Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Sesja egzaminacyjna SSP

 Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej 

semestr letni 2016/2017
I rok

Logika prawnicza - prof.  zw. dr hab. Maciej Zieliński

11.09.2017 r.    godz. 9.00    gr. 1 , 2, 3, 4         sala 7 (al. Piastów 40b)
                       godz. 10.15.  gr. 5, 6,  7, 8, 9   

Prawo rzymskie - dr hab. Ewa Gajda prof. US

22.09.2017 r.    godz. 10.00 gr. 1, 2, - poprawka   sala 222 (ul. Narutowicza 17A)
                       godz. 11.30 gr. 3, 4, - poprawka 
                       godz. 13.00 gr. 5, 6, - poprawka
                       godz. 14.30. gr. 7, 8, 9, - poprawka
                       godz. 17.30 – dla osób, które uzyskały zgodę Dziekana na usprawiedliwienie terminu

 

Wpisy do indeksów odbędą się 28.09. o godz. 15.00 w sali 113

 

Doktryny polityczno-prawne - prof. dr hab. A. Wątor

18.09.2017 r.     godz. 11.00.        sala 7 (al. Piastów 40b)


ZALICZENIA POPRAWKOWE

Psychologia społeczna – dr B. Wojciechowski

13.09.2017 r.      godz. 9.00            sala 7 (al. Piastów 40b)

Podstawy ekonomii - dr Benedykt Niemczynowicz

 13.09.2017 r.     godz. 11.00,          sala 217 (Narutowicza 17Aa)

II rok


Prawo konstytucyjne – dr hab. Jerzy Ciapała prof. US
UWAGA! ZMIANA GODZINY EGZAMINU!

23.09.2017 r.      godz. 9.00 – grupa A-K    sala 7 (al. Piastów 40b)

                         godz. 9.00 grupy ćwicz. od 1 do 4 sala 7 (al. Piastów 40b)

                        godz. 10.00 – grupa L-Ż    sala 7 (al. Piastów 40b)       

                        godz. 11.00 grupy ćwicz. od 5 do 8 sala 7 (al. Piastów 40b)


Prawo rzeczowe
– dr Katarzyna Dadańska

20.09.2017 r.     godz. 10.00                     sala 114 (al. Piastów 40b)


Prawo administracyjne – prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki

24.09.2017 r.     godz.12 .00                    sala 7 (al. Piastów 40b)


Prawo karne – prof. dr hab. Łukasz Pohl

Egzamin ustny

14.09.2017 r.       godz. 13.00 grupa A-Ł     pok. 304a

15.09.2017 r.       godz. 10.00 grupa M-Ż    pok. 304a


 

III rok

Postępowanie karne – dr Marta Jasińska

14.09.2017 r.       godz. 13.00–14.00       sala 7 (al. Piastów 40b)

                          godz. 14.00–15.00       sala 7 (al. Piastów 40b)


Teoria prawa – dr Agnieszka Choduń

21.09.2017 r.       godz. 11.00                 sala 7 (al. Piastów 40b)


Prawo cywilne zobowiązania – dr hab. Andrzej Janiak prof. US

11.09.2017 r.      godz. 17.00                  sala 219 (ul. Narutowicza 17a)


Prawo pracy – dr Mikołaj Rylski

22.09.2017 r.      godz. 14.00–15.00                       

UWAGA  zmiana sali!!!   sala 7  sala 217 (ul. Narutowicza 17 a)
IV rok


Prawo handlowe  – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak 
18.09.2017 r.      godz. 10.00                    

sala 7 (al. Piastów 40b) - od A do K

sala 114 (al. Piastów 40b) - od L do Ż


Prawo i postępowanie podatkowe – prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski
16.09.2017 r.      godz. 11.00  od A – L        sala 7 (al. Piastów 40b)
                         godz. 11.00  od M - Ż        sala 114 (al. Piastów 40b)

 

Postępowanie cywilne – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
 29.09.2017 r.            godz. 10.00               sala 217

 V rok


ZALICZENIA POPRAWKOWE

Prawo międzynarodowe prywatne – dr Katarzyna Dadańska

11.09.2017 r.         godz. 10.00-11.00       sala 219 Narutowicza


Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych – dr Aaleksandra Klich

12.09.2017 r.         godz 15.30                  sala 201


Harmonogram sesji egzaminacyjnej 
semestr letni 2016/2017


 

