Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

XVII Konferencja Naukowa z cyklu "ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ"

Uniwersytet Gdański i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mają przyjemność zaprosić do udziału w XVII Konferencji Naukowej z cyklu "ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ".

Czytaj więcej...

Uwaga, ostrzegamy przed fałszywymi mailami

 

W związku z docierającymi do nas sygnałami od pracowników, przestrzegamy przed pochopnym otwieraniem wiadomości znajdujących się w odbieranej poczcie e-mail. W ostatnim czasie nasilają się internetowe ataki polegające na przesyłaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji o rzekomej fakturze do opłacenia/nieodebranej przesyłce kurierskiej. Do maila dołączony jest załącznik, bądź link kierujący do podejrzanej strony WWW, gdzie można pobrać rzekomą fakturę/informację o paczce. Uruchomienie pobranego pliku skutkuje nieodwracalnym zaszyfrowaniem zawartości dysku twardego.

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców w 2017 roku

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2017 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce" pt.: AKTUALNE PROBLEMY ARBITRAŻU I MEDIACJI W KRAJU I ZA GRANICĄ

Konferencja odbędzie się w dniu 21 KWIETNIA 2017 R. W SALI KONFERENCYJNEJ HOTELU HI-FI W NOWYM TOMYŚLU. POCZĄTEK KONFERENCJI GODZ. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w  konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 10 kwietnia 2017r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich przemówień na język polski.

Czytaj więcej...

Baza Web of Science

 
Szanowni Państwo,

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na marcowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących selekcji źródeł do bazy Web of Science Core. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Podczas szkolenia omawiane będą kryteria, które muszą spełniać materiały w bazie.

Czytaj więcej...

Wymiana kadry naukowej z Uniwersytetem w Greifswaldzie

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję o możliwości wzięcia udziału w programie wymiany nauczycieli akademickich w ramach współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Uniwersytetem w Greifswaldzie.

 

Wymiana dotyczy współpracy lub wspólnych projektów (już prowadzonych
lub zainicjowania nowych), czas jej trwania to max. 3 dni dla max. 2 osób z danego wydziału.

 

Za każdy dzień Uniwersytet w Greifswaldzie wypłaci stypendium w wys. 60 EUR. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu przez uczelnię partnerską, opłata noclegu pozostaje jednak we własnym zakresie.

 

Zgłoszenia i wypełniony formularz proszę przesyłać do dn. 28.02.2017 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dr Magdalena Michalak

 

 Pobierz formularz zgłoszeniowy

Konkurs na najlepszego młodego naukowca

 

Wzorem lat ubiegłych, w bieżącym roku akademickim 2016/2017 odbywa się na Uniwersytecie Szczecińskim konkurs na najlepszego młodego naukowca. W konkursie mogą wziąć udział asystenci z tytułem magistra i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego, z wyjątkiem laureatów poprzednich edycji konkursu oraz laureatów konkursu na najlepszego asystenta Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 20 marca 2017 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Do wniosku należy dołączyć pełne Curriculum Vitae i niezbędną dokumentację, potwierdzającą zawarte we wniosku osiągnięcia. Szczegółowy regulamin konkursu wraz z wzorem wniosku dostępne są na stronie Działu Nauki.

Profesjonalne kursy językowe dla dorosłych - oferta dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych osób zainteresowanych

 

Szanowni Państwo,

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na kursy językowe.

 

Ponieważ dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na niżej wymienionych kursach, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie naszej oferty w roku akademickim 2016/2017, w której znajduje się pięć języków obcych: angielski i niemiecki na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i średniozaawansowany) oraz nauka od podstaw języków: hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego.

 

W ciągu roku akademickiego zaplanowano jeszcze sześć sobotnich spotkań. Każde spotkanie w ramach kursu będzie trwało 4 godziny dydaktyczne (tj. 10.30 – 13.30).

 

Kurs odbywa się w budynku Wydziału Filologicznego US przy al. Wojska Polskiego 107-109. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych, pracowników Wydziału Filologicznego US.

 

Poniżej zamieszczamy dokładne terminy sobotnich zajęć:

ZJAZD 5 - 11 marca 2017 roku, godz. 10.30 – 13.30 (ostatni zjazd semestru I)

ZJAZD 6 - 25 marca 2017 roku, godz. 10.30 – 13.30 (semestr II)

ZJAZD 7 - 8 kwietnia 2017 roku, godz. 10.30 – 13.30 (semestr II)

ZJAZD 8 - 6 maja 2017 roku, godz. 10.30 – 13.30 (semestr II)

ZJAZD 9 - 20 maja 2017 roku, godz. 10.30 – 13.30 (semestr II)

ZJAZD 10 - 3 czerwca 2017 roku, godz. 10.30 – 13.30 (semestr II)

 

Kontakt i zgłoszenia:

dr Dorota Orsson

Tel.. +48 884 008899

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opłata za wyżej wymienione zajęcia wynosi 300 zł i płatna jest do 31 marca 2017 roku.

