo upadłościowe i naprawcze

 

MODUŁ D
Finanse samorządu terytorialnego
Finansowanie ubezpieczeń emerytalnych
Międzynarodowe prawo finansowe
Prawo bankowe
Prawo rynku kapitałowego

 

MODUŁ E
Gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno-budowlany
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Prawo komunikacji elektronicznej
Prawo socjalne
Prawo zamówień publicznych

 

MODUŁ F
Europejskie postępowanie cywilne
Europejskie prawo administracyjne
Międzynarodowe prawo pracy
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Prawo organizacji międzynarodowych

 

Warunkiem uruchomienia modułu jest wybranie danego modułu przez co najmniej 30 studentów.

 

Wszystkie zapisy rozpoczną się 26 maja o godzinie 0.00 i zakończą 30 czerwca o godzinie 23.59.

 

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo / Sylabusy do planu studiów 2013/2014.

 

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu br. odbędą się kolejne zapisy - na przedmioty do wyboru (PDW), realizowane w semestrze letnim 2017/2018. Data przeprowadzenia zapisów oraz lista przedmiotów do wyboru zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Odrabianie dyżuru i konsultacji dr A. Klich z dnia 4.05 br. i wpisy z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów

 
Szanowni Państwo, 
 
Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich, które nie odbyły się w dniu 4 maja br. odbędą się w najbliższy piątek w godzinach 18:30-20:30, w pok. 408. W tym czasie istnieje również możliwość uzyskania wpisów z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów. 

 

25 maja br. (czwartek) dniem rektorskim - odwołane dyżury i konsultacje dydaktyczne

 

Na podstawie § 7 pkt 2) uchwały nr 136/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US informujemy, że w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) nie odbędą się dyżury i konsultacje pracowników Wydziału.

Dzień 25 maja 2017 r. został uznany w organizacji roku akademickiego za dzień sportu (dzień rektorski).

 

III rok, odrabiany zaległy wykład z Teorii prawa

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informuję, że wykład z teorii prawa, który nie odbył się 16 marca  w związku z  debatą wydziałową zaplanowaną na ten dzień,  odbędzie się 1 czerwca 2017 r. o 15:15 w sali 7 (al. Piastów 40b). 

 

Z poważaniem,

dr Agnieszka Choduń 

Przełożone dyżur i konsultacje dr J.Szyjewskiej-Bagińskiej z dnia 25.05 br.

W związku z wyjazdem służbowym w dniach 24-25 maja 2017 r. dr Joanny Szyjewskiej-Bagińskiej konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 23 maja odpowiednio o 15.30 i 16.30

Konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 25 maja br. dr Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 24 maja br. odpowiednio o 9.00 i 10.00, a seminarium w dniu 26 maja o godz. 9.00.

Szkolenia BHP i test zaliczeniowy dla Studentów przyjętych na semestr letni 2017 oraz studentów z poprawkami, warunkami i różnicami programowymi

Szkolenia BHP i test zaliczeniowy dla Studentów przyjętych na semestr letni 2017 oraz studentów z poprawkami, warunkami i różnicami programowymi realizowane jest  w następującym terminie:

 

szkolenie BHP

od 22 maja 2017 r.  do 29 maja 2017r. (do godz. 12.00)

 

Dostęp do szkolenia  elerningowego odbywa się z indywidualnego konta studenta i doktoranta w edziekanacie, zakładka szkolenie bhp.

W przypadku braku dostępu do szkolenia elerningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

Dodatkowe informacje  dotyczące szkolenia bhp znajdują sie stronie internetowej

 

http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us 

II i III rok + różnice programowe, egzamin warunkowy z Prawa rzymskiego

Pisemny egzamin warunkowy z Prawa rzymskiego zostanie przeprowadzony w dniu 29.06. br. w sali 222 w godz. 17:30-19:00.

I rok, egzamin "zerowy" z Prawa rzymskiego

Egzamin "zerowy"z Prawa rzymskiego zostanie przeprowadzony w formie ustnej w dniu 9.06. br od godz. 11 do 15 w sali 113 przy ul. Narutowicza. Osoby zamierzające przystąpić do niego proszone są o złożenie ostatecznej deklaracji w dniu 8.09. prowadzącym ćwiczenia z Prawa rzymskiego.

V rok, dodatkowy termin zaliczenia z Prawa karnego wykonawczego i Prawa wykroczeń

Dodatkowy termin zaliczenia z Prawa karnego wykonawczego i Prawa wykroczeń dla V roku SSP – 23 maja 2017 r., godz. 15:00, sala 119.

I-III SSP (+ różnice): Warunek kolokwium z Prawa rzymskiego

Warunek z Prawa rzymskiego odbędzie się w dniu 9.06. w godz. 10:00-11:30 w sali 222 (Narutowicza).

Przełożone konsultacje mgra T. Mikołajczaka

Z uwagi na seminarium wewnętrzne Katedry prowadzone przeze mnie konsultacje dydaktyczne dla I roku SSP i NSP w dniu 19.05.2017 r. (piątek) zostają przełożone na godz. 18.15-19.15 (s. 114).

Z poważaniem,
Tymoteusz Mikołajczak

Konsultacje SSA, SSP dr hab. Anna Barczak, prof. US

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 19 maja 2017 r. odbędą się w godz. 10.00-11.00.

III r. - odrobienie ćwiczeń z dr S. Driczińskim

W związku z zaliczeniem ćwiczeń dla II roku kierunek Administracja, odrobienie ćwiczeń dla grupy 1 (III Rok Prawo stacjonarne) odbędzie się nie 23.5.17 a 30.5.17. godz.8.15-9.45 sala 222 (Narutowicza 17a).

dr S.Driczinski

Wykład z Prawa pracy w dniu 18 maja br.

