Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr Magdaleny Michalak (2)

Z powodu urlopu dyżur i konsultacje dydaktyczne dr Magdaleny Michalak w dniu 14 września nie odbędą się. Zostaną one odpracowane w dniu 28 września w godzinach 8.30-11.30.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Szanowni Państwo,

 

Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie:

 

https://wbn.icm.edu.pl/

 

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US).

Dyżury dydaktyczne i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł we wrześniu

Ze względu na urlop wypoczynkowy pierwszy dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł odbędą się w dniu 14 września br. (czwartek) w godz. 11.00-13.00. Kolejne dyżury dydaktyczne i konsultacje odbędą się zgodnie z harmonogramem (tj. w czwartki – 21 i 28 września br., godz. 11.00-13.00).

Przedłużenie terminu zgłoszenia udziału w obradach panelu prawnego MKDUS 2017

Szanowni Państwo,
 
wychodząc naprzeciw licznym prośbom o przedłużenie terminu zgłoszenia Państwa udziału w obradach panelu prawnego MKDUS 2017, miło nam zakomunikować, że termin zgłoszenia zostaje przedłużony do 14 września 2017 r.
 
Więcej informacji na stronie: www.mkdus.com.pl
 
Łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Organizacyjny MKDUS 2017

 

Zmiana zasad przyznawania Stypendium Ministra

Szanowni Państwo,

 
w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 zamieszczoną na stronie MNiSW oraz z zarządzeniem nr 55/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2017/2018.

 

Szczegółowe informacje na temat ww. stypendium znajdują się również na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego w zakładce Doktoranci/Stypendium ministra.


Informacja nt. stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

 Zarządzenie Rektora US nr 55/2017 z dnia 23.08.2017

Konsultacje i dyżury dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdami służbowymi najbliższe konsultacje i dyżury dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się:
 
5 września godz. 11.00-13.00,
 
12 września godz. 10.00-11.00,
 
19 września godz. 10.00-11.00.

Wpisywanie publikacji do Bazy PUBLI

Szanowni Doktoranci SSD i NSD,

 

proszę o wpisanie do Bazy PUBLI Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich (licząc od 2013 r.).

 

Bazę PUBLI prowadzi Biblioteka Główna US. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/?f=1

 

W rubryce UWAGI proszę wpisać: doktorant WPiA US, który nie jest pracownikiem WPiA US.

 

Z ustaleń z Biblioteką Główną US wynika, że do wpisania publikacji do Bazy PUBLI, wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym objętości publikacji w arkuszach wydawniczych albo liczby znaków ze spacjami w edytorze tekstu, np. programie Word.

 

Wymóg dotyczy opublikowanych książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami, lub inaczej: 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków (3000 cm2 ilustracji). W razie trudności z precyzyjnym ustaleniem objętości publikacji ewentualnym rozwiązaniem jest podanie wartości szacunkowej. W celu oszacowania objętości pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje policzenie znaków na stronie danej publikacji i przemnożenie przez liczbę stron.

 

Tylko publikacje zgłoszone do Bazy PUBLI stanowią podstawę do oceny parametrycznej Wydziału oraz zostaną przesłane do Bazy Osiągnięć.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.  91 444 30 18

Zaproszenie na X Międzydyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na X Międzydyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r. na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

MKDUS to międzydyscyplinarna konferencja skupiająca początkujących badaczy zajmujących się różnymi dyscyplinami naukowymi z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych ośrodków uniwersyteckich.

 

Udział w MKDUS stanowi znakomitą okazję do integracji doktorantów różnych dyscyplin, wymiany dokonań i poglądów. Ponadto, wspólne obrady umożliwiają uczestnikom nawiązywanie nowych kontaktów i zacieśnianie współpracy międzyuczelnianej.

 

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w panelu prawnym konferencji, zatytułowanym:

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA SKARBU PAŃSTWA

 

Obrady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, zaś do czynnego udziału zapraszamy doktorantów ze wszystkich ośrodków akademickich.

Zgłoszenia oraz wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesji, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w monografii pokonferencyjnej.

 

Koszt czynnego udziału w konferencji wynosi:

❖ 250 złotych – w terminie do 14.09.2017 roku.

❖ 300 złotych – w terminie 15.09-06.10.2017 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 01.09.2017 r.

 

Więcej szczegółów na: facebook.com/mkdus/ oraz na www.mkdus.com.pl

Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00.

Ogłoszenie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US JEDYNE konsultacje i dyżur w lipcu br. odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00 i 11.00.

 

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

 

Konsultacje dydaktyczne dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego będą się odbywały w czwartki, godz. 13.00-14.00.

