Actaiuris

Terminy wnoszenia opłat

Terminy dokonywania opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 

 

- opłata uiszczana w formie jednorazowej:

  1. semestr zimowy - 10.10.2016r.
  2. semestr letni - 10.03.2017r.

 

- opłata uiszczana w dwóch ratach:

  1. semestr zimowy:

a) I rata 10.10.2016r.

b) II rata 10.12.2016r.

  1. semestr letni:

a) I rata 10.03.2017r.

b) II rata 10.05.2017r.

 

- opłata uiszczana w trzech ratach:

  1. semestr zimowy:

a) I rata 10.10.2016r.

b) II rata 10.11.2016r.

c) III rata 20.01.2017r.

  1. semestr letni:

a) I rata 10.03.2017r.

b) II rata 10.04.2017r.

c) III rata 10.06.2017r.

 

- opłata uiszczana w czterech ratach:

  1. semestr zimowy:

a) I rata 10.10.2016r.

b) II rata 10.11.2016r.

c) III rata 10.12.2016r.

d) IV rata 20.01.2017r.

  1. semestr letni:

a) I rata 10.03.2017r.

b) II rata 10.04.2017r.

c) III rata 10.05.2017r.

d) IV rata 10.06.2017r.

 

Dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych termin zapłaty opłaty semestralnej w semestrze zimowym w formie jednorazowej albo pierwszej raty upływa w dniu 31 października.

 

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, takie jak:

- powtarzanie przedmiotu/semestru/roku studiów

- ponowny wpis studenta na semestr w wyniku przekroczenia deficytu punków ECTS

- różnice programowe powstałe przy wznowieniu studiów

student/doktorant wnosi w formie jednorazowej w terminach: 31 październik (usługa dotycząca semestru zimowego) oraz 31 marzec (usługa dotycząca semestru letniego).

 

Za nieterminowe uiszczenie opłat za świadczone usługi edukacyjne Uniwersytet Szczeciński nalicza odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej w dniu wnoszenia opłaty.

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,20 MB (+3,195) - time