Actaiuris

Zmiana terminów II tury egzaminów dyplomowych – wrzesień 2017 r.

Dziekanat informuje, że na stronie Wydziału w zakładce o Wydziale – Akty prawne - Zarządzenia Dziekana Obowiązujące zostało opublikowane Zrządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (41/2016/2017) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Godziny funkcjonowania budynków WPiA

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, że w okresie od 14.07.2017r. do 03.09.2017r. budynek Wydziału Prawa i Administracji US przy ul. G.Narutowicza 17A czynny będzie w godzinach 6.00 - 22.00 (soboty w godzinach 7.00 - 15.00).

Czytaj więcej...

Aktualizacja oraz rejestracja sylabusów w systemie Egeria Edukacja

Szanowni Państwo,

 

zwracam się z uprzejmą prośbą do Koordynatorów poszczególnych przedmiotów o aktualizację oraz rejestrację w systemie EGERIA EDUKACJA sylabusów dla kierunków: ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA oraz II STOPNIA oraz PRAWO.

 

Z uwagi na zaplanowane urlopy wypoczynkowe, jak również konieczność dalszego sprawnego działania w systemie Egeria Edukacja proszę o dokonanie aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie DO DNIA 10 LIPCA 2017 r. (poniedziałek).

 

Szczegółowe informacje zostały przesłane na Państwa adresy e-mailowe. 

 

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. prof. US Marek Andrzejewski 

Wsparcie informatyczne w dniach 3-22 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo,

 

W dniach 3.07-22.07.2017 r. informatyk wydziałowy będzie przebywał na urlopie. W tym czasie wsparcie informatyczne będzie realizowane za pośrednictwem Uczelnianego Centrum Informatycznego http://uci.usz.edu.pl/kontakt/

 

Czytaj więcej...

SGH: IX edycja Konferencji Doktorantów i Doktorów Młodzi KES - grudzień 2017

Już po raz dziewiąty Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej

Handlowej w Warszawie zaprasza doktorantów i młodych doktorów do udziału w Konferencji „Młodzi KES".

Temat tegorocznej edycji brzmi „Nauki społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki czy utarte szlaki?".

 

Czytaj więcej...

KNF - VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

 

Uprzejmie informujemy, że trwa VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Aktualizacja harmonogramu egzaminów dyplomowych - 19-23 czerwca 2017 r.


Uwaga. W związku z posiedzeniem Rady Wydziału Prawa i Administracji US nastąpiły zmiany w harmonogramie egzaminów dyplomowych zaplanowanych na dni 22 i 23 czerwca 2017 r. Aktualny harmonogram egzaminów do pobrania poniżej. 

 Pobierz harmonogram egzaminów dyplomowych

Zaproszenie do testowania nowej bazy oaFindr


Baza oaFindr to wyszukiwarka recenzowanych artykułów open access (w formie green, gold lub hybrid) opublikowanych w czasopismach naukowych na całym świecie, w dowolnym języku.

Dostęp do bazy pozwala bibliotece na zwiększenie ilości i zakresu tematycznego udostępnianych publikacji naukowych oraz na zmniejszenie kosztu płatnych prenumerat poprzez zastąpienie mało używanych tytułów odpowiednikami w formie open access. Umożliwia obecnie dostęp do kolekcji 25 milionów artykułów peer-reviewed opublikowanych w formacie open access.

Czytaj więcej...

7. edycja Nagród Naukowych POLITYKI - zgłoszenia już tylko do niedzieli 18 czerwca

 

Przypominamy, że już tylko do niedzieli 18 czerwca 2017 r. czekamy na zgłoszenia młodych naukowców do Nagród Naukowych POLITYKI - konkursu o 5 stypendiów po 20 tys. zł oraz 10 nagród finałowych po 5 tys. zł.

 

Czytaj więcej...