SGH: IX edycja Konferencji Doktorantów i Doktorów Młodzi KES - grudzień 2017

Szanowni Państwo,

 

już po raz dziewiąty Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej

Handlowej w Warszawie zaprasza doktorantów i młodych doktorów do udziału w Konferencji „Młodzi KES". Temat tegorocznej edycji brzmi „Nauki

społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki czy utarte szlaki?".

 

Celem konferencji – oprócz prezentacji i popularyzacji dorobku naukowego

uczestników w formie recenzowanej monografii pokonferencyjnej – jest

integracja środowiska młodych badaczy. Zapraszamy młodych naukowców

prowadzących badania w szeroko rozumianych naukach społecznych i

ekonomicznych: ekonomii i finansach, polityce publicznej i społecznej,

politologii i socjologii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i

historii gospodarczej, studiach nad samorządem terytorialnym, gospodarką

przestrzenną i rozwojem regionalnym. Mile widziane będą także referaty

poruszające filozoficzne i prawne aspekty nauk społecznych i

ekonomicznych. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Termin nadsyłania abstraktów

upływa 1 października. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Z poważaniem

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Jan Misiuna

Baza Osiągnięć Pracowników

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że proces synchronizacji publikacji w Bazie Osiągnięć Pracowników został przez Wykonawcę zakończony (informacja z dnia 2 czerwca 2017 r.). Użytkownicy, którzy nie widzą swoich publikacji lub mają inne problemy z publikacjami, proszeni są o kontakt za pomocą formularza kontaktowego Bibliografii na stronie: http://bibliografia.bg.szczecin.pl/Home/Contact                                                                                     

Jako adresu e-mail proszę użyć adresu używanego w BOP, jako adresata proszę wybrać "Administrator techniczny bazy". Proszę o zapoznanie się z zasadami punktacji zamieszczonymi w opcji: DASHBOARD. Uprzejmie proszę o uzupełnienie BOP o Państwa osiągnięcia w 2017 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

Przełożone dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. K.Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US najbliższe konsultacje odbędą się 6 czerwca br. o godz. 11.30, dyżur - 12.30 i seminaria - 13.30.

Konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 25 maja br. dr Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 24 maja br. odpowiednio o 9.00 i 10.00, a seminarium w dniu 26 maja o godz. 9.00.

Seminarium dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof US

Doktoranci, którzy chcą skorzystać z seminarium dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 13 maja br. proszeni są o indywidualne umówienie się z promotorką.

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców w 2017 roku

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2017 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski o sfinansowanie projektu badawczego wraz z kosztorysem finansowym projektu należy składać według wzoru określonego w załącznikach nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 19/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. - Regulamin podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. O przyznanie środków z dotacji celowej mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji US, którzy nie ukończyli 35 roku życia (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2016 r. poz. 2045).

Wnioski należy składać w terminie do 24 kwietnia 2017 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US (pokój nr 116).

Przeniesione dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US z dnia 13 kwietnia br.

W związku z nieobecnością dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 13 kwietnia br. dyżur i konsultacje odbędą się 11 kwietnia odpowiednio o 10.00 i 11.00 a seminaria o 12.00. 

Odwołane seminarium dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US seminarium w dniu 8 kwietnia br. się nie odbędzie. Doktoranci proszeni są o umówienie się na indywidualne terminy spotkań.

Dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US dyżur, konsultacje i seminaria z dnia 23 i 24 marca br. zostają przeniesione na środę 22 marca br. odpowiednio: 10.00 - dyżur, 11.00 - konsultacje oraz od 12.00 - seminaria.

Rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę

Od 1 marca 2017 r. studenci, którym przysługuje rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem z oceną nie składają w Dziekanatach wniosków. Decyzje w tej sprawie wydawane będą z urzędu. 

Studenci, którzy powtarzają przedmioty składają wnioski na dotychczasowych zasadach.

Transitive Justice. Creating Norms and System Change

The event takes place at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) and is co-organized by University of Rostock (Germany), German Historical Institute Warsaw and Palacký University in Olomouc (Czech Republic).

 

We would like to invite PhD Students of all humanistic disciplines to the event. Please find the further information in the attached file, containing the concept and content of this international event as well as the application form. The doctoral candidates will work in four workgroups under the guidance of acknowledged fellows.

 

The Summer School will be held in English. Every participant will be invited to deliver a paper inspired by the event, which will be published in the "CGS Studies" series, by the Cambridge Scholars Publishing press.

 

We are looking forward to your participation.

Yours faithfully

Ralph Schattkowsky
Adam Jarosz


--
Secretary
--
Copernicus Graduate School
Nicolaus Copernicus University in Toruń
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń, Poland
www.cgs.umk.pl

Oświadczenie o ilości rat w opłacie czesnego w semestrze letnim 2016/17

W dniu 28 lutego 2017 r. upływa termin składania oświadczenia dotyczącego ilości rat w opłacie czesnego na semestr letni w roku akademickim 2016/17.

 

Oświadczenie należy składać osobiście w Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok.4) bądź wysłać pocztą. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej/wysłane faksem nie będzie akceptowane. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza, że opłata semestralna wnoszona jest w formie JEDNORAZOWEJ.

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US zaprasza chętnych doktorantów na seminarium o godz. 14.30 w sobotę 4 marca br. 

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US zaprasza doktorantów na seminarium w dniu 14 stycznia o godz.14.00.

Wpisywanie publikacji za lata 2013-2016 do Bazy PUBLI

 

Szanowni Doktoranci SSD i NSD,

proszę o wpisanie do Bazy PUBLI Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich (okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2016 r.).

 

Bazę PUBLI prowadzi Biblioteka Główna US. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/?f=1

 

W rubryce UWAGI proszę wpisać: doktorant WPiA US, który nie jest pracownikiem WPiA US.

 

Z uwagi na proces parametryzacji proszę o wpisanie publikacji w terminie do 23 grudnia 2016 r.

 

Z ustaleń z Biblioteką Główną US wynika, że do wpisania publikacji do Bazy PUBLI, wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym objętości publikacji w arkuszach wydawniczych albo liczby znaków ze spacjami w edytorze tekstu, np. programie Word.

 

Wymóg dotyczy opublikowanych w latach 2013-2016 książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami, lub inaczej: 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków (3000 cm2 ilustracji). W razie trudności z precyzyjnym ustaleniem objętości publikacji ewentualnym rozwiązaniem jest podanie wartości szacunkowej. W celu oszacowania objętości pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje policzenie znaków na stronie danej publikacji i przemnożenie przez liczbę stron.

 

Tylko publikacje zgłoszone do Bazy PUBLI stanowią podstawę do oceny parametrycznej Wydziału oraz zostaną przesłane do Bazy Osiągnięć.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 91 444 28 62

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W sobotę 19 listopada dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US zaprasza chętnych doktorantów na seminarium na godz. 14.00.

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dra O. Boguckiego

Od dnia 28 października 2016 r. konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą odbywać się we wtorki w godzinach 15.15.-16.15.

Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies

Rozpoczęła się dodatkowa kwalifikacja dla studentów studiów III stopnia, którzy chcieliby wyjechać w semestrze letnim 2016/2017 do Chin.

 


Uczelnie partnerskie, do których można wyjechać to Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies. Studenci wyjeżdżający otrzymają stypendium w wysokości 650 € miesięcznie oraz dodatkowy grant na pokrycie kosztów podróży w wysokości 1100 €.

 

Wszystkie zasady, terminy i dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/wyjazdy-na-studia

 

Więcej informacji u mgr Adrianny Ogonowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
 • środa, 20 wrzesień 2017 r.

  Odwołanie zajęć
 • środa, 20 wrzesień 2017 r.

  konsultacje i dyżur dr A. Klich
 • środa, 20 wrzesień 2017 r.

  Zmiana terminu dyżuru i konsultacji dra Wojciecha Bożka
 • poniedziałek, 18 wrzesień 2017 r.

  Konsultacje dr E. Cała-Wacinkiewicz
 • poniedziałek, 18 wrzesień 2017 r.

  Zaliczenia i wpisy z zajęć prowadzonych przez dr M. Kowalewską-Łukuć
 • Więcej Ogłoszeń
 • Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
 • środa, 20 wrzesień 2017 r.

  Odwołanie zajęć
 • środa, 20 wrzesień 2017 r.

  konsultacje i dyżur dr A. Klich
 • środa, 20 wrzesień 2017 r.

  Zmiana terminu dyżuru i konsultacji dra Wojciecha Bożka
 • poniedziałek, 18 wrzesień 2017 r.

  Konsultacje dr E. Cała-Wacinkiewicz
 • poniedziałek, 18 wrzesień 2017 r.

  Zaliczenia i wpisy z zajęć prowadzonych przez dr M. Kowalewską-Łukuć
 • Więcej Ogłoszeń
 • Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
  Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
  Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
  Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
  logo us


  Rektorat US
  al. Papieża Jana Pawła II 22a,
  70-453 Szczecin


  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A,
  70-240 Szczecin
  Kontakt:
  tel. (091) 444 28 26
  fax. (091) 444 28 46
  wpia@wpiaus.pl
  www.wpiaus.pl
  0,000 seconds (+0,000); 3,61 MB (+3,614) - time