Płatności należy dokonywać na konto:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

nr konta: 76 1940 1076 3103 9190 0003 0000

tytuł przelewu: Kurs językowy – imię i nazwisko

 

UWAGA! Warunkiem uruchomienia kursu wybranego języka obcego

jest utworzenie minimum 10-osobowej grupy.

Zgłoszenia do Konkursów o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

 

Do 15 marca 2017 r. Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nagrody naukowej oraz nagrody za sukces gospodarczy, imienia hrabiny Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL.

 

Czytaj więcej...

Środki finansowe dla firm prowadzonych przez pracowników naukowych

 

Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US serdecznie zapraszają do zapoznania się z ofertą programu „POŻYCZKA GLOBALNA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ” w ramach Inicjatywy Jeremie.

 

Projekt kierowany jest do mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez:
pracowników naukowych, studentów (studia dzienne, zaoczne), absolwentów (48 miesięcy), doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej (maksymalna wysokość pożyczki to 75 000 zł) ma ułatwić przedsiębiorcom ze środowiska akademickiego dostęp do środków finansowych na preferencyjnych warunkach:

- oprocentowanie w całym okresie spłaty w wysokości 0,00%,

- 0,00% wkładu własnego,

- brak prowizji za udzielenie pożyczki,

- okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy (6 lat),

- możliwość skorzystania z 12-miesięcznej karencji w spłacie.

 

Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US na mocy zawartego listu intencyjnego współpracują w tym zakresie z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Szczecinie, który jest jednym z pośredników finansowych.

 

Szczegółowe informacje oraz obowiązująca dokumentacja dostępne są na stronie: www.abk.univ.szczecin.pl/pozyczka-akademicka.

Lista czasopism punktowanych za 2016 r.

 

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że lista czasopism punktowanych za 2016 rok została zamieszczona na stronie  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html

 

mgr Mirella Drab
specjalista ds. ewaluacji kształcenia i badań naukowych

6th Law, Regulations and Public Policy Conference (LRPP 2017)

 

CALL FOR PAPERS:
6TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, REGULATIONS AND PUBLIC POLICY LRPP 2017

WWW.LAW-CONFERENCE.ORG | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5TH – 6TH JUNE 2017, SINGAPORE

 

Czytaj więcej...

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że dnia 4 listopada 2016 r. zostało ogłoszone w Dz. U. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1801). Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o przyznanie stypendium można składać od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym ma być przyznane stypendium (od 2.01.2017 r. do 31.03.2017 r.).

Test rozporządzenia dostępny na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1801/1

Z wyrazami szacunku, Mirella Drab 

Kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus

Uprzejmie informuję, że kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus (STT oraz STA) odbędzie się w dniu 24 listopada  2016 r. Proszę zatem o przedłożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada br. Proszę o pozostawianie wniosków w portierni.

 

Zasady oraz wzory stosownych dokumentów znajdują się na stronie internetowej DSM: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus

 

dr Magdalena Michalak 

Spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów kadry akademickiej w programie Erasmus+

Szanowni Państwo,


W dniu 3.11.2016 r. o godz. 12.00 w Sali 217 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów kadry akademickiej w programie Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału.

dr Magdalena Michalak 

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców na rok 2016

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych*, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Zmiana oprogramowania na serwerze pocztowym

 

Od 14 czerwca pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymują skrzynki mailowe w domenie wpiaus.pl.

 

Jak korzystać z nowej poczty w domenie wpiaus.pl ?

 

Czytaj więcej...

Program START (konkurs 2017)

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych uczonych do składania wniosków w programie START (konkurs 2017). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

 

Czytaj więcej...

Szkolenie pt. „Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi"

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego zwraca się z prośbą o przekazanie wśród pracowników dydaktycznych Państwa Wydziału poniższej informacji BON US przy współpracy z psychoterapeutami, neuropsychologiem i lekarzem psychiatrii organizuje szkolenie dla pracowników naszej Uczelni dotyczący pracy i metod wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej...

Poczta e-mail w domenie usz.edu.pl

 

Od dnia 30 czerwca br. można zgłaszać się do Pana Tomasz Pilśniaka pod nr. tel 91 444 28 52 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Po dane dostępowe lub zmianę hasła do poczty w domenie usz.edu.pl

 

Dostęp do skrzynka pocztowa dla pracowników naukowo-dydaktycznych przez WWW

Świadoma Kadra - praca ze studentem z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego po raz trzeci organizuje dwudniowe szkolenie dla kadry akademickiej pod nazwą „Świadoma Kadra - praca ze studentem z niepełnosprawnością".

Szkolenie jest bezpłatne i realizowane będzie na terenie Uczelni w terminie 20-21 czerwca 2016r. w godz. 8.30-14.30.(miejsce zostanie podane w późniejszym terminie).


Szkolenie skierowane jest zarówno do nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji naszej Uczelni.

