Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Ul. Narutowicza 17a

Sala Rady Wydziału

MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Prawnoadministracyjna regulacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

i w Unii Europejskiej”

PL ENGPL

MENU

| STRONA GŁÓWNA | PROGRAM | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | KOMITET NAUKOWY |
| ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE | KONTAKT |


informacje o publikacji znajdują się na dole!

Administracyjne Koło Naukowe

działające przy

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ma zaszczyt

zaprosić do udziału w

Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej

pt.

“Prawnoadministracyjna regulacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w Unii Europejskiej”

która odbędzię się w dniach

1-2 czerwca 2015 roku

na

Wydziale Prawa i Administracji US

Ul. Narutowicza 17 a

!!!

Limit uczestników : 60 !

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA!

 

Uczestnicy czynni – mogą tego dokonać po uiszczeniu opłaty – 120 złotych (cena zawiera publikacje oraz jeden egzemplarz przesłany do uczestnika)

Pozostali uczestnicy – mogą tego dokonać po uiszczeniu opłaty – 150 złotych (cena zawiera publikacje oraz jeden egzemplarz przesłany do uczestnika)

 

Wymogi:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą,
– interlinia: 1,5,
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm),
– wyjustowany.

Należy napisać także streszczenie w języku polskim i angielskim – te same wymogi. Maksymalnie dwie strony A4.

 

Gotowy plik należy przesłać do 22.06.2015 roku.

Zapraszamy