W dniu 18 maja br. wykład z Prawa pracy zostaje odwołany. Odwołany wykład odbędzie się w dniu 8 czerwca br., o godz. 15.15 w sali 114, al. Piastów 40B.  

Seminarium mgr i dyżur dydaktyczny dra Mikołaja Rylskiego w dniu 18 maja br.

Seminarium mgr i dyżur dydaktyczny dra Mikołaja Rylskiego w dniu 18 maja br. zostają odwołane.

Przełożony dyżur dydaktyczny dr. hab. D. Wacinkiewicza z dnia 18.05 br.

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 18.05.2017 w godz. 12.00 - 13.00  odbędzie się dnia 01.06.2017 w godz. 16.00-17.00.

II rok, przełożone ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego, konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr E. Michałkiewicz z dnia 18.05 br.

Zajęcia z prawa konstytucyjnego oraz konsultacje i dyżur dydaktyczny dnia 18 maja 2017 roku nie odbędą się. Ćwiczenia, konsultacje oraz dyżury dydaktyczny zostaną odrobione 29 maja 2017 roku w następującym układzie:

 

godz. 8.15 - 9.45 - grupa 4
godz. 10.00 - 11.00 - konsultacje dydaktyczne
godz. 11.30 - 13.00 - grupa 3
godz. 13.15 - 14.45 - grupa 5
godz. 15.00 - 16.00 - dyżur dydaktyczny

 

Ćwiczenia z prawa konstytucyjnego odrabiane będą w sali 220. Konsultacje i dyżur dydaktyczny odbędą się w gabinecie 310.

V rok, przełożony wykład z Międzynarodowego prawa prywatnego z dnia 17.05 br.

Wykład z przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne z dr Katarzyną Dadańską z dnia 17.05.2017 r. został przeniesiony na dzień 24.05.2017 r. na godz.13.30, sala 114 (Piastów).

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. K. Nizioł prof. US z dnia 1.06 br.

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. Krystyny Nizioł prof. US dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 01.06.2017 r.  (czwartek)  nie odbędą się. Zostają one przełożone: konsultacje na 18.05.2017r., godz.10.00 - 11.00, dyżur dydaktyczny na 26.05.2017 r., godz. 12.30 - 13.30.

Przeniesione dyżur i seminarium magisterskie dr hab. A. Monarchy-Matlak prof. US z dnia 18.05 br.

Dyżur i seminarium magisterskie dr hab. Aleksandry Monarchy-Matlak prof. US zostają przeniesione z dnia 18 maja 2017 r. na  25 maja 2017 r. godz.16.00 -19.00.

II rok, gr. 1-3, przedterminowe zaliczenie ćwiczeń z Prawa karnego u dr M. Kowalewskiej-Łukuć

Szanowni Studenci,

 

Osoby chcące zaliczyć ćwiczenia prawa karnego w  przedterminie zapraszam w następujących terminach:

- czwartek 18 maja 2017 r. g. 10.00, s. 218

- czwartek 1 czerwca 2017 r. g. 12.15, p. 304b

 

Z wyrazami szacunku,

dr M. Kowalewska-Łukuć

Odwołane dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr Adriany Tomczyk w dniu 18.05 br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Adriany Tomczyk   z dnia 18.05.2017 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 25 maja 2017r.,  konsultacje od godziny 10.00-11.00, dyżur od godziny 13.00-14.00.

 

Odwołane dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr Ewy Szubert w dniu 18.05 br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Ewy Szubert z dnia 18.05.2017 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 25 maja 2017r.,  konsultacje od godziny 10.00-11.00, dyżur od godziny 13.00-14.00.

 

II rok, przeniesione zajęcia z suicydologii zaplanowane na dzień 17.05 br.

Zajęcia z suicydologii zaplanowane na dzień 17 maja 2017 roku nie odbędą się. Zostaną one odrobione dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) w godz. 15.15-17.30 (sala 222).

II rok, terminy odrabiania wykładów z przedmiotu System pomocy prawnej w Polsce z dr A. Klich

Szanowni Państwo,

w związku z odwołanymi w dniach 14 marca, 21 marca, 11 kwietnia i 9 maja wykładami z przedmiotu System pomocy prawnej w Polsce, prowadzonego przez dr A. Klich, poniżej podaję terminy i godziny, w jakich odbędą się wykłady:

16.05, godz. 17:00-18:30, s. 7

22.05, godz. 15:15-17:45, s. 7

23.05, godz. 17:00-19:30, s. 7

29.05, godz. 15:15-16:45, s. 7

30.05, godz. 17:00-19:30, s. 7

6.06, godz. 17:00-19:30, s. 7

13.06, godz. 17:00-18:30, s. 7

 

W dniu 13.06.2017 r., po wykładzie będzie możliwość podejścia do przedterminowego zaliczenia.

III rok, gr. 5 - zmiana sali ćwiczeniowej dla przedmiotu Prawo pracy w dniu 16.05 br.

W dniu 16 maja br. ćwiczenia z Prawa pracy wyjątkowo odbędą się w sali 218, ul. Narutowicza.    

Przełożone dyżur i konsultacje dr A. Klich z dnia 18.05 br.

Szanowni Państwo,
 
z uwagi na wyjazd służbowy, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich w dniu 18 maja br. nie odbędą się. Konsultacje odbędą się w najbliższy wtorek, 16 maja br. w godzinach 9:45-11:45 w pok. 407. 

 

IV rok, gr. 8 - zmiana godziny ćwiczeń z przedmiotu Postępowanie cywilne w dniu 16.05 br.

Ćwiczenia grupy 8 z Postępowania cywilnego z mgr K. Ziemianin w dniu 16 maja br. (wtorek) odbędą się o godz. 13.30 w s. 118. 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,55 MB (+3,552) - time