VIII Bożónarodzeniowa Paczka dla Bohatera


Szanowni Państwo,
Uniwersytet Szczeciński obejmuje Honorowym Patronatem ogólnopolską akcję charytatywną pod nazwą „VII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”. Idea krzewienia postaw patriotycznych w naszym społeczeństwie, a jednocześnie pomocy zasłużonym dla Polski Bohaterom jest podstawowym założeniem przedsięwzięcia. Działania będą polegały w głównej mierze na zbiórce, rozwiezieniu oraz wręczeniu paczek zawierających artykuły spożywcze i chemiczne, kombatantom oraz weteranom II wojny światowej i podziemia niepodległościowego ściśle współpracując ze Związkiem Powstańców Warszawskich, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związkiem Sybiraków i innymi organizacjami kombatanckimi. Przy rozwożeniu i wręczaniu paczek towarzyszyć będą uczelni służby mundurowe: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Służba Więzienna, a także harcerze i grupy rekonstrukcyjne.
 
Akcja ma na celu wsparcie potrzebujących kombatantów, ale przede wszystkim pokazanie, że pamięć o ich bohaterstwie jest wciąż żywa. „VII Bożonarodzeniowej Paczce dla Bohatera” przyświeca idea, mówiąca o tym, że „naród bez pamięci historycznej nie jest narodem i gdy ta przestanie dla niego być święta, wtedy i on nie będzie już godny odziedziczenia imienia”.  Organizatorzy chcą pokazać Bohaterom, że dzięki ich heroicznej walce, naród, który wielokrotnie tracił zarówno niepodległość polityczną jak i terytorialną zyskuje coraz większą świadomość i tym narodem nigdy być nie przestanie.
 
Władze US zwracają się zatem z prośbą o wsparcie tej szczytnej akcji, wedle własnych możliwości i uznania. W budynkach poszczególnych wydziałów oraz w budynku administracji znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki, do których można przekazywać wsparcie.
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Szczeciński obejmuje Honorowym Patronatem ogólnopolską akcję charytatywną pod nazwą „VII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”. Idea krzewienia postaw patriotycznych w naszym społeczeństwie, a jednocześnie pomocy zasłużonym dla Polski Bohaterom jest podstawowym założeniem przedsięwzięcia. Działania będą polegały w głównej mierze na zbiórce, rozwiezieniu oraz wręczeniu paczek zawierających artykuły spożywcze i chemiczne, kombatantom oraz weteranom II wojny światowej i podziemia niepodległościowego ściśle współpracując ze Związkiem Powstańców Warszawskich, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związkiem Sybiraków i innymi organizacjami kombatanckimi. Przy rozwożeniu i wręczaniu paczek towarzyszyć będą uczelni służby mundurowe: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Służba Więzienna, a także harcerze i grupy rekonstrukcyjne.
 
Akcja ma na celu wsparcie potrzebujących kombatantów, ale przede wszystkim pokazanie, że pamięć o ich bohaterstwie jest wciąż żywa. „VII Bożonarodzeniowej Paczce dla Bohatera” przyświeca idea, mówiąca o tym, że „naród bez pamięci historycznej nie jest narodem i gdy ta przestanie dla niego być święta, wtedy i on nie będzie już godny odziedziczenia imienia”.  Organizatorzy chcą pokazać Bohaterom, że dzięki ich heroicznej walce, naród, który wielokrotnie tracił zarówno niepodległość polityczną jak i terytorialną zyskuje coraz większą świadomość i tym narodem nigdy być nie przestanie.
 
Władze US zwracają się zatem z prośbą o wsparcie tej szczytnej akcji, wedle własnych możliwości i uznania. W budynkach poszczególnych wydziałów oraz w budynku administracji znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki, do których można przekazywać wsparcie.
Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,02 MB (+3,020) - time