Konfiguracja poczty wpiaus.pl

 

Dostęp do konta pocztowego przez www WebMail

 

Dostęp do konta pocztowego z poziomu przeglądarki WWW to bardzo wygodny sposób na odczytywanie swoich wiadomości e-mail. Można z niego korzystać głównie w przypadku dostępu do poczty z komputera na którym nie mamy skonfigurowanego klienta pocztowego IMAP lub POP3. W celu uzyskania dostępu do WebMail wpisujemy w polu adresu przeglądarki adres naszej strony www poczta.wpiaus.pl


Zostaniemy poproszeni o podanie nazwy naszego konta i hasła, przy czym nazwa konta jest tutaj rozumiana jako nazwa użytkownika plus część adresu która znajduję się za @, czyli jest to cały adres e-mail.

[imię].[nazwisko]@wpiaus.pl

np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W polu hasło należy wpisać hasło za pomocą, którego logują się państwo do komputerów w usłudze Active Directory.

 

 

Uwaga! Ponieważ nie wszyscy pracownicy korzystają z dostępu do komputerów za pomocą usługi Active Directory hasło do poczty można uzyskać kontaktując się z:

mgr Paweł Kozioł - Informatyk - Uczelniane Centrum Informatyczne

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 91 444 28 72

pokój 209, WPiA US, ul. Narutowicza 17a.

  

 

Dostęp do konta pocztowego przez program do obsługi poczty

 

Na serwerze Wydziału Prawa i Administracji dostępne są dwie protokoły odbioru wiadomości z serwera pocztowego.

 

POP3 oraz IMAP to protokoły odbioru wiadomości e-mail przez programy pocztowe, najprościej ujmując to 2 różne sposoby odbierania e-maili.

 

Protokół POP3 (Post Office Protocol 3) może być używany w trybie pracy "offline" tzn. że jest możliwość czytania zapisanych wiadomości i przygotowywania odpowiedzi w czasie gdy komputer nie jest podłączony do Internetu. Możliwość takiej