Actaiuris

Opłaty za studia

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2016/17:

 

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17 zł
Opłata za wydanie indeksu   4 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60 zł
Opłata za wydanie odpisu dyplomu w jęz. obcym 40 zł

 

Za wydanie duplikatów ww. dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału

 

I. Uchwała 73/2016 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2016/17 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2016/17

 

Pobierz

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wniosek o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

  

II. Uchwała 51/2015 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2015/16 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2015/16

 

Pobierz

 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Wniosek o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

 

III. Uchwała 71/2014 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2014/15 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2014/15

 

Pobierz

 

Uchwała 87/2014 zmieniająca uchwałę 71/2014

 

Pobierz

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Wniosek o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

 

IV. Uchwała 80/2013 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za kształcenie w roku akademickim 2013/14 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli orazwznowili studia w roku akademickim 2013/14 i w latach wcześniejszych

 

Pobierz

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wniosek o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

Kandydaci na I rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17 składają oświadczenie dotyczące wnoszenia opłaty semestralnej w ratach wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

 

Studenci składają oświadczenie dotyczące wnoszenia opłaty semestralnej w ratach w Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok. 4) w następujących terminach:

 

- 26 wrzesień – dla semestru zimowego

- 28 luty – dla semestru letniego

 

Niezłożenie stosownego oświadczenia w ww. terminach oznacza, że opłata semestralna wnoszona jest JEDNORAZOWO.

 

Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/17 (RATY) - semestr letni akademickim 2016/17

*nie dotyczy osób, przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2016/17

 

Pobierz

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,24 MB (+3,243) - time