Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Sesja egzaminacyjna NSP Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestr zimowy 2016/2017 


 

I rok

 

Wstęp do prawoznawstwa – dr Beata Kanarek
4 lutego 2017 r. godz. 8.30 sala 217 (ul Narutowicza 17a)
10 lutego 2017 r. godz. 15.30 sala 217 (ul Narutowicza 17a)

 

Powszechna historia ustroju państwa i prawa – dr Marek Tkaczuk
06.02.2017 r. godz. 18.00 sala 222 (ul. Narutowicza 17 a)

 

Historia ustroju państwa i prawa polskiego – dr Marek Tkaczuk
13.02.2017 r. godz.18.00 sala 222 (ul. Narutowicza 17 a)

 

Prawo rzymskie – dr hab. Ewa Gajda prof. US (zaliczenie na ocenę)
27.01.2017 r. godz. 15.30 sala 222 (ul. Narutowicza 17 a)

  


 

II rok
  
Prawo finansowe – dr Wojciech Bożek

5 lutego 2017 r. godz. 10:00 sala 217 (ul. Narutowicza 17a)

WPISY: 9 lutego 2017 r. godz. 12:00 pok. 333 (ul. Narutowicza 17a)

 

Prawo cywilne część ogólna – dr Przemysław Katner

3 lutego 2017 r. godz. 17:00 sala 7 (al. Piastów 40b)

WPISY: W dziekanacie, termin złożenia indeksów do 9 lutego 2017 r.

 

Międzynarodowe prawo publiczne – dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

10 lutego 2017 r. godz. 17:30 sala 222 (ul. Narutowicza 17a)

WPISY: 21 lutego 2017 r. godz. 17:00 sala 222 (ul. Narutowicza 17a)

 


 

III rok

 

Prawo samorządu terytorialnego – dr Ewa Koniuszewska

7 lutego 2017 r., sala 217

I tura – godz. 18.00  studenci od Abr. do Naw.

II tura – godz. 18.30 studenci od Olsz. do Żar.

(ul. Narutowicza 17a)

WPISY: 28 lutego 2017 indeksy złożyć w dziekanacie do 24 lutego 2017 r.

 

 

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne – dr P. Kledzik

5 lutego 2017 r. godz. 10:00 sala 7 (al. Piastów 40b)

WPISY: 28 lutego 2017 indeksy złożyć w dziekanacie do 24 lutego 2017 r.

 

Prawo ochrony środowiska - dr hab. Anna Barczak prof. US

3 lutego 2017 r. godz. 16:00 sala 2017 (Narutowicza 17a) 

WPISY: 2 marca 2017 r. indeksy złożyć w dziekanacie do 24 lutego 2017 r

 

Prawo gospodarcze publiczne – dr hab. Rajmund Molski prof. US

10 lutego 2017 r. g. 16:00 sala 114 (al. Piastów 40b)

WPISY: 27 lutego 2017 r. indeksy złożyć w dziekanacie do 24 lutego 2017 r.

 

Rejestracja warunkowa

 

Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej – dr hab. Dorota Sokołowska prof. US

6 lutego 2017 godz. 16:00 sala 219 (ul. Narutowicza 17a)

WPISY: 24 lutego 2017 godz. 14:00 pok. 204

 


 

IV rok

 

Prawo morskie – dr Wioleta Baranowska-Zając
04.02.2017 r. godz.13.00 sala 7 (al. Piastów 40 B)

 

Prawo Unii Europejskiej – dr hab. Jerzy Ciapała prof. US
09.02. 2017 r. godz. 17.00 sala 7 (al. Piastów 40b)

 

Prawo rodzinne i spadkowe – dr hab. Marek Andrzejewski prof. US
02.02.2017 r. godz. 17.00 sala114 (al. Piastów 40 B)

   

V rok

 

Zasady techniki normotwórczej – dr Olgierd Bogucki

31 stycznia 2017 r. godz. 16:00 zmiana godziny egzaminu 17:00 sala 114 (al. Piastów 40b)

