Prawo budowlane

now browsing by tag

 
 

Tydzień Edukacji Administracyjnej 2014

14 kwietnia 2014 – 17 kwietnia 2014
14 kwietnia 2014 o 09:30 do 17 kwietnia 2014 o 16:15

Administracyjne Koło Naukowe organizuje po raz kolejny Tydzień Edukacji Administracyjnej od 14 do 17 kwietnia.

Program TEA
Dzień 1 – 14.04 (poniedziałek) sala 222.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.
• 9:30 – 9:50
Przemowa Opiekuna Naukowego AKN – dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak
Przemowa Prezesa AKN

• 10:00 – 10:45 / wykład
„Pali się” – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej

• 11:00 – 12:00 / wykład
„Zespoły zarządzania kryzysowego” – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie
Zagadnienia dotyczące m.in. stanu klęski żywiołowej

• 12:20 – 13:00 / wykład
„Bezpieczeństwo imprez masowych” – Komenda Miejska Policji w Szczecinie

• 13:30 – 14:30 / wykład
„Bezpieczeństwo publiczne a prawo do zgromadzeń” – Bartosz Wilk (student III roku prawa)

Dzień 2 – 15.04. (wtorek) sala 222.
OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO.

• 10:00 – 10:45
„Znaj swoje prawa, Pacjencie!” – mgr Marta Bażydło (doktorantka PUM)
Zagadnienia dotyczące Rzecznika Praw Pacjenta i ochrony praw pacjenta

• 11:00 – 12:00
„ E-WUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców” – p. Angelika Milkiwicz-Ławicka (Naczelnik Wydziału Spraw Ubezpieczonych, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ)

• 12:20 – 13:00
„Chroń się przed chorobami zakaźnymi!” – Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

• 13:30 – 14:30
„Modna dieta czy zasady racjonalnego odżywiania?” – dr n. med. Dominika Jamioł-Milc, (Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM)

• 14:45 – 15:45
„Ochrona zdrowia psychicznego” – dr n.med. Ewa Kramarz (psychiatra)

Dzień 3 – 16.04. (środa) sala 217
PRAWO BUDOWLANE.

• 10:00 – 10:45
„Wywłaszczenie nieruchomości” – mgr Krzysztof Kubasik, Pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego

• 11:00- 12:00
‘Problematyka Kodeksu Budowlanego” – p. Jerzy Nowak (architekt i członek Rady Legislacyjnej działającej przy Izbie Architektów RP)

• 12:20 – 13:00
„Odpowiedzialność za katastrofy budowlane” – p. Andrzej Loch, Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM

• 13:30 – 14:15

„Instytucja zgłoszenia a instytucja pozwolenia na budowę i rozbiórkę” – mgr Przemysław Zdyb, Pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego

• 15:15-16:00

„Legalizacja samowoli budowlanej” – dr Łukasz Dubiński, Pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego

Dzień 4 – 17.04. (czwartek), sala 222
WARSZTATY.

• 10:00 – 11:00 / szkolenie
„Skarga kasacyjna” – mgr Kinga Handzel-Urbańczyk, Pracownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska

• 13:00 – 14:00 / szkolenie
„Zażalenie na postanowienie” – dr Przemysław Kledzik, Pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego

• 15:15 – 16:15 / szkolenie

„Odwołanie od decyzji administracyjnej” – dr Łukasz Dubiński, Pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego