Terminy konsultacji nauczycieli akademickich

Terminy konsultacji pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych WPiA w semestrze zimowym 2017/2018

 

Katedra Postępowania Cywilnego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 408

czwartek, godz.  11:00–12:00, p. 408

 

dr Aleksandra Klich

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 307

czwartek, godz. 13:00–14:00, p. 307

9.12.2017 r. godz. 16-30-17.30;
16.12.2017 r. godz. 15.00-16.00;
13.01.2018 r. godz. 11.30-12.30;
28.01.2018 r. godz. 11.30-12.30
p. 307

mgr Michał Wojdała

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 406

czwartek, godz. 13:00–14:00, pok. 406

27.10.2017, godz. 17:15;
24.11.2017, godz. 17:15;
15.12.2017godz. 17:15;
26.01.2018godz. 17:15;

mgr Karolina Ziemianin

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 407

czwartek, godz. 13:00–14:00, pok. 407

 

mgr Artur Żurowicz

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 406

czwartek, godz. 13:00–14:00, pok. 406

27.10.2017 r., godz. 17:15; 24.11.2017 r., godz. 17:15; 01.12.2017 r., godz. 17:15; 26.01.2018 r., godz. 17:15

Katedra Postępowania Karnego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 303

 

piątek godz. 14:00 – 15:00, s. 303

 

dr Marta Jasińska

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 302

czwartek, godz. 11.00–12:00, p. 302

7.10.2017. godz. 14.30;
21.10.2017. godz. 14.30;
24.11.2017; godz. 17.00;
16.12.2017; godz. 17.00;
13.01.2017 godz. 14.30;
p. 302

dr Małgorzata Żbikowska

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 302

czwartek, godz.  18.30–19.30, p. 302

 

mgr Dominika Boniecka

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 302

czwartek, godz. 8:45-9:45 p.302

 

mgr Anna Garstka

    w piątki zjazdów ćwiczeniowych (13,27 X 2017; 3 XI 2017; 1 XII 2017; 19 I 2018) o godz. 19.00 w pokoju 302

mgr Kamila Kraszewska

 

czwartek godz. 12-13 pokój 302

 

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 103

środa, godz. 11.00–12.00, p.103

 

dr hab. Marek Andrzejewski prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 113

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 113

 24.11.2017 r. godz. 15.00-16.00;
25.11.2017 r. godz. 9.30-10.30;
15.12.2017 r. godz. 15.00-16.00;
16.12.2017 r. godz. 12.30-13.00;
13.01.2018 r. godz. 8.00-9.00;
26.01.2018 r. godz. 15.00-16.00,
p. 113

dr hab. Dorota Sokołowska prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 204

czwartek, godz. 11.00–12.00, p, 204

 

dr Katarzyna Dadańska

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 301

czwartek, godz. 13.00–14.00, p. 301

 
dr Inga Oleksiuk

czwartek, godz. 12:00–13:00,
p. 104

czwartek godz. 17.00-18.00,
p.104
 
dr Przemysław Katner

 

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 205

wtorek, 11.45-12.45, s. 205 (do 14 XII), czwartek 11.00-12.00 (od 21 XII)
s. 205
 8.12.2017 o godz. 15.00-16.00, ;
15.12.2017 o godz. 19.15-20.15,
pok. 205

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 202

 wtorek, godz. 9.00–10.00, p. 202

21.10.2017 r. godz. 13:45–14:15, 16:45–17:15;
18.11.2017 r. godz. 13:45–14:15, 16:45–17:15, ;
9.12.2017 r. godz. 13:45–14:15, 16:45–17:15;
16.12.2017 r. godz. 15:30–16:00, 18:30–19:00;
13.01.2018 r. godz. 10:15–10:45, 13:15–13:45,
pokój 202

