Aktualności

  

OPINIE Z PRAKTYK

Niezwłocznie po zakończeniu praktyk, opinię wraz z dziennikiem praktyk (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w Dziekanacie właściwym dla kierunku i roku studiów.WPISY OCEN Z PRAKTYK

Ocena z zaliczenia praktyk wpisywana jest wyłącznie do indeksu na s. 82 (nie jest dokonywany wpis na kartę). Wpisy dokonywane są przez opiekuna praktyk raz w roku po złożeniu indeksów w dziekanacie (listopad-grudzień). Studenci mogą zgłaszać się również po wpis indywidualnie do opiekuna praktyk (po uprzednim złożeniu opinii wraz z dziennikiem praktyk).


dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, opiekun praktyk programowych

 Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

 

W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny).

Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk kontaktują się bezpośrednio z Oddziałem Kadr Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód (osobiście lub telefonicznie nr 91 4603 540, 91 4603 541).

Po uzgodnieniu w sądzie terminu odbywania praktyk należy dopełnić wymagań opisanych w zakładce Zapisy na praktyki (nie stosuje się procedury zapisów w ramach Rządowego programu praktyk).

 

Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum

Zapisy na praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum odbywają się zgodnie z procedurą przewidzianą dla Rządowego programu praktyk. W celu odbywania praktyk w ww. sądzie należy:

1)      uzgodnić z Oddziałem Kadr sądu termin odbywania praktyk tel.: (91) 48-55-201

2)      samodzielnie wypełnić w dwóch egzemplarzach Skierowanie na praktyki (wzór skierowania w zakładce Rządowy program praktyk)

3)      złożyć w odpowiednim Dziekanacie:

- wypełnione skierowanie w dwóch egzemplarzach (w skierowaniu należy podać numer ogłoszenia KPRM-ZPS/1883212)

- życiorys (CV) zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- dowód zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki

 

 

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

 

Zapisy na praktyki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbywają się zgodnie z procedurą przewidzianą dla Rządowego programu praktyk. W celu odbywania praktyk w ww. sądzie należy:

 

1)      uzgodnić z Oddziałem Kadr sądu termin odbywania praktyk tel.: (91) 48-55-344

 

2)      samodzielnie wypełnić w dwóch egzemplarzach Skierowanie na praktyki (wzór skierowania w zakładce Rządowy program praktyk)

 

3)      złożyć w odpowiednim Dziekanacie:

 

- wypełnione skierowanie w dwóch egzemplarzach

 

- życiorys (CV) zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

- dowód zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki
Lista organizatorów zainteresowanych przyjęciem praktykantów w 2017 r.

 

Studenci zainteresowani praktykami osobiście kontaktują się z wybraną jednostką i potwierdzają możliwość odbywania praktyk oraz termin

 

 

 

Nazwa

Termin

Kierunek

 

 

KANCELARIE ADWOKACKIE I RADCOWSKIE

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Witkowski

Ul. Europejska 35/6, 71-069 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

FMT| Kancelarie Adwokackie

ul. Narutowicza 6 ⁄ 4, Szczecin

 lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Paweł Szcześniewski i Tomasz Gąciarz

Radcowie Prawni Spółka partnerska

ul. H. Pobożnego 14/3, 70-507 Szczecin

Lipiec, sierpień,

Prawo, studenci po IV roku

Dalkowska Jeżowska Radcowie Prawni

aleja Piastów 8/4, 70-331 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Adwokacka

Wojciech Kamiński

Al. Wojska Polskiego 29/4, Szczecin

Lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Adwokacka Angelika Czyczyn

al. Wojska Polskiego 197/1, 71-334 Szczecin

Sierpień, wrzesień

Prawo

WÓDKIEWICZ SOSNOWSKI sp. j.

Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Stoisława 2, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Łukasz Bielawa Kancelaria Adwokacka

ul. Jagiellońska 15/3, 70-437 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Radcy Prawnego

Dagmara Rajchel

ul. Małopolska 46/4, 70-515 Szczecin

lipiec, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Matlak, Turska i wspólnicy

Stoisława 3/3, 70-223 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Adwokacka  Jakub Ciszek

al. Wojska Polskiego 22/4, Szczecin

 

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Adwokacka Joanna Arendt

Ul. B. Krzywoustego 3, 70-244 Szczecin

Sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech J. Chmurak

ul. Królowej Jadwigi 33/5, 70-262 Szczecin

Lipiec, sierpień

Prawo

Kancelaria Adwokacka Joanna Stypuła

Al. Papieża Jana Pawła II 36/5, 70-453 Szczecin

Lipiec, sierpień, wrzesień

Prawo, Administracja

Kancelaria Adwokacka

Marta Piotrowska

Aleja Wojska Polskiego 40/6,70-475 Szczecin

Sierpień, październik

Prawo

Kancelaria Adwokacka

Krzysztof Tumielewicz

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Drączak

Ul. Podgórna 46, 70 – 205 Szczecin

Lipiec, wrzesień

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Adwokacka Szymon Tofliński

al. Wojska Polskiego 40/6, 70-475 Szczecin

Lipiec, wrzesień

Prawo

Kancelaria Adwokacka

Tomasz Kowalczyk

Ul. Stoisława 5/4, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kodymow Nahajowska Sawicka

