Dogrywka

now browsing by tag

 
 

KPA – Dogrywka!

Dogrywka odbędzie się w poniedziałek o godzinie 11:45. Osoby uczestniczące proszone są o pojawienie się o tej godzinie przy dziekanacie.
Dogrywka będzie polegała na odpowiadaniu na wylosowane pytanie z zakresu prawa administracyjnego (to co było w 1 etapie), postępowania administracyjnego (to co było w 1 etapie) i składu RM. Łącznie trzy pytania na każdego. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów – zajmuje 3 miejsce. Druga w kolejności otrzymuje zwolnienie z prawa administracyjnego (Zwycięzca KPA jest Studentką III roku, w związku z czym zwolnienie z egz przechodzi na 4. miejsce).