dr Izabela Mycko-Katner

URLOP

 URLOP  

dr Inga Oleksiuk

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 104

piątki, godz. 10:00-11:00, p. 104  

dr Szymon Słotwiński

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 105

wtorek, godz. 15.45–16.45, p. 105

6.10.2017r. godz. 18.30–19.30;
20.10.2017r. godz. 18.30 -19.30;
18.11.2017r. godz. 14.15–15.15;
24.11.2017r. godz. 17.45 -18.45;
15.12.2017r. godz. 17.45 -18.45;
12.01.2017r. godz. 16.45 – 17.45;
26.01.2017r. godz. 18.30 -19.30;
pok. 105

mgr Krzysztof Kubasik

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 105

poniedziałek, godz. 15.00–16.00, p. 105

 

mgr Adriana Tomczyk

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 102

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 102

27.10.2017, godz. 14.00-15.00; 
17.11.2017, godz. 14.00–15.00; 
8.12.2017, godz. 14.0015.00; 
26.01.2018, godz. 14.0015.00

mgr Maria Wysocka

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 102

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 102

13.10.2017, godz. 14:15 - 15:15; 
28.10.2017, godz. 16:15 - 17:15; 
2.12.2017, godz. 16:15 - 17:15; 
21.01.2018, godz. 12:30 - 13:30, 
p. 102 

mgr Małgorzata Łęczyńska-Smoter

 

środa  godz. 9.45-10.45, s. 301a

 

mgr Katarzyna Zagrodnik

   

14.10.2107, godz. 16.15–17.15;
29.10.2018, godz. 16.15–17.15;
04.11.2018, godz. 16.15–17.15;
02.12.2018, godz. 16.15–17.15;
20.01.2018, godz. 16.15–17.15;
pok. 301A

mgr Edyta Zawadzka

   

14.10.2017, godz. 13.30-14.30;
28.10.2017, godz. 13.30-14.30;
04.11.2017, godz. 13.30-14.30;
02.12.2017, godz. 13.30-14.30;
20.01.2018, godz. 13.30-14.30;
pok. 301A

mgr Patryk Zasuwik

 

środa, godz. 9:00-10:00, pok. 301a

 

Katedra Prawa Finansowego

imię i nazwisko dyżur konsultacje dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych
prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski czwartek, godz. 12:00–13:00, p.333 wtorek,godz. 11.45-12.45,  p. 318  18 XI 2017, godz. 10.45-11.45;   
25 XI 2017, godz. 10.45-11.45;
9 XII 2017, godz. 10.45-11.45;
16 XII 2017, godz. 10.45-11.45;     
13 I 2018. godz. 10.45-11.45
pok. 318
dr Wojciech Bożek czwartek, godz. 12:00–13:00, p.333 czwartek, godz. 13.00-14.00, p. 333 8.10.2017 r. – godz. 15.00-16.00,
14.10.2017 r. – godz. 10.45-11.45,
5.11.2017 r. – godz. 11.00-12.00,
19.11.2017 r. – godz. 11.30-12.30,
28.10.2017 r. – godz. 19.45-20.45,
2.12.2017 r. – godz. 9.45-10.45,
17.12.2017 r. - godz. 11.30-12.30, 
14.01.2018 r. - godz. 15.00-16.00,
20.01.2018 r. – godz. 9.45-10.45,
28.01.2018 r. - godz. 13.15-14.15,
p. 333
dr Ewa Kowalewska czwartek, godz. 12:00–13:00, p.333 piątek, godz. 11.45-12.45, p. 333 14.10.2017  godz. 16:15 - 17:15,
29.10.2917  godz. 16:15 - 17:15 
4.11.2017  godz. 16:15 - 17:15,
2.12.2017 godz. 16:15 - 17:15 
20.01.2018  godz. 16:15 - 17:15,
p.333
mgr Paweł Mańczyk czwartek, godz. 12:00–13:00, p.333/319 czwartek, godz. 11:00–12:00, p.333/319  