WPISY: 23 lutego 2017 r. godz. 13:15 sala 102 (al. Piastów 40b)

 

Filozofia prawa – dr Michał Peno

2 lutego 2017 r. godz. 16:00 sala 114 (al. Piastów 40b)

WPISY: 9 lutego 2017 godz. 11:00 pok. 110 (al. Piastów 40b)

 

 

 


 Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestr zimowy 2016/2017


 

 

Ochrona Własności Intelektualnej - dr hab. Dorota Sokołowska prof. US

 

Egzamin poprawkowy dla studentów Prawa (stacjonarne, niestacjonarne), którzy z przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej w dniu 6 lutego zdawali ten przedmiot w ramach 10 protokołów (różnice programowe, warunek, różne lata itp) - na 23 lutego o godz. 18.00 w s. 201 ul. Narutowicza.

 

 

I rok

 

Wstęp do prawoznawstwa – dr Beata Kanarek
24 lutego 2017 r. godz. 15.00 sala 217 (ul. Narutowicza 17a)  
s. 7 al. Piastów 40 b

 

Powszechna historia ustroju państwa i prawa – dr Marek Tkaczuk
21 lutego 2017 r. godz. 18.00 sala 217 (ul. Narutowicza 17a)

 

Historia ustroju państwa i prawa polskiego – dr Marek Tkaczuk
27 lutego 2017 r. godz. 18.00 sala 217 (ul. Narutowicza 17a)

 

Prawo rzymskie – dr hab. prof. Ewa Gajda (zaliczenie na ocenę)
25 lutego 2017 r. godz. 11.00 sala 217( ul. Narutowicza 17 a)

 

Łacińska terminologia prawnicza – dr Radosław Zych (zaliczenie poprawkowe)
26 lutego 2017 r. godz. 11.00 sala 201 (ul. Narutowicza 17a)

 

 

Zaliczenie na ocenę:

 

 

Logika prawnicza – mgr K. Gmerek 
23 lutego 2017 r. godz. 9.00. sala 103 (al. Piastów 40b)

 

Etyczne problemy prawa i prawoznawstwa – dr hab. Stanisław Czepita prof. US
23 lutego 2017 r. godz. 17.00 sala 219 (ul. Narutowicza 17a)

 

Technologie informacyjne – dr Jerzy Marcinkiewicz
22 lutego 2017 r. godz. 10.00 sala 17 (ul. Narutowicza 17a)

 

Prawo rzymskie – dr hab. Ewa Gajda prof. US
25 lutego 2017 r. godz. 11.00 sala 217 (ul. 

 

Łacińska terminologia prawnicza – dr Radosław Zych
26 lutego 2017 r. godz. 11.00 sala 201 (ul. Narutowicza 17a)

 


 

II rok


Międzynarodowe prawo publiczne – dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz
21 lutego 2017 r. godz. 16:00 sala 222 (ul. Narutowicza 17a)
WPISY: 24 lutego 2017 r. godz. 17:00 sala 222 (ul. Narutowicza 17a)

 

Prawo cywilne część ogólna – dr Przemysław Katner
27 lutego 2017 r. godz. 16:00 sala 7 (al. Piastów 40b)
WPISY: 13 marca 2017; godz. 16.00 pok. 205 (ul. Narutowicza 17a)

 

Prawo finansowe – dr Wojciech Bożek
23 lutego 2016 r. godz. 16:00 sala 217(ul. Narutowicza 17a)
WPISY: 3 marca 2017 godz. 12:00 pok. 333 (ul. Narutowicza 17a)

 

 

Zaliczenie na ocenę:

 

Kultura języka polskiego – dr R. Sidorowicz

21.02.2017 (wtorek), godz. 16:30, sala 7 (al. Piastów 40b)

 


 

III rok


Prawo samorządu terytorialnego – dr Ewa Koniuszewska
25 lutego 2017 r. godz. 9:00 sala 217 (ul. Narutowicza 17a)
WPISY: w godzinach dyżurów do dn. 27 II 2017 r. pok. 317 (ul. Narutowicza 17a)

 

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne – dr P. Kledzik
23 lutego 2016 r. godz. 16:30 sala 7 (al. Piastów 40b)
WPISY: 25 lutego 2017 indeksy złożyć w dziekanacie do 24 lutego 2017 r.

