Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

III r. - zmiana sali wykładowej

W dniu 12 kwietnia br. wykład z przedmiotu Współczesne problemy publicznego prawa gospodarczego wyjątkowo odbędzie się w sali 120, ul. Narutowicza.

II r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęc - zmienione zostały daty wykładów z przedmiotu Wybrane zagadnienia współczesnego prawa dotyczące rodziny.

Aktualny rozkład zajęć do pobrania z witryny WPiA US

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców w 2017 roku

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2017 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski o sfinansowanie projektu badawczego wraz z kosztorysem finansowym projektu należy składać według wzoru określonego w załącznikach nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 19/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. - Regulamin podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. O przyznanie środków z dotacji celowej mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji US, którzy nie ukończyli 35 roku życia (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2016 r. poz. 2045).

Wnioski należy składać w terminie do 24 kwietnia 2017 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US (pokój nr 116).

Przeniesione dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US z dnia 13 kwietnia br.

W związku z nieobecnością dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 13 kwietnia br. dyżur i konsultacje odbędą się 11 kwietnia odpowiednio o 10.00 i 11.00 a seminaria o 12.00. 

Zmiana daty wykładu z przedmiotu Prawo zobowiązań – zagadnienia wybrane

Wykład z przedmiotu Prawo zobowiązań – zagadnienia wybrane z dniu 7 kwietnia zostaje przełożony na 28 kwietnia br. Godzina rozpoczęcia wykładu i sala pozostają bez zmian. 

III r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla III roku stacjonarnych studiów doktoranckich. Aktualny rozkład zajęć do pobrania na stronie WPiA.

Rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę

Od 1 marca 2017 r. studenci, którym przysługuje rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem z oceną nie składają w Dziekanatach wniosków. Decyzje w tej sprawie wydawane będą z urzędu. 

Studenci, którzy powtarzają przedmioty składają wnioski na dotychczasowych zasadach.

Odwołany wykład dra hab. prof. US Stanisława Czepity

W dniu 14 marca br. wykład z przedmiotu Aktualne problemy filozofii prawa zostaje odwołany. O terminie pierwszego wykładu zostaniecie Państwo poinformowani osobnym ogłoszeniem.

Transitive Justice. Creating Norms and System Change

The event takes place at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) and is co-organized by University of Rostock (Germany), German Historical Institute Warsaw and Palacký University in Olomouc (Czech Republic).

 

We would like to invite PhD Students of all humanistic disciplines to the event. Please find the further information in the attached file, containing the concept and content of this international event as well as the application form. The doctoral candidates will work in four workgroups under the guidance of acknowledged fellows.

 

The Summer School will be held in English. Every participant will be invited to deliver a paper inspired by the event, which will be published in the "CGS Studies" series, by the Cambridge Scholars Publishing press.

 

We are looking forward to your participation.

Yours faithfully

Ralph Schattkowsky
Adam Jarosz


--
Secretary
--
Copernicus Graduate School
Nicolaus Copernicus University in Toruń
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń, Poland
www.cgs.umk.pl

III r. - Zmiana w rozkładzie zajęć.

Zmiana w rozkładzie zajęć.

Zeszyty naukowe UAM - informacja o możliwości publikacji

Redakcja „Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” zaprasza studentów i doktorantów działających w kołach naukowych do publikowania artykułów w siódmym numerze czasopisma. Tematyka w zakresie prawa dowolna. O publikacji artykułu decydować będzie pozytywna recenzja od samodzielnego pracownika naukowego (tytuł co najmniej dr hab.), którą należy przesłać wraz z tekstem artykułu.


Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia zrecenzowanych artykułów, napisanych w języku polskim oraz angielskim, do dnia 1 marca 2017 r.


Szczegółowe informacje dla autorów są dostępne na stronie: zeszyt.amu.edu.pl.

 

Teksty, recenzje oraz ewentualne pytania można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Czasopismo znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dorobkiem 2 punktów.

Wpisywanie publikacji za lata 2013-2016 do Bazy PUBLI

 

Szanowni Doktoranci SSD i NSD,

proszę o wpisanie do Bazy PUBLI Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich (okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2016 r.).

 

Bazę PUBLI prowadzi Biblioteka Główna US. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/?f=1

 

W rubryce UWAGI proszę wpisać: doktorant WPiA US, który nie jest pracownikiem WPiA US.

 

Z uwagi na proces parametryzacji proszę o wpisanie publikacji w terminie do 23 grudnia 2016 r.

 

Z ustaleń z Biblioteką Główną US wynika, że do wpisania publikacji do Bazy PUBLI, wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym objętości publikacji w arkuszach wydawniczych albo liczby znaków ze spacjami w edytorze tekstu, np. programie Word.

 

Wymóg dotyczy opublikowanych w latach 2013-2016 książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami, lub inaczej: 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków (3000 cm2 ilustracji). W razie trudności z precyzyjnym ustaleniem objętości publikacji ewentualnym rozwiązaniem jest podanie wartości szacunkowej. W celu oszacowania objętości pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje policzenie znaków na stronie danej publikacji i przemnożenie przez liczbę stron.

 

Tylko publikacje zgłoszone do Bazy PUBLI stanowią podstawę do oceny parametrycznej Wydziału oraz zostaną przesłane do Bazy Osiągnięć.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 91 444 28 62

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

Konsultacje dra Łukasza Dubińskiego planowane na  30.11.2016r.  nie odbędą się.

Konsultacje zostaną odrobione dnia 14.12.2016 r.  w godz. 12.45 - 13.45.

III r. - Zmiana sali wykładowej w dniu 16 listopada br.

W dniu 16 listopada br. wykłady z przedmiotów Ethos akademicki i Pozyskiwanie środków na badania (przygotowanie wniosków o granty) wyjątkowo odbędą się w sali 119, ul. Narutowicza 17a.

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dra O. Boguckiego

Od dnia 28 października 2016 r. konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą odbywać się we wtorki w godzinach 15.15.-16.15.

Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies

Rozpoczęła się dodatkowa kwalifikacja dla studentów studiów III stopnia, którzy chcieliby wyjechać w semestrze letnim 2016/2017 do Chin.

 


Uczelnie partnerskie, do których można wyjechać to Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies. Studenci wyjeżdżający otrzymają stypendium w wysokości 650 € miesięcznie oraz dodatkowy grant na pokrycie kosztów podróży w wysokości 1100 €.

 

Wszystkie zasady, terminy i dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/wyjazdy-na-studia

 

Więcej informacji u mgr Adrianny Ogonowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Konsultacje, dyżury, seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z nieobecnością p. dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US do 6 listopada br. konsultacje, dyżury, a także seminaria (o czym seminarzyści byli informowani odrębnie) nie odbędą się w tym okresie. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone zgodnie z planem zajęć.

II r. - Rozkład zajęć został uzupełniony o daty wykładów z przedmiotu Wykładnia prawa.

Rozkład zajęć został uzupełniony o daty wykładów z przedmiotu Wykładnia prawa. 

Dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 13 października br.

W związku z wyjazdem służbowym  dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w czwartek 13 października br. odbędzie się w godz. 10.00-11.00.

Seminaria dla doktorantów profesor M. Tarnowskiej-Sobeckiej

Komunikat dla doktorantów Pani profesor M. Tarnowskiej-Sobeckiej. Seminaria dla doktorantów będą się odbywały w terminach wyznaczonych dla doktorantów niestacjonarnych, o których można dowiedzieć się u Kierownika Dziekanatów mgr Elżbiety Giełczyk.

III r. - Zmiana daty pierwszego wykładu z przedmiotu Ethos akademicki.

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r.

IV i V r. - Pierwsze seminarium doktoranckie prof. Z. Kuniewicza i prof. B. Ziemianina

Pierwsze spotkanie seminaryjne dla doktorantów prof. Z. Kuniewicza i prof. B. Ziemianina w sem. zimowym r.a. 2016/2017 odbędzie się 8 października 2016 r. (sobota) o godz. 11.30, pok. 103.

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców na rok 2016

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych*, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Konsultacje dydaktyczne dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje odbędą się 5 pażdziernika o godz. 10.00, dyżur dydaktyczny o godz. 12.00.

Współpraca nauki z biznesem - warsztaty

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje Projekt Nauka a biznes czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest zachęcenie przedstawicieli świata nauki i biznesu do nawiązywania i rozwoju współpracy.

Czytaj więcej...

Doktoranci studia stacjonarne i studia niestacjonarne - informacja

Dziekanat studiów doktoranckich przypomina, iż doktoranci którzy do dnia dzisiejszego nie odebrali indeksów i kart egzaminacyjnych zobowiązani są w trybie pilnym do ich odebrania i uzupełnienia wpisów. Jednocześnie  informujemy, że obowiązkiem doktoranta jest uzyskanie wpisu z zaliczenia z seminarium oraz uzyskanie wpisu zaliczenia z praktyki (zajęcia praktyczne) .                                           

Ostateczny termin złożenia w dziekanacie:

  • indeksów
  • kart egzaminacyjnych
  • sprawozdań  z  pracy naukowo badawczej za rok ak.2015/2016 

upływa dnia  27.09.2016 r. ( wg. Organizacji  Roku Akademickiego 2015/2016).

Stypendium dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

Szanowni Doktoranci,

 

uprzejmie informuję, że do dnia 23 września 2016 r. możecie Państwo złożyć wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady i tryb składania wniosku określa zarządzenie nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. (tekst w załączniku). 

 

 Stypendium dla doktorantow za wybitne osiagniecia - zarzadzenie 45 z 2016 roku

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,56 MB (+3,560) - time