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr hab. Rajmund Molski, prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 313

wtorek, godz. 13.30–14.30, p. 313

  7.10.2017   15.00-16.00;
21.10.2017   15.00-16.00; 18.11.2017   15.00-16.00; 25.11.2017   14.15-15.15;
09.12.2017   15.00-16.00;
16.12.2017   14.15-15.15;
13.01.2017   15.00-16.00;
27.01.2017   15.00-16.00
p. 313

dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 322

czwartek, godz. 13:00–14:00 p. 322

 

dr Małgorzata Greßler

URLOP

URLOP

 

dr hab. Daniel Wacinkiewicz

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 315

środa, godz. 16.45–17.45, p. 315

 16.12.2017, godz. 12:30-13:30;
13.01.2018, godz. 10:45-11:45.

mgr Marzena Radziun

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 314

czwartek godz. 13.00–14.00, p. 314

 

mgr Radek Wasilewski

  wtorki, godz 18:30-19:30 - pok. 314 29.10.17 r. godz. 13:30-14:30;
04.1117 r. godz. 13:30-14:30;
05.11.17 r. godz. 13:30-14:30;
21.01.17 r. godz. 13:30-14:30;
pok. 314

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 331

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 331, w dniach: 5.10.2017, 19.X.2017, 16.XI.2017, 23.XI.2017, 7.XII.2017, 14.XII.2017, 11.I.2018, 25.I.2018  

dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 328

czwartek, godz. 9.30-10.30, p. 328 20.10.2017 r. godz. 15:00–16:00; 
24.11.2017 r. godz. 15:00–16:00;
8.12.2017 r., godz. 16:00–17:00;
15.12.2017 r., godz. 16:00–17:00;
26.01.2018 r., godz. 11:30–12:30;
p. 328

dr Łukasz Dubiński

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 330

czwartek, godz. 08.50-09.50 p. 330 28.10.2017, godz.  13.20–14.20;
04.11.2017, godz. 9.50–10.50;
01.12.2017, godz. 17.50–18.50;
19.01.2017, godz.  17.50–18.50;
p. 330

dr Przemysław Kledzik

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 329

czwartek, godz. 11.30–12.00 i 13.00–13.30, p. 329

 

dr Magdalena Michalak

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 330

czwartek, godz. 13.00–14.00, p. 330

 

mgr Dominika Skoczylas

czwartek, godz. 12:00–13:00, p 329

czwartek, godz. 13.00–14.00, p. 329

13.10.2017, godz. 15.00–16.00;
27.10.2017, godz. 15.00–16.00;
03.11.2017, godz. 15.00–16.00;
01.12.2017, godz. 15.00–16.00;
19.01.2018, godz. 15.00–16.00
p. 329

mgr Przemysław Zdyb

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 329

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 329

 

Katedra Prawa Karnego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

prof. dr hab. Łukasz Pohl

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 304a

godz. 19:15–20:15; sala 7 (al. Piastów 40b);

konsultacje odbywają się w dniach: 5.10.2017; 12.10.2017; 19.10.2017; 26.10.2017; 9.11.2017; 23.11.2017; 7.12.2017; 21.12.2017; 11.1.2018; 25.1.2018

 

dr Konrad Burdziak

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 304c

czwartek, godz. 11:00–12:00, p. 304c

7.10.2017, godz. 16.00-17.00,

9.12.2017, godz. 16.45-17.45,

13.01.2017, godz. 10.45-11.45

 oraz konsultacje w trakcie zjazdów ćwiczeniowych

dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 304b

czwartek, godz. 13.00–14.00, p. 304B

 

dr Mariusz Nawrocki

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 305a

czwartek, godz. 13:00–14:00 p. 305a

8.10.2017 r. godz. 11:30-12:30

18.11.2017 r. godz. 13:15-14:15

26.11.2017 r. godz. 10:45-11:45

9.12.2017 r. godz. 15:00-16:00

27.01.2018 r. godz. 10:45-11:45

p. 305a

mgr Łukasz Buczek

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 304b

czwartek, godz. 13:00–14:00, p. 304b

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 401

czwartek, godz.  11.00–12.00, p. 401

7.10.2017, godz. 11.30–12.30;
21.10.2017, godz.11.30–12.30;
18.11.2017,  godz.11.30– 12.30;
25.11.2017. godz. 11.30–12.30;
9.12.2017, godz. 12.30–13.30;
16.12.2017, godz. 12.30–13.30;
13.01.2017, godz. 11.30–12.30;
s. 401

