Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Sesja egzaminacyjna SSA I°

Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej

semestr letni 2016/2017I rok

Prawo cywilne z umowami w administracji – dr Przemysław Katner

14.09.2017 r.         godz. 10.00             sala 219 (ul. Narutowicza 17a)


Konstytucyjny system organów państwowych – dr hab. Pasquale Policastro prof. US

18.09.2017 r.         godz. 12.00             sala 17A (ul. Narutowicza 17a)


Logika prawnicza – dr Olgierd Bogucki

21.09.2017 r.         godz. 16.00             sala 114 (al. Piastów 40b)

 

ZALICZENIA POPRAWKOWE


Psychologia społeczna – dr B. Wojciechowski

13.09.2017 r.         godz.10.00             sala 7 (al. Piastów 40b)


Socjologia i metody badań socjologicznych - dr R. Rhurow

zaliczenie poprawkowe i wpisy do indeksów

19.09.2017 r.         godz. 12.00            sala 087 (ul. Krakowska 71-79)II rok

Ustrój samorządu terytorialnego – dr Wioletta Baranowska-Zając

14.09.2017 r.          godz. 13.30            sala 219 (ul. Narutowicza 17a)


Prawo międzynarodowe publiczne- dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

15.09.2017 r.          godz. 10.00             sala 217 (al. Narutowicza 17a)


Prawo administracyjne – dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US

21.09.2017 r.          godz. 15.00             sala 201 (ul. Narutowicza 17a)


Prawo pracy i prawo urzędnicze – dr Mikołaj Rylski

Prawo pracy i prawo urzędowe (problem - based learning) – dr M. Rylski 

22.09.2017 r.          godz. 15.00              sala 217 (ul. Narutowicza 17a)


ZALICZENIA POPRAWKOWE

Kultura języka polskiego - prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

11.09.2017 r.         godz.12.00                sala 114 (al. Piastów 40b)III rok

Postępowanie egzekucyjne w administracji- dr Przemysław Kledzik

13.09.2017 r.          godz. 15.30           sala 217 (ul. Narutowicza 17a)

Legislacja administracyjna – dr A. Choduń

21.09.2017 r.          godz. 11.00           sala 7 (al. Piastów 40b)

31.08.2017 r.          godz.11.00          al. Piastów  - tylko za zgodą wykładowcy 


 Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestr letni 2016/2017 


 

 

I rok

 

 

Konstytucyjny system organów państwowych – dr hab. prof. US P. Policastro

27.06.2017r.

sala 17A, ul. Narutowicza 17a

godz. 14.00   grupa I

godz. 16.00   grupa II

 

 

Prawo cywilne z umowami w administracji – dr P. Katner

03.07.2017r.

sala 217, ul. Narutowicza 17a
godz. 10.00 

 

 

Logika prawnicza – dr Olgierd Bogucki

06.07.2017r.

sala 114, al. Piastów 40b

godz. 17.00 

 

  


 

II rok

 

Prawo administracyjne – dr hab. prof. US A. Monarcha-Matlak

27.06.2017r.

sala 114, al. Piastów 40b

godz. 15.00

 

 

Ustrój samorządu terytorialnego – dr W. Baranowska –Zając

29.06.2017r.

sala 219, ul. Narutowicza 17a

godz. 14.30    grupa A-Ł

godz. 15.00    grupa M-Ż

 

 

Prawo pracy i prawo urzędnicze – dr M. Rylski

Prawo pracy i prawo urzędowe (problem-based learning) – dr M. Rylski  

04.07.2017r

sala 7, al. Piastów 40b

godz. 8.15

 

 

Prawo międzynarodowe publiczne- dr E.Cała - Wacinkiewicz

06.07.2017r.

sala 217, al. Narutowicza

godz. 10.00

 

Wpisy ocen do indeksów - godz. 12.00, sala 326

 


 

III rok

 

Legislacja administracyjna – dr A. Choduń

27.06.2017r.

sala 114, al. Piastów 40b

godz. 13.15  

 

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji- dr P. Kledzik

29.06.2017r.

sala 217, ul. Narutowicza 17a

godz. 14.30

 

 

Egzamin warunkowy:

Prawo i postępowanie podatkowe – prof. zw. dr hab. Z.Ofiarski

08.07.2017r.

sala 7, al. Piastów 40b 

godz.11.00

 

 

 

 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,01 MB (+3,006) - time