Godziny otwarcia budynku przy ul. Narutowicza 17A w dniach 15-18 czerwca br.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że budynek przy ul. Narutowicza 17A w dniach 15 -18 czerwca br. otwarty będzie bez zmian. 

Budynek przy al. Piastów 40B w dniu 15 czerwca br. będzie zamknięty, natomiast w dniach 16-18 czerwca br. otwarty będzie w godzinach 6.00-14.00. 

-- 
Kierownik Obiektu Dydaktycznego 
mgr Kamila Ekert 
tel.(91) 444 28 11

 

XVII Konferencja Naukowa z cyklu "ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ"

Uniwersytet Gdański i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mają przyjemność zaprosić do udziału w XVII Konferencji Naukowej z cyklu "ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ".

Czytaj więcej...

Uwaga, ostrzegamy przed fałszywymi mailami

 

W związku z docierającymi do nas sygnałami od pracowników, przestrzegamy przed pochopnym otwieraniem wiadomości znajdujących się w odbieranej poczcie e-mail. W ostatnim czasie nasilają się internetowe ataki polegające na przesyłaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji o rzekomej fakturze do opłacenia/nieodebranej przesyłce kurierskiej. Do maila dołączony jest załącznik, bądź link kierujący do podejrzanej strony WWW, gdzie można pobrać rzekomą fakturę/informację o paczce. Uruchomienie pobranego pliku skutkuje nieodwracalnym zaszyfrowaniem zawartości dysku twardego.

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców w 2017 roku

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2017 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce" pt.: AKTUALNE PROBLEMY ARBITRAŻU I MEDIACJI W KRAJU I ZA GRANICĄ

Konferencja odbędzie się w dniu 21 KWIETNIA 2017 R. W SALI KONFERENCYJNEJ HOTELU HI-FI W NOWYM TOMYŚLU. POCZĄTEK KONFERENCJI GODZ. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w  konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 10 kwietnia 2017r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich przemówień na język polski.

Czytaj więcej...

Baza Web of Science

 
Szanowni Państwo,

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na marcowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących selekcji źródeł do bazy Web of Science Core. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Podczas szkolenia omawiane będą kryteria, które muszą spełniać materiały w bazie.

Czytaj więcej...

Wymiana kadry naukowej z Uniwersytetem w Greifswaldzie

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję o możliwości wzięcia udziału w programie wymiany nauczycieli akademickich w ramach współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Uniwersytetem w Greifswaldzie.

 

Wymiana dotyczy współpracy lub wspólnych projektów (już prowadzonych
lub zainicjowania nowych), czas jej trwania to max. 3 dni dla max. 2 osób z danego wydziału.

 

Za każdy dzień Uniwersytet w Greifswaldzie wypłaci stypendium w wys. 60 EUR. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu przez uczelnię partnerską, opłata noclegu pozostaje jednak we własnym zakresie.

 

Zgłoszenia i wypełniony formularz proszę przesyłać do dn. 28.02.2017 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dr Magdalena Michalak

 

 Pobierz formularz zgłoszeniowy

Konkurs na najlepszego młodego naukowca

 

Wzorem lat ubiegłych, w bieżącym roku akademickim 2016/2017 odbywa się na Uniwersytecie Szczecińskim konkurs na najlepszego młodego naukowca. W konkursie mogą wziąć udział asystenci z tytułem magistra i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego, z wyjątkiem laureatów poprzednich edycji konkursu oraz laureatów konkursu na najlepszego asystenta Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 20 marca 2017 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Do wniosku należy dołączyć pełne Curriculum Vitae i niezbędną dokumentację, potwierdzającą zawarte we wniosku osiągnięcia. Szczegółowy regulamin konkursu wraz z wzorem wniosku dostępne są na stronie Działu Nauki.

Zgłoszenia do Konkursów o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

 

Do 15 marca 2017 r. Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nagrody naukowej oraz nagrody za sukces gospodarczy, imienia hrabiny Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL.

 

Czytaj więcej...

Środki finansowe dla firm prowadzonych przez pracowników naukowych

 

Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US serdecznie zapraszają do zapoznania się z ofertą programu „POŻYCZKA GLOBALNA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ” w ramach Inicjatywy Jeremie.

 

Projekt kierowany jest do mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez:
pracowników naukowych, studentów (studia dzienne, zaoczne), absolwentów (48 miesięcy), doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej (maksymalna wysokość pożyczki to 75 000 zł) ma ułatwić przedsiębiorcom ze środowiska akademickiego dostęp do środków finansowych na preferencyjnych warunkach:

- oprocentowanie w całym okresie spłaty w wysokości 0,00%,

- 0,00% wkładu własnego,

- brak prowizji za udzielenie pożyczki,

- okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy (6 lat),

- możliwość skorzystania z 12-miesięcznej karencji w spłacie.

 

Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US na mocy zawartego listu intencyjnego współpracują w tym zakresie z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Szczecinie, który jest jednym z pośredników finansowych.

 

Szczegółowe informacje oraz obowiązująca dokumentacja dostępne są na stronie: www.abk.univ.szczecin.pl/pozyczka-akademicka.

Lista czasopism punktowanych za 2016 r.

 

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że lista czasopism punktowanych za 2016 rok została zamieszczona na stronie  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html

 

mgr Mirella Drab
specjalista ds. ewaluacji kształcenia i badań naukowych

6th Law, Regulations and Public Policy Conference (LRPP 2017)

 

CALL FOR PAPERS:
6TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, REGULATIONS AND PUBLIC POLICY LRPP 2017

WWW.LAW-CONFERENCE.ORG | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5TH – 6TH JUNE 2017, SINGAPORE

 

Czytaj więcej...

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że dnia 4 listopada 2016 r. zostało ogłoszone w Dz. U. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1801). Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o przyznanie stypendium można składać od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym ma być przyznane stypendium (od 2.01.2017 r. do 31.03.2017 r.).

Test rozporządzenia dostępny na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1801/1

Z wyrazami szacunku, Mirella Drab 

Kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus

Uprzejmie informuję, że kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus (STT oraz STA) odbędzie się w dniu 24 listopada  2016 r. Proszę zatem o przedłożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada br. Proszę o pozostawianie wniosków w portierni.

 

Zasady oraz wzory stosownych dokumentów znajdują się na stronie internetowej DSM: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus

 

dr Magdalena Michalak 

Spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów kadry akademickiej w programie Erasmus+

Szanowni Państwo,


W dniu 3.11.2016 r. o godz. 12.00 w Sali 217 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów kadry akademickiej w programie Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału.

dr Magdalena Michalak 

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców na rok 2016

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych*, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Zmiana oprogramowania na serwerze pocztowym

 

Od 14 czerwca pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymują skrzynki mailowe w domenie wpiaus.pl.

 

Jak korzystać z nowej poczty w domenie wpiaus.pl ?

 

Czytaj więcej...

Program START (konkurs 2017)

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych uczonych do składania wniosków w programie START (konkurs 2017). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

 

Czytaj więcej...

Szkolenie pt. „Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi"

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego zwraca się z prośbą o przekazanie wśród pracowników dydaktycznych Państwa Wydziału poniższej informacji BON US przy współpracy z psychoterapeutami, neuropsychologiem i lekarzem psychiatrii organizuje szkolenie dla pracowników naszej Uczelni dotyczący pracy i metod wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej...

Poczta e-mail w domenie usz.edu.pl

 

Od dnia 30 czerwca br. można zgłaszać się do Pana Tomasz Pilśniaka pod nr. tel 91 444 28 52 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Po dane dostępowe lub zmianę hasła do poczty w domenie usz.edu.pl

 

Dostęp do skrzynka pocztowa dla pracowników naukowo-dydaktycznych przez WWW

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,58 MB (+3,578) - time