Kancelaria Jagiellońska

Ul. Jagiellońska 93/10, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna sp.k.

ul. Monte Cassino 16/4, 70-466 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Ekonomiczno prawny

SMM Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Królowej Jadwigi 1/4, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Kołecki

Pl. Batorego 3, Szczecin

Wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Adwokacka Zbigniew Wierzbiński

Ul. al. Papieża Jana Pawła II 6, 70-415 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis

ul. Jagiellońska 86/6, Szczecin

wrzesień

Prawo, Administracja

Kancelaria Adwokacka

Marta Adamek-Donhoffner

al. Wojska Polskiego 197/1, 71-334 Szczecin

Lipiec, październik

Prawo, Administracja

LEGIS KANCELARIA

r.pr. Inga Mikee

Al. Wojska Polskiego 42/5, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Ekonomiczno- Prawny

Kancelaria Adwokacka

Szymon Matusiak

Krzywoustego 55/4, 70-315 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny

Grzegorz Neumann

Kancelaria Radcy Prawnego ULTIMO

Al. Wojska Polskiego 22/4, 70-471 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

MANCEWICZ PARUS radcowie prawni sp.j.

ul. Ks. Bogusława X 8/3, 70-440 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp.p.

ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Bilewicz Legal Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Więckowskiego 1/12, 70-411 Szczecin

czerwiec, lipiec, sierpień, październik

Prawo

Kancelaria Adwokacka 

Małgorzata Mickiewicz, Przemysław Gac

 ul. Wielkopolska 29/1; 70-451 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Adwokacka Marta Madej-Wierzbicka

Ul. Ściegiennego 5/1, 70-352 Szczecin

sierpień, wrzesień

Prawo

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Uldynowicza ul. Boh. Getta Warszawskiego 23/4, Szczecin

 

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Adwokacka Michał Żuraw

Ul. Jagiellońska 90/7, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo (stacjonarne)

 

 

Kancelaria Adwokacka Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - Spółka Cywilna

ul. Boh. Getta Warszawskiego 1/4, 70-302 Szczecin

14.08 do

09.09.2017 r.

Do uzgodnienia

Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa

ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin,

Do uzgodnienia

Prawo, mile widziana znajomość języka niemieckiego

 

KANCELARIE NOTARIALNE

 

 

 

Kancelaria Notarialna Bożena Wójciak

Ul. Krzywoustego 69/10, Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Notarialna

Aleksandra Buchaniewicz-Rydyńska

Ul. Małkowskiego 24/1, 70-306 Szczecin

Lipiec, sierpień

Prawo

Kancelaria notarialna Jan Borski

Al. Niepodległości 30/1, 70-412 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, mile widziana znajomość języka niemieckiego

Kancelaria Notarialna Joanna Radkiewicz

ul. Więckowskiego 2/7 , 70-411 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Notariusz Radosław Ochrymowicz

Al. Piastów 62/2, 70-332 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Notarialna Paulina Carło

ul. bł. Królowej Jadwigi 43/3, 70-300 Szczecin

Sierpień

Prawo

Notariusz Anna Nowicka

Kancelaria Notarialna w Szczecinie

ul. Bogurodzicy 4, Szczecin

Lipiec, sierpień, wrzesień

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

 

KANCELARIE KOMORNICZE

 

 

 

Komornik Sądowy Andrzej Lasoń

ul. Duńska 15 I B, 71-795 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny

Jan Woźniak Komornik Sądowy

ul. Klonowica 1A, pok. 4, 71-241 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny

Komornik Sądowy Marcin Figas

Andrzeja Struga 19, 70-784 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny

Komornik Sądowy Małgorzata Pędziszczak

ul. Monte Cassino 3/3; Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień,

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Komornicza Remigiusz Wasiak

ul. Chopina 35, 71-450 Szczecin

Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Komornik Sądowy Łukasz Pauch

Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

lipiec, sierpień, wrzesień,

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

 

KANCELARIE POZA SZCZECINEM

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Anna Stoczewska

ul. Zamenhofa nr 44 b,c,d, 72-010 Police

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Szagdaj

Zwycięzców 2A/2, 73 - 110 Stargard

Lipiec, wrzesień, październik

Do uzgodnienia

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Wites

ul. Bolesława Chrobrego 8c/19

73-110 Stargard

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Adwokacka

Krzysztof Michał Bartkowiak

ul. Konstytucji 3 Maja 44/2, 72-100 Goleniów

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo

Kancelaria Notarialna Urszula Styszewska

ul. 1 Maja Numer 2/2A, 78-400 Szczecinek

lipiec, sierpień, wrzesień, październik

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-prawny

 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,32 MB (+3,321) - time