dr hab. prof. US Jerzy Ciapała

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 402

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 402

1.10.2017, godz. 13.15–14.15;
18.11.2017, godz. 13.15 – 14.15;
25.11.2017, godz. 14.15–15.15;
09.12.2017, godz. 13.15–14.15;
16.12.2017, godz. 11.30–12.30;
13.01.2017, godz. 13.15–14.15;
27.01.2017, godz. 13.15–14.15;
s. 217.

dr Bogna Baczyńska

czwartek, godz. 12:00–13:00,
p. 403; 

czwartek, godz. 11.00-12.00, p. 403

02.12.2017 godz. 15.30-16.30, 
 20.01.2017 godz. 15.30 - 16.30
p. 403

mgr Kamil Dąbrowski

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 310

czwartek, godz.  11.00–12.00, p. 310

14.10.2017, 29.10.2017, 04.11.2017, 03.12.2017 oraz 20.01.2018, godz. 16:15–17:15;
s. 310

mgr Ewa Michałkiewicz

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 310

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 310

 

mgr Ewa Milczarek

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 310

czwartek, godz.  11.00–12.00, p. 310

 

mgr Anna Mylokosta

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 310

czwartek, godz. 13.00–14.00, p. 310

 

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

prof. dr hab. Piotr Łaski

czwartek, godz. 12:00–13:45, p. 327

czwartek, godz. 11:00–12:00, p. 327

piątek zjazdowy (06.10.2017; 20.10.2017; 17.11.2017; 24.11.2017; 08.12.2017; 15.12.2017; 12.01.2018; 26.01.2018, 
godz. 16.00-17.00 
s. 327 

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 326

czwartek, godz. 9: 00–10:00, p. 326

18 XI 2017 r. godz. 13.15-14.15;
17 XII 2017 r., godz. 12.30-13.30;
13 I 2017 r., godz. 14.15-15.15 
p. 326

mgr Karolina Słotwińska

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 326

piątek, godz. 9:00–10:00, p.326

 

mgr Agata Szwed

czwartek, godz. 12:00–13:00 p. 326

 czwartek, godz. 11:00–12:00, pok. 326  

Katedra Prawa Ochrony Środowiska

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr hab. Anna Barczak, prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 332

środa, godz. 10.00–11.00, p. 332

21.10.2017 r., godz. 11:45–12:45;
25.11.2017 r., godz. 11:45–12:45;
16.12.2017 r., godz. 10:30–11:30, 
p. 332

prof. zw. dr hab. Marek Górski

czwartek, godz. 12:00–13:00

czwartek, godz.  13.00–14.00

(Rektorat, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 91 444 11 55

 

mgr Adrianna Ogonowska

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 332

czwartek, godz. 11.00–12.00, p. 332

 

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr Mikołaj Rylski

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 323

czwartek, godz.  11.00–12.00, p. 323

 

Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr hab., prof. US Ewa Gajda

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 213

czwartek, godz. 17.00–18.00, p. 213

piątek, godz. 12.30-13.30, p.213, w tygodniach zjazdowych;
Dodatkowe konsultacje w pierwszym semestrze 2017/2018 dla NSP:
6.10.2017, 27.10.2017, 10.11.2017, 17.11.2017, 24.11.2017, 1.12.2017, 12.01.2018, 19.01.2018, 26.01.2018,
godz. 12.30-13.30,
p. 213.

