Prawo administracyjne

now browsing by tag

 
 

Wyniki KPA!

Wyniku finału Konkursu Prawa Administracyjnego!!!

I miejsce zajęła Paulina Bródka,
II miejsce Sebastian Płachecki,
III miejsce Łukasz Buczek

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !

Poziom był bardzo wyrównany !

Dziękujemy !

Wyniki I etapu!

Wyniki I etapu!

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się z następującą ilością punktów :

1. Łukasz Buczek – 22 punkty
2. Marta Frątczak – 21 punktów

3. Marta Iśko
Paulina Bródka
Joanna Konenc
Justyna Kokoszka
Sebastian Płachecki
zdobyli 20 punktów.

Ze względu na to, że 5 osób zdobyło taką samą liczbę punktów do finału przechodzi 7 osób, a nie 6.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział
Emotikon wink

Osoby, które chcą się dowiedzieć jaką liczbę punktów zdobyły prosimy o email.

Konkurs Prawa Administracyjnego 2014

Administracyjne Koło Naukowe zaprasza wszystkich chętnych studentów do wzięcia udziału w konkursie prawa administracyjnego, który odbędzie się 20 maja (wtorek) o godzinie 15:30 w sali 7 na Piastów.

Konkurs składa się z 2 etapów.
1 etap, który odbędzie się 20 maja obejmuje test 25 pytań jednokrotnego wyboru (10 pytań z części ustrojowej i 15 pytań z części materialnej).

6 najlepszych uczestników zakwalifikuje się do etapu ustnego, który odbędzie się 27 maja i wyłoni 3 najlepsze osoby. Każdy finalista otrzyma 3 pytania i czas na przygotowanie odpowiedzi.

Nagrody:
- 5 z egzaminu z prawa administracyjnego za zajęcie 1,2 i 3 miejsca na etapie ustnym
- książkowe

ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO 20 MAJA DO GODZINY 12:00 na maila : aknszczecin@onet.pl (imię, nazwisko, rok studiów)

KPA – Dogrywka!

Dogrywka odbędzie się w poniedziałek o godzinie 11:45. Osoby uczestniczące proszone są o pojawienie się o tej godzinie przy dziekanacie.
Dogrywka będzie polegała na odpowiadaniu na wylosowane pytanie z zakresu prawa administracyjnego (to co było w 1 etapie), postępowania administracyjnego (to co było w 1 etapie) i składu RM. Łącznie trzy pytania na każdego. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów – zajmuje 3 miejsce. Druga w kolejności otrzymuje zwolnienie z prawa administracyjnego (Zwycięzca KPA jest Studentką III roku, w związku z czym zwolnienie z egz przechodzi na 4. miejsce).

Pierwsza edycja KPA!

Administracyjne Koło Naukowe organizuje pierwszą edycję Konkursu Prawa Administracyjnego.

Kiedy? 8 maja 2013 o godzinie 17:00
Gdzie? Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, sala 217, 222

Zakres materiału :
Podręcznik „Prawo administracyjne” pod redakcją Marka Wierzbowskiego
tytuły podrozdziałów:
Pojęcie administracji, Związanie administracji prawem, Pojęcie prawa administracyjnego, Typy norm w prawie administracyjnym, Stosunek administracyjnoprawny, Pojęcie źródeł prawa, Akty stanowienia prawa poszechnie obowiązującego, Akty stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym, Aparat administracyjny, Nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, Decentralizacja i centralizacja administracji, Samorząd, Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej, Władztwo administracyjne, Publiczne prawa podmiotowe, Zagadnienia ogólne (Administracja centralna), Prezydent RP, Rada Ministrów RP, Prezes Rady Ministrów i wiceprezesi Rady ministrów oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister i Ministerstwo, Organy kolegialne o swoistej pozycji prawnej w systemie administracji centralnej, Centralne organy administracji, Klasyfikacja podziałów terytorialnych, Podział zasadniczy, Podziały pomocniczy, Podziały specjalne, Uwagi wstępne (Terenowa administracja rządowa zespolona), Wojewoda i jego pozycja prawna, Wojewódzka Administracja zespolona, Terenowe jednostki organizacyjne administracji centralnej, Podstawy prawne działania (Samorząd terytorialny), Zasada subsydiarności, Zasada decentralizacji, Zasada udziału samorzadu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Zagadnienia wstępne (Upowszechnianie informacji), Dostęp do informacji publicznej, Ochrona Informacji niejawnych, Obywatelstwo, Prawo o cudzoziemcach, Zmiana imion i nazwisk, Akta stanu cywilnego, Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty.
Cały rozdział – Prawne formy działania administracji, Administracyjnoprawna regulacja zrzeszania się oraz niektórych innych rodzajów aktywności obywateli związanej z realizacja ich praw i wolności.

Kodeks Postępowania Administracyjnego :
art. 1-23, art. 28-29, art. 30 paragraf 1,2,3, art. 35-36, art. 39, art. 46, art. 57-61a, art. 63, art. 73-74

Ponadto treść wykładów odbywających się w ramach Tygodnia Edukacji Administracyjnej.

FORMA KONKURSU!
Etap 1 – 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Każde pytanie przez jedną minutę będzie wyświetlane przez projektor. Uczestnik na karcie odpowiedzi zaznaczy prawidłowe odpowiedzi.
Do drugiego etapu przechodzi pięciu najlepszych studentów. Ewentualna dogrywka odbędzie się w formie składającej się z 5 pytań testowych wielokrotnego wyboru, jednego pytania otwartego (pytanie otwarte dotyczyć będzie obsady osobowej RM).

Etap 2 – forma tego etapu będzie znana uczestnikom od razu po wynikach konkursu. Będzie ona uzależniona od poziomu konkursu.
Możliwe formy to :
- pytania otwarte,
- kazusy.

Zwycięzca otrzyma – zwolenie z egzaminu z prawa administracyjnego (ocena bdb), zaliczenie prawa komunikacji elektronicznej (ocena bdb), a ponadto nagrody książkowe!
Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody książkowe.
/w razie gdy konkurs wygra student III, IV, V roku – zwolenienie z prawa administracyjnego powędruje do laureata 2/3 miejsca/

Zgłoszenia do konkursu odbędą się mailowo.
Termin zgłoszeń: 25.04-05.05.2013 r.
Adres email: akn.zarzad@gmail.com
W treści podajemy : imię i nazwisko, rok studiów, kierunek studiów, numer telefonu.