 

W związku ze zwiększającą się z roku na rok liczbą studentów niepełnosprawnych (obecnie na uczelni studiuje 400 osób niepełnosprawnych które wspiera BON US oraz około 200 osób bez orzeczenia) - szkolenia organizowane przez Biuro pozwolą na wypracowanie wspólnych metod i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest to także okazja do przeprowadzenia kolejnej debaty nt. funkcjonowania studentów niepełnosprawnych w trakcie ich procesu kształcenia oraz wymienienie się własnymi spostrzeżeniami z perspektywy wykładowców i pracowników US.Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem.

 
-- 
Magdalena Mikołajczak
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
BIURO ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


ul. Kordeckiego 15
71-066 Szczecin
tel./fax 91 444 38 70

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe - bariery realizacyjne — perspektywy rozwoju

 

Szanowni Państwo,
Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w ramach IV Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego "Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe - bariery realizacyjne — perspektywy rozwoju, która odbędzie się dnia 1 czerwca 2016 r. w Częstochowie.Miejsce konferencji: lnstytut Administracji, Akademia im. Jana Długosza, ul. Zbierskiego 2/4, Częstochowa.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: http://www.csap.amd.czest.pl

Komitet Organizacyjny 

Odwołana prezentacja z Egerii w dniu 19 maja 2016 r.

 

Dzień dobry,


chciałam zawiadomić, o konieczności odwołania prezentacji z zakresu obsługi protokołów w systemie Egeria Edukacja zaplanowanej na dzień 19 maja 2016 roku.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Barbara Łuczyk
Kierownik Sekcji Uczelnianych Systemów Informatycznych
Uniwersytet Szczeciński
91 4441038

Baza Osiągnięć Pracowników


Szanowni Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni,

 

uprzejmie informuję, że została już uruchomiona uczelniana Baza Osiągnięć Pracowników, w której są gromadzone informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

W myśl postanowień zarządzenia nr 83/2015 Rektora US z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Bazy Osiągnięć Pracowników do wpisywania osiągnięć jest obowiązany każdy pracownik.

Czytaj więcej...

IBUK PWN

 

Od dzisiaj (15 kwietnia b.r.) uruchamiamy Państwu dostępy do nowej listy tytułów (wybranych przez wydziały) w Ibuku Librze (650 publikacji wykupionych i 692 darmowe). Wejście do dostępnych książek (z sieci uczelni) na stronie http://libra.ibuk.pl.

 

Czytaj więcej...

Studia Iuridica Toruniensia

 

Szanowni Państwo,

 

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza Autorów do publikowania tekstów w Tomie XIX. Artykuły naukowe (w tym glosy i recenzje), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego proszę przesyłać do dnia 15 czerwca 2016 roku. Przyjmujemy również teksty w językach obcych. Ostateczne wersje artykułów zgodnych z wymogami edytorskimi (w załączniku) wraz z kartą zgłoszeniową (w załączniku) prosimy o kierowanie na adres e-mail Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Prof. UMK, dr hab. Maria Dragun-Gertner
Studia Iuridica Toruniensia
Redaktor Naczelny

 
 
 
 

Międzynarodowa konferencja pt.: Arbitraż i mediacja – instytucje powszechne czy elitarne

Program międzynarodowej konferencji z cyklu:
Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce
pt.: „Arbitraż i mediacja – instytucje powszechne czy elitarne ”
Nowy Tomyśl , 22 kwietnia 2016 r.

 

Pod honorowym patronatem :
Starosty Nowotomyskiego
Ireneusza Kozeckiego

Burmistrza Nowego Tomyśla
Włodzimierza Hibnera

Naczelnej Rady Adwokackiej

Krajowej Rady Notarialnej

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie do Filharmonii

Szanowni Państwo,

w efekcie współpracy Akademickiego Biura Karier US i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości US z Filharmonią im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowane zostało zaproszenie na koncert SOUND FACTORY ORCHESTRA LAB 7: EL-MODERN KONCERT SYMFONICZNY, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00, cena biletu wynosi 5 zł/os.

 

 Oferta Uniwersytet

Zeszyty naukowe UAM - informacja o możliwości publikacji

 

Redakcja „Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” zaprasza studentów i doktorantów działających w kołach naukowych do publikowania artykułów w szóstym numerze czasopisma. Tematyka w zakresie prawa dowolna. O publikacji artykułu decydować będzie pozytywna recenzja od samodzielnego pracownika naukowego (tytuł co najmniej dr hab.), którą należy przesłać wraz z tekstem artykułu.

 

Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia zrecenzowanych artykułów, napisanych w języku polskim oraz angielskim, do dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

Czytaj więcej...

Prezentacja z programu Egeria Wykładowca dotycząca sylabusów - obecność obowiązkowa

 

Szanowni Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni,

 

w dniu 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) w godz. 12.00-13.00 odbędzie się prezentacja z programu Egeria Wykładowca dotycząca sylabusów.

 

Prezentacja odbędzie się w sali 217 (w budynku przy ul. Narutowicza 17 a). Obecność obowiązkowa.

 

Dyżur w dniu 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) w godz. 12.00-13.00 nie odbędzie się. 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,60 MB (+3,602) - time