dr Marek Tkaczuk

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 211

środa, godz. 8.45–9.45, p. 211

piątek, godz. 14.00-15.00, p.211 w terminach zjazdów wykładowych
(06. 10. 2017; 20. 10. 2017; 17. 11. 2017; 24. 11. 2017; 08. 12. 2017; 15. 12. 2017; 12. 01. 2018; 26. 01. 2018)
s.211

dr Radosław Zych

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 212

środa, godz. 9.00–10.00, p. 212

14.10.,2017, godz. 13:30-14:30;
27.10.2017, godz. 20:15-21:15
03.11.2015, godz. 20:15-21:15;
01.12.2017, godz. 20:15-21:15;
02.12.2017, godz. 19:00-20:00; 
19.01.2018, godz. 20:15-21:15;
20.01.2018, godz. 16:30-18:00
p. 212

mgr Tymoteusz Mikołajczak

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 212

środa, godz. 15.30–16.30, p. 212

 

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 301b

czwartek, godz. 13:00–14:00, p. 301b

 

dr hab. Katarzyna Święch- Kujawska, prof. US

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 321

czwartek, godz. 11:00–12:00, p. 321

 

dr Ewa Koniuszewska

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 317

czwartek godz. 11.00-12.00, pok. 317

7.10.2017, godz. 16.45-17.45;
21.10.2017, godz. 16.45-17.45;
19.11.2017, godz. 11.30-12.30;
26.11.2017, godz. 11.30-12.30;
10.12.2017, godz. 11.30-12.30;
17.12.2017, godz. 11.30-12.30;
14.01.2018, godz. 11.30-12.30;
27.01.2018, godz. 14.00-15.00
pok. 317

dr Wioleta Baranowska-Zając

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 317

środa godz. 17:00-18:00, pok. 317 

17.11.2017, godz. 15:00-16:00 oraz godz. 19:15-20:00,
8.12.2017 godz. 15:00-16:00 oraz godz. 19:15-20:00;
sala 7 (al. Piastów 40b)

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

dr Beata Kanarek

czwartek, godz. 12:00–13:25, p. 111

środa, godz. 11.00–12.00, p. 111

 26.11.2017, godz. 11.30-12.30;
10.12.2017, godz. 11.30-12.30;
17.12.2017, godz. 11.30-12.30;
14.01.2018, godz. 10.45-11.45;
26.01.2018, godz. 15.00-16.00
p. 111

dr Michał Peno

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 106 (al. Piastów 40b)

wtorek, godz. 9.45–11.00, p. 106 (Piastów 40b)

5.10.2017, godz. 18.30–19.00;
7.10.2017, godz. 11.45–13.00;
12.10.2017. godz. 18.00–19.00;
12.10.2017. godz. 18.00–19.00,
kolejne zjazdy wykładowe 2017 r. w soboty, godz. 14.15–15.15.
W roku 2018 w soboty wykładowe 13.30–14.30.
p. 106 (al. Piastów 40b).

Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa

imię i nazwisko

dyżur

konsultacje

dodatkowe konsultacje dla studentów kierunków niestacjonarnych

prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 4 (al. Piastów 40b)

środa, godz. 11:45–12:45, p. 4, al. Piastów 40b

 

dr Olgierd Bogucki

czwartek, godz. 12:00–13:00,  p. 203 (Piastów 40b) 

czwartek, g. 13.15-14.15, p. 203 (Piastów 40b) 

21.10.2017, g. 12.30-13.30, p. 3 (Narutowicza 17a); 18.11.2017, g. 10.45-11.45, p. 203 (Piastów 40b);
9.12.2017, g. 11.30-12.30, p. 203 (Piastów 40b); 
16.12.2017, g. 12.30-13.30, p.3 (Narutowicza 17a); 
13.01.2017, g. 14.15-15.15, p.3 (Narutowicza 17a); 
27.01.2017, g. 10.45-11.45, p. 203 (Piastów 40b)

dr Agnieszka Choduń

czwartek, godz. 12:00–13:00, p. 202 (al. Piastów 40b)

środa, godz. 10:30–11:30, p. 202 (al. Piastów 40b)

 

mgr Karolina Gmerek

czwartek, godz. 12:00–13:00, pok. 203 (al. Piastów 40b)

 

czwartek, godz. 8:55–9:55, pok. 203 (al. Piastów 40b); 
od 12.10.2017 do 7.12.2017;
pok. 301A (ul. Narutowicza 17a)

 
Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,42 MB (+3,424) - time