Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;

 

 

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Cywilnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Karnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowiska asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Cywilnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Czytaj więcej...

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

 

Dziekan  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

Dziekan

 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego

 

 

Dziekan

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Postępowania Karnego

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego

 

 

Dziekan

 Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Katedrze Prawa Karnego

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

  

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

  

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

  

 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego

  

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Katedrze Prawa Karnego

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego

  

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Katedrze Postępowania Karnego

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

  

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

  

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

 ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego

 

Czytaj więcej...

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,78 MB (+3,777) - time