 

Prawo ochrony środowiska - dr hab. Anna Barczak prof. US
27 lutego 2017 r. godz. 16:00 18.00 sala 222 (ul. Narutowicza 17a)
WPISY: 2 marca 2017 r. indeksy złożyć w dziekanacie do 24 lutego 2017 r.

 

Prawo gospodarcze publiczne – dr hab. Rajmund Molski prof. US
21 lutego 2017 r godz. 16:00 sala 114 (al. Piastów 40b)
WPISY: 27 lutego 2017 r. indeksy złożyć w dziekanacie do 24 lutego 2017 r.

 

Zaliczenie na ocenę:

 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – dr M. Nawrocki

23 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 16:00. sala 305 (Narutowicza 17a)

 

 IV rok

 

Prawo rodzinne i spadkowe – dr hab. Marek Andrzejewski prof. US
23.02.2017 r. godz. 17.00 sala 114 (al. Piastów 40 B )

 

Prawo morskie – dr Wioleta Baranowska- Zając
25.02.2017 r. godz.14.00 sala 7 (al. Piastów 40 B)

 

Prawo Unii Europejskiej – dr hab. Jerzy Ciapała prof. US
26.02.2017 r. godz. 11.00 sala 222 (ul. Narutowicza 17 A)

 

 

Zaliczenie na ocenę:

 

Prawo rodzinne i spadkowe – dr hab. Marek Andrzejewski prof. US
23.02.2017 r. godz. 17.00 sala 114 (al. Piastów 40 B )

 

Prawo morskie – dr Wioleta Baranowska- Zając
25.02.2017 r. godz.14.00 sala 7 (al. Piastów 40 B)

 

Prawo Unii Europejskiej – dr hab. Jerzy Ciapała prof. US
26.02.2017 r. godz. 11.00 sala 222 (ul. Narutowicza 17 A)

 V rok


Zasady techniki normotwórczej – dr Olgierd Bogucki
25 lutego 2017 r. godz. 15:00 sala 114 (al. Piastów 40b)
WPISY: 2 marca 2017 r. godz. 13:15 pok. 203 (al. Piastów 40b)

 

Filozofia prawa – dr Michał Peno
27 lutego 2017 r. godz. 17:00 sala 114 (al. Piastów 40b)
WPISY: 2 marca 2017 godz. 11:00 pok. 110 (al. Piastów 40b)

 

 

Zaliczenie na ocenę:

 

 

Prawo karne skarbowe – mgr K. Dąbrowski

22 lutego 2017 (środa) godz. 11:00, s 302 (ul. Narutowicza 17a)

 

Przestępczość gospodarcza – dr M. Nawrocki

23 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 16:00. sala 305 (Narutowicza 17a)

 

Kryminalistyka – dr M. Nawrocki

23 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 16:00. sala 305 (Narutowicza 17a)

 

Przestępczość nieletnich – dr. G. Harasimiak

21 lutego 2017 r. (wtorek) godz. 11:00, sala 305 (ul. Narutowicza 17a)

 

Prawo upadłościowe i naprawcze – dr T. Radkiewicz

27 lutego 2017 r. (poniedziałek), godz. 16:00, s. 215 (ul. Narutowicza 17a)

 

Prawo ubezpieczeń – dr K. Malinowska-Woźniak

26 lutego 2017 (niedziela), godz. 9:00, sala 101 (Narutowicza 17a)

 

Prawo ochrony konsumenta – dr hab. D. Wacinkiewicz

22 lutego 2017 (środa), godz. 17:00, sala 305 (ul. Narutowicza 17a)

 

Arbitraż i mediacja – dr A. Klich

22 lutego 2017 (środa), godz. 12:00, sala 219 (ul. Narutowicza 17a)

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,03 MB (+3,025) - time