Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Tabela zamiany zajęć

Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący Rok studiów Zajęcia według planu Termin odpracowania zajęć

1

Dyżur i konsultacje dydaktyczne i seminaria dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US I-V r. 24-03-2017 22 marca br. odpowiednio: 10.00 - dyżur, 11.00 - konsultacje oraz od 12.00 - seminaria.

2

Dyżur i konsultacje dydaktyczne i seminaria dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US I-V r. 23-03-2017 22 marca br. odpowiednio: 10.00 - dyżur, 11.00 - konsultacje oraz od 12.00 - seminaria.

3

Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr Tomasz Radkiewicz IV i V r. 23-03-2017 28 marca 2017 godz. 16.15

4

Seminarium magisterskie dr hab. Łukasz Pohl prof. US I-V r. 23-03-2017 30 marca 2017 r.

5

Teoria prawa dr Agnieszka Choduń III r., gr. 1,2,3,6 22-03-2017 Odrobienie tych ćwiczeń nastąpi w terminie uzgodnionym ze studentami.

6

System pomocy prawnej w Polsce dr Aleksandra Klich II r. 21-03-2017 Wykład zostanie odrobiony w późniejszym terminie.

7

Konsultacje dydaktyczne dr hab. Anna Barczak prof. US I-V r. 10-03-2017 15.03.2017 r. Godz. 9.00-10.00

8

Konsultacje dydaktyczne, dyżur oraz seminarium magisterskie / dyplomowe dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska prof. US I-V r. 09-03-2017 Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.

9

Seminarium magisterskie dr hab. Anna Barczak prof. US I-V r. 09-03-2017 14.03.2017 r. Godz. 11.30-13.30

10

Dyżur dydaktyczny dr hab. Anna Barczak prof. US I-V r. 09-03-2017 14.03.2017 r. Godz. 10.30-11.30

11

Konsultacje dydaktyczne dr hab. Ewa Gajda prof. US I-V r. 03-03-2017 Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.

12

Konsultacje i dyżyr dydaktyczny dr hab. Daniel Wacinkiewicz I-V r. 02-03-2017 Konsultacje: 01.03.2017, godz. 16.00-17.00 (s. 315) Dyżur: 02.03.2017, godz. 16.00-17.00 (s. 315)

13

Dyżur dydaktyczny dr hab. Ewa Gajda prof. US I-V r. 02-03-2017 Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.

14

Prawo karne dr M. Kowalewska-Łukuć II r., gr 1 02-03-2017 Po uprzednim uzgodnieniu ze studentami

15

Dyżur dydaktyczny dr M. Kowalewska-Łukuć I-V r. 02-03-2017 Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.

16

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr Ewa Koniuszewska III r. 05-01-2017 13.03. 2017 r., godz. 11.00-13.00.

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl