Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

NSP Seminarium magisterskie prof. US dr hab. A. Monarcha-Matlak

4 listopada o godz. 19  pokoju nr 328 odbędzie się seminarium magisterskie u prof. US dr hab. A. Monarcha-Matlak.

NSP rok III grupy 1,2 - Prawo ochrony środowiska

Proszę o przyniesienie na ćwiczenia z Prawa ochrony środowiska następujących aktów prawnych:

 

1. art. 25-39 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

 

2. ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

 

3. rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Konsultacje Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Konsultacje Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych - dr Rita Jaworska-Stankiewicz z dnia 27 października zostają przełożone na dzień 26 października 2011 r. godzina 12:00, pok. 113.

Seminarium magisterskie prof. US dr hab. Alicji Młynarczyk

Seminarium magisterskie prof. US dr hab. Alicji Młynarczyk dla studentów NSP odbędzie się w sobote 22 października od godz. 13.15.


NSP Podział na gr. z przedmiotu Sala sądowa

 

Podział na grupy z przedmiotu SALA SĄDOWA:

Grupa I:                  Grupa II:                Grupa III:                Grupa IV:

176427                  167344                  176442                 175039

164533                  172111                  164655                  164759

172077                  164590                  164657                  164761

193764                  172117                  164662                  155370

144577                  193758                  172181                 155372

164548                  172118                  164705                  164773

139111                  167350                  164707                   53467

164551                  172128                  154043                  172238

151598                  164640                  176447                 172239

172099                  164648                  172210                 169806

164570                  172157                   172211                 172247

172105                  172159                   164744                 160236

                                                                 164744                 193757

 

NSP - Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych

W dniu 21 października 2011 od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz w dniach od 24 października do dnia 29 października będą przedłużane ważności legitymacji elektronicznych. Istnieje możliwość zebrania wszystkich legitymacji przez Starostę roku i złożenia w dziekanacie.


Po tym terminie legitymacje elektroniczne nie będą przedłużane!

NSP II-V r. - zmiana godziny rozpoczęcia wykładu z Tradycji rzymskich w polskim prawie cywilnym

Wykład z Tradycji rzymskich w polskim prawie cywilnym w dniu 23.10. 2011 r. rozpocznie się o godz. 12.30.

NSP II-V r - odwołany wykład z Etyki zawodów prawniczych

Wykład z Etyki zawodów prawniczych dla V roku NSP w dniu 23.10. 2011 r. zostaje odwołany. W związku z tym, wykłady z tego przedmiotu w dniu 06.11. 2011 i 18.12.2011 zostaną wydłużone o dwie godziny.

NSP - Zmiana terminu seminarium prof Andrzejewskiego

Spotkanie seminaryjne prof. Andrzejewskiego w dniu 21 października zostaje odwołane. Spotkanie zostaje przełożone na 22 października (sobota) w godz. od 13.00 do 14.00; pok. 301 (ul. Narutowicza 17A).

NSP III r. - Prawo Rzeczowe - ćwiczenia

Szanowni Studenci, ponieważ pierwsze nasze zajęcia, będą zajęciami merytorycznymi, proszę o przygotowanie na pierwszy zjazd ćwiczeniowy (28-30.10.) materiału dotyczącego ogólnych pojęć prawa rzeczowego (m.in. przedmiotu, źródeł, rodzajów pr. rzeczowych), pojęcia, treści i wykonywania prawa własności oraz jego ochrony, w szczególności powództw chroniących własność. mgr Ewa Olszewska

NSP IV i V r. - seminaria magisterskie dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

W semestrze zimowym seminaria magisterskie u dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego dla studentów IV i V roku NSP odbywać się będą w piątki zjazdowe w godz.: 1) od 14.00 - IV r. NSP 2) od 15.15 - V r. NSP

NSP IV i V r - seminarium magisterskie dra hab. prof. US Rajmunda Molskiego

Pierwsze (organizacyjne) seminarium magisterskie dra hab. prof. US Rajmunda Molskiego dla IV i V roku ZSP odbędzie się 8 października (sobota) o godz. 12.00, p. 204.

NSP - nieczynny dziekanat

7 października 2011 r. w godzinach od 14.00 do 16.00 dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny z powodu spotkania organizacyjnego dla studentów I roku studiów.

NSP - Seminaria magisterskie prof. US dr hab. A. Młynarczyk

Seminaria magisterskie prof. US dr hab. A. Młynarczyk odbywają się w piątki w terminie zjazdów, o godz. 14.30, s. 321.

NSP IV i V r - Seminaria magisterskie dr hab. prof. US M. Ofiarskiej

W semestrze zimowym seminaria magisterskie dla studentów IV i V roku NSP odbywać się będą w soboty zjazdowe wykładowe w godz. 10.15-11.45.

NSP - Ostateczny termin egzaminu z Prawa rynku finansowego !

W dniu 18-10-2011 r. o godz. 15:15 w sali 222 (ul. Narutowicza 17a) odbędzie się egzamin z przedmiotu Prawo rynku finansowego u prof. dr hab. Zbigniewa Ofiarskiego.

Jest to ostateczny (jedyny) termin egzaminu z ww. przedmiotu. 

I NSP - Spotkanie organizacyjne w dniu 07.10.2011 r

Szanowni Państwo,

     W dniu 07.10.2011 r. o godzinie 15.15 w sali  7 (al. Piastów  40 b)odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym rozdane zostaną indeksy i legitymacje studenckie. Proszę o zabranie ze sobą dowodu opłaty za w/w dokumenty.  Na spotkaniu należy także złożyć podpisaną Rotę Ślubowania (otrzymaliście ją Państwo wraz z decyzją o przyjęciu na studia).  Proszę o punktualne przybycie ponieważ spotkanie organizacyjne odbędzie się bezpośrednio przed obowiązkowym szkoleniem BHP (godz. 16.00) z tego powodu istnieją duże ograniczenia czasowe.

   Dla osób, które chciałyby odebrać legitymacje studenckie wcześniej istnieje taka możliwość od dnia 05.10.2011 r. w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych (ul. Narutowicza 17 a, pok. 12), w godzinach 9.00 – 15.00.

NSP Termin egz. popr. z Zasad technik normotwórczych

W dniu 03.10.2011 r. o godz. 12:00 w sali 114 (al. Piastów 40 b) odbędzie się egzamin poprawkowy z Zasady technik normotwórczych dla osób, które miały zgodę dziekana na przystąpienie do pierwszego terminu w sesji poprawkowej.

NSP - Termin złożenia indeksów

Przypominamy, że dnia 25 września 2011 r. mija ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów z wpisami z zaliczeń, zaliczeń i egzaminów przedmiotów powtarzanych i przedmiotów do wyboru.

NSA - konsultacje dla seminarzystów dr Flagi-Gieruszyńskiej

Seminarzyści dr Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, którzy potrzebują osobistej konsultacji mogą przybyć 15 września o godz. 15.00 do sali 217.

NSP - wgląd w prace egzaminacyjne z filozofii prawa

Uprzejmie informuję, że wgląd do prac egzaminacyjnych z filozofii prawa
(dotyczy NSP) będzie możliwy w dniu 9 września od godz. 16 w pok. 109 w
budynku przy ul. Piastów.

Prawo wyznaniowe - NSP

Dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu Prawo wyznaniowe (ks. dr Grzegorz Harasimiak)
dla osób, które nie przystąpiły do zaliczenia tego przedmiotu przed sesją egzaminzcyjną
03.09.2011
godz. 13.00
sala 306 (zaliczenie ustne)

Deklaracje dotyczące ilości rat w opłacie czesnego

25 września 2011r. upływa ostateczny termin składania oświadczeń dotyczących ilości rat w opłacie czesnego za zajęcia dydaktyczne dla studentów II, III, IV i V roku studiów niestacjonarnych Prawa.
Niezłożenie przez Studenta oświadczenia oznacza, że opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne wnoszona jest jednorazowo. Oświadczenia prosimy składać w Sekcji Organizacyjno-Finansowej Wydziału /pokój nr 4/.
Druk oświadczenia dostępny w zakładce → Dla studentów → System opłat za studia.

Wgląd do prac z Logiki oraz Zasad technik normotwórczych

Wgląd do prac z Logiki oraz Zasad technik normotwórczych
odbędzie się 05.09.2011 r. godz. 10:00 w katedrze (pokój: 109
budynek WPiA: PIASTÓW 40B)
Zmieniony ( 05.09.2011. )

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,44 MB (+3,437) - time