Konferencje

 Konferencje organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2018 r.:

 

 

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska „Samorząd terytorialny a ochrona środowiska”

(Katedra Prawa Ochrony Środowiska)

 

6-8 września 2018 r., Szczecin, Hotel Radisson

 

kontakt: mgr Adrianna Ogonowska, tel. 91 444 28 10

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

15-lecie nowelizacji Kodeksu cywilnego

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego)

 

październik lub listopad 2018 r., Szczecin

 

kontakt: mgr Krzysztof Kubasik, tel. 91 444 28 87

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego  „Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy”

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

 

17 kwietnia 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

kontakt: dr Ewa Kowalewska, tel. 91 444 28 13

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 


Konferencje organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2017 r.:

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość" połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego 

(Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis, International Law Association - Grupa Polska)

 

 

17-19 maja 2017 r., Szczecin-Międzyzdroje

 

kontakt: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. (91) 444 28 55

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

II Konferencja Romanistyczna "Civis Romanus sum. Problem interpretacji  tekstu źródłowego. In memoriam Professoris Janusz Sondel"

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

 

29 listopada 2017 r., Pałac Małkocin

 

kontakt: dr Marek Tkaczuk, tel. (91) 444 28 73

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Trzecie Forum Prawa Mediów Elektronicznych "E-usługi" połączone z Drugim Młodym Forum Prawa Mediów Elektronicznych "E-usługi"

(Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i funkcjonujące na Wydziale Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE); Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)

 

4-5 kwietnia 2017 r., Technopark Szczecin

 

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

mgr Karolina Ziemianin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów "Prawo w Medycynie”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

 

semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Międzynarodowe  i europejskie postępowanie egzekucyjne"

(Katedra Postępowania Cywilnego)

 

1 grudnia 2017 r., Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, ul. Mickiewicza 64 (Nowa Aula)

 

kontakt: mgr Karolina Ziemianin

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

IV Karnistyczne Spotkania Naukowe "Strona podmiotowa przestępstwa"

(Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy z Katedrą Prawa Karnego)

 

18-19 maja 2017 r., Szczecin, Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


http://konferencja.ksn.edu.pl 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Etyczne problemy współczesnego prawa"

(Koło Naukowe "CogitUS" im. Dostojewskiego, Tołstoja i Sołżenicyna)

 

6 czerwca 2017 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Podmiot leczniczy. Lekarz. Pacjent"

(Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis” WPiA US)

 

21 czerwca 2017 r., sala plenarna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym i karnym"

(Katedra Postępowania Karnego oraz Katedra Postępowania Cywilnego WPiA, Instytut Służb Publicznych i Przedsiębiorczości – Stowarzyszenie)

 

11 października 2017 r. 

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europa w świecie: czas przełomu”

(Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA US, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakład Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Administracji i Prawa Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

 

 6 października 2017 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

kontakt: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. (91) 444 28 55

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego"

(Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA US, International Law Association - Grupa Polska; Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis)

 

12-13 października 2017 r., Warszawa

 

 

Konferencja Naukowa „25 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych. Ocena dokonań i perspektywy”

(Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA US)

 

11 grudnia 2017 r., sala 217, WPiA US

 

 

III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce"

(współorganizator Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US)

 

18 listopada 2017 r., Warszawa, Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

www. https://3kns.pl/3_KONGRES_NAUK_SADOWYCH

 

 

 

 

 


 

Konferencje organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2016 r.:

 

 

Konferencja naukowa "Ochrona danych osobowych w Kościele"

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA US we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem Opolskim)

25 lutego 2016 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

III Karnistyczne Spotkania Naukowe

(Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej "Ius et Ratio")

 

14-16 marca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

 

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne"

(Koło Naukowe "Prolepsis" i Koło Naukowe im. Zygmunta Ziembińskiego)

 

12 kwietnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

II Spotkanie Naukowe Komitetu Naukowego czasopisma elektronicznego "Sapientia Iuris. Prawo rzymskie i kanoniczne. Historia prawaa Iuris. Prawo rzymskie i kanoniczne. Historia prawa"

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno – Prawnych)

 

12-14 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

kontakt: dr hab. prof. US Ewa Gajda  91 444 28 23

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów”

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego)

 

21-23 września 2016 r., Międzyzdroje

 

kontakt: mgr Adriana Tomczyk 91 444 28 19

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wpiaus.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Forum Prawa Mediów Elektronicznych "Europa cyfrowa"

(Katedra Postępowania Cywilnego)

 

6-7 kwietnia 2016 r., Opole

 

kontakt: dr Aleksandra Klich  91 444 28 44

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego"

(Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Uniwersytet Wrocławski i funkcjonujące na nim Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej)

 

10 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji 

 

kontakt: dr Aleksandra Klich 91 444 28 44

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Seminarium międzynarodowe "Bezpieczeństwo w multicentrycznych społeczeństwach"

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego)

 

28 listopada-2 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji 

 

obrady prowadzone w języku angielskim

 

kontakt: dr Magdalena Michalak 91 444 28 66

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowoprawne aspekty działalności sportowej”

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

 

30-31 maja 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Bank i pieniądz w Polsce i na świecie (aspekty prawne)"

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

6 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

kontakt: dr Wojciech Bożek 91 444 28 13

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Studencka Konferencja Naukowa "Finansowanie i realizacja zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny"
(Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)

28 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze"

(Katedra Postępowania Cywilnego)

 

16 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pojęcie utworu w prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem utworu naukowego i technicznego)"

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego przy współudziale Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach)

 

14 grudnia 2016 r., Szczecin

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

 

Konferencje organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2015 r.:

 

 

Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Płatności Elektroniczne. Prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych”

(Katedra Postępowania Cywilnego)
26 III 2015, Wrocław

Konferencja współorganizowana z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Strona Konferencji>>>>


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

16 IV 2015, Szczecin 
Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Opolskim
Więcej >>>


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

15-16 X 2015, Lublin
Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Wrocławskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim


Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Komornik sądowy w polskim systemie prawnym”

(Katedra Postępowania Cywilnego)
2 X 2015, Szczecin
XVI polsko-czesko-słowacka Konferencja prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”

(Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Prawa Ochrony Środowiska oraz Instytut Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu)
5-8 IX 2015, Pogorzelica


I. Ogólnopolska Konferencja Romanistyczna "Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki" 

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
18-20 IX 2015, Szczecin
Więcej >>>Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego "System podatkowy w Polsce - jego rola i znaczenia w procesach gospodarowania"
(Katedra Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe FiskUS)
9 XII 2015, Szczecin

 

 

Konferencja "Szczególny status gminy uzdrowiskowej z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy uzdrowiskowej"
(Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego oraz Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)
25 V 2015, Szczecin

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”
(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
23 X 2015, Szczecin

 

Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa “Prawnoadministracyjna regulacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w Unii Europejskiej"

(Administracyjne Koło Naukowe)

1-2 VI 2015, Szczecin 

 

 

II Kongres Nauk Sądowych

(Katedra Postępowania Cywilnego)

20 VI 2015, Warszawa

Konferencja organizowana wspólnie z 26 podmiotami.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne oblicze arbitrażu i mediacji. Teoria i praktyka”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie i Kołem Naukowym Prawa i Postępowania Cywilnego "Lege Artis")

1 XII 2015, Szczecin 

 

 

Konferencja Sapientia Iuris

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
30 IV 2015, Szczecin

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,33 MB (+3,330) - time