I rok

 

Logika prawnicza - prof. M. Zieliński 

27.06.2017 r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 9.00  gr. 1 , 2, 3

godz. 10.15. gr. 4, 5, 6

godz. 11.30. gr. 7, 8, 9

 

 

Prawo rzymskie - prof. E. Gajda 

29.06.2017 r. 

sala 222, ul. Narutowicza 17A

godz. 10.00 gr. 1, 2

godz. 11.30 gr. 3, 4

godz. 13.00 gr. 5, 6

godz. 14.30. gr. 7, 8, 9

 

 

Doktryny polityczno-prawne - prof. A. Wątor

3.07.2017 r. 

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 11.15. od A – Ł 

godz. 13.00 od M – Ż

 


  

II rok

 

Prawo konstytucyjne - prof. J.Ciapała

28.06.2017r.

sala 114, al. Piastów 40 B

godz. 9.00       grupa A-K

godz. 11.00      grupa L-Ż     

 

 

Prawo rzeczowe - dr K. Dadańska

30.06.2017r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 14.00    grupa A-K

godz. 15.00    grupa L-Ż

 

 

Prawo administracyjne - prof. J. Sługocki

10.07.2017r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz.10 .00  

 

 

Prawo karne - prof. Ł.Pohl

Egzamin ustny

03.07.2017r.    godz. 10.00       sala 304a            limit 42 osoby

04.07.2017r.    godz. 9.00         sala 304a            limit 54 osoby 

05.07.2017r.    godz. 9.00         sala 304a            limit 54 osoby

06.07.2017r.    godz. 9.00         sala 304a            limit 54 osoby

 

UWAGA! Warunkiem podejścia do egzaminu w wybranym terminie jest wpisanie się na listę egzaminu.  Listy egzaminacyjne będą dostępne w Katedrze Prawa Karnego (304B) podczas dyżurów i konsultacji pracowników Katedry.

                                                 

 


 

III rok

 

Postępowanie karne – dr M. Jasińska

Przedtermin 11.05.2017r. 

sala 114, al. Piastów 40 B

godz. 15.15 

 

Egzamin 29.06.2017r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 13.00 - 15.00

(podział na grupy w późniejszym terminie) 

 

 

Teoria prawa – dr A. Choduń

27.06.2017r.  

sala 114, al. Piastów 40 B

godz. 9.00 –10.00 od A - Kolanoś 

godz. 10.30 – 11.30 od Kopka – Rudczuk

godz. 12.00 – 13.00 od Rutkowska - Żyglińska

 

 

Prawo  cywilne zobowiązania – prof. A. Janiak

Przedtermin 9.06.2017r.

sala 114, al. Piastów 40 B

godz. 14.30

 

Egzamin 6.07.2017r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 16.00

 

 

Prawo pracy – dr M. Rylski

4.07.2017r. 

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 10.30    grupa A – L

godz. 11.15    grupa M – Ż 

 

 

 


 

IV rok

 

Prawo handlowe  - dr K. Malinowska – Woźniak

3.07.2017 r.

godz. 10.00   gr. 1, 2, 3 , 4    sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 10.00   gr. 5, 6, 7, 8     sala 114, al. Piastów 40 B

 

 

Prawo i postępowanie podatkowe - prof. Z. Ofiarski

1.07.2017 r.

godz. 10.00 gr. 1, 2, 3, 4      sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 10.00 gr. 5, 6, 7, 8      sala 114, al. Piastów 40 B

 

 

Postępowanie cywilne - prof. K. Flaga- Gieruszyńska

27.06.2017 r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 15.00 gr. 1, 2, 3, 4

godz. 16.00 gr. 5, 6, 7, 8 

 

 

egzamin warunkowa rejestracja:

Teoria prawa - dr A. Choduń
6.07.2017 r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 11.00 

 

 

Prawo pracy - dr M. Rylski
4.07.2017 r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 10.30 lub 11.15 

 

 

Postępowanie karne - dr M. Jasińska
29.06.2017 r.

sala 7, al. Piastów 40 B

godz. 13.00 

 

 


 

V rok

 

 

 

 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,04 MB (+3,037) - time