O nas

Administracyjne Koło Naukowe powstało w grudniu 2012 roku z inicjatywy studentów III roku prawa.Pomysłodawcą stworzenia AKN był Patryk Madej.

AKN jest zrzeszeniem studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresowanych prawem administracyjnym. AKN działa przy Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, a jego opiekunem naukowym jest dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak.

Działalność Administracyjnego Koła Naukowego to przede wszystkim przygotowywanie projektów związanych z szeroko rozumianym prawem i postępowaniem administracyjnym. Są to między innymi: Tydzień Edukacji Administracyjnej, Konkurs Prawa Administracyjnego, Szkolenie Administracyjnoprawne.

Dołącz do nas!

Promocja

Zobacz nasze projekty!

Dodaj komentarz