Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej Inauguracja roku akademickiego NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Terminy konsultacji nauczycieli akademickich

Terminy konsultacji pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych WPiA w semestrze letnim 2016/2017

Imię i nazwisko

Dyżur

Konsultacje

Katedra Postępowania Cywilnego

dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska prof. US

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

dr A. Klich

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

dr T. Radkiewicz

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

mgr M. Wojdała

czwartek, 13 - 14

czwartek, 12 - 13

mgr K. Ziemianin

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

Katedra Postępowania Karnego

dr hab. M. Tarnowska-Sobecka prof. US

czwartek, 12 - 13

piątek, 12 - 13

dr M. Jasińska

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

dr M. Żbikowska

czwartek, 12 - 13

środa, 17 - 18

mgr D. Boniecka

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

Katedra Prawa Karnego

prof. dr hab. Ł. Pohl

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 15

dr K. Burdziak

czwartek, 12 - 13

środa, 17:30 - 18:30

ks dr G. Harasimiak

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

dr M. Kowalewska-Łukuć

czwartek, 12 - 13

czwartek, 16:30 - 17:30

dr M. Nawrocki

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego

dr hab. Z. Kuniewicz prof. US

czwartek, 12 – 13

dziekański:

poniedziałek, 10 - 11

poniedziałek, 9 - 10

prof. zw. dr hab. B. Ziemianin

-

-

dr hab. M. Andrzejewski prof. US

czwartek, 12 - 13

prodziekański:

środa, 14 - 15

czwartek, 11 - 12

dr hab. A. Janiak prof. US

czwartek, 12 - 13

piątek, 12 - 13

dr hab. D. Sokołowska prof. US

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

dr K. Dadańska

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

dr P. Katner

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11:30 -12 i 13 - 13:30

dr K. Malinowska-Woźniak

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11- 12

dr I. Mycko-Katner

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 -12

dr Sz. Słotwiński

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

dr J. Szyjewska-Bagińska

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

mgr K. Kubasik

czwartek, 12 - 13

wtorek, 16 - 17

mgr A. Tomczyk

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

mgr M. Wysocka

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

Katedra Prawa Finansowego

prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

dr W. Bożek

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

dr E. Kowalewska

czwartek, 12 - 13

środa, 10 - 11

mgr P. Mańczyk

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego

dr hab. R. Molski prof. US

czwartek, 12 - 13

środa,13:15 – 14:15

dr hab. K. Nizioł prof. US

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11:30 - 12 i 13 - 13:30

dr hab. D. Wacinkiewicz

czwartek,12 - 13

środa, 16 - 17

dr M. Gressler

-

-

mgr M. Radziun

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

dr S. Driczinski

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

dr M. Rylski

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11:30 - 12 i 13 - 13:30

Katedra Prawa i postępowania Administracyjnego

prof. zw. dr hab. J. Sługocki

czwartek, 12 - 13

czwartek, 19:05 – 20:05

dr hab. A. Monarcha-Matlak

czwartek, 12 - 13

środa, 11:30 – 12:30

dr Ł. Dubiński

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

dr P. Kledzik

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11:30 - 12 i 13 - 13:30

dr M. Michalak

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

mgr D. Skoczylas

czwartek, 12 - 13

wtorek, 13:30 - 14:30

mgr P. Zdyb

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11:30 - 12 I 13 - 13:30

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

prof. dr hab. P. Łaski

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

dr E. Cała-Wacinkiewicz

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

mgr E. Szubert

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11:30 - 12 I 13 - 13:30

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

prof. zw. dr hab. A. Bałaban

czwartek, 12 - 13

środa, 11:30 - 12:30

dr hab. J. Ciapała prof. US

czwartek, 12:15 - 13:15

czwartek, 11:15 - 12:15

dr hab. P. Policastro prof. US dr h.c.

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

dr B. Baczyńska

-

-

dr P. Mijal

-

-

mgr K. Dąbrowski

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

mgr E. Michałkiewicz

czwartek, 12 - 13

czwartek, 9:30 - 10 i 11:30 - 12

mgr E. Milczarek

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11 - 12

mgr A. Mylokosta

czwartek, 12 - 13

czwartek, 15 - 16

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

dr hab. M. Ofiarska prof. US

czwartek, 12 – 13

prodziekański:

czwartek, 10 - 11

czwartek, 11 - 12

dr hab. K. Święch-Kujawska prof. US

czwartek, 12 – 13

czwartek, 11 - 12

dr W. Baranowska-Zając

czwartek, 12 – 13

czwartek, 9 -10

dr E. Koniuszewska

czwartek, 12 – 13

czwartek, 11 - 12

Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

dr hab. E. Gajda prof. US

czwartek, 12 - 13

czwartek, 14 - 15

dr R. Jaworska-Stankiewicz

-

-

dr M. Tkaczuk

czwartek, 12 - 13

-

dr R. Zych

czwartek, 12 - 13

czwartek, 14 - 15

mgr T. Mikołajczak

czwartek, 12 - 13

piątek, 14:15 - 15:15

Katedra Prawa Ochrony Środowiska

dr hab. A. Barczak prof. US

czwartek, 12 - 13

piątek, 13:20 - 14:20

prof. zw. dr hab. M. Górski

czwartek, 12 – 13 (Rektorat)

czwartek, 13 – 14 (Rektorat)

mgr A. Ogonowska

czwartek, 12 - 13

czwartek, 13 - 14

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

dr hab. S. Czepita prof. US

czwartek, 12 - 13

wtorek, 13:30 - 14:30

dr B. Kanarek

czwartek, 12:30 - 13:30

prodziekański:

środa, 8:30 - 9:30

czwartek, 11:30 - 12:30

dr M. Peno

czwartek, 12 - 13

czwartek, 11:30 - 12 i 18:30 - 19

Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa

prof. zw. dr hab. M. Zieliński dr h.c. UŁ

czwartek, 12 - 13

środa, 12:45 - 13:45

dr O. Bogucki

czwartek, 12 - 13

czwartek, 18 - 19

dr A. Choduń

czwartek, 12 - 13

środa, 17:30 - 18:30

mgr K. Gmerek

czwartek, 12 - 13

środa, 15:15 - 16:15

 

 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,15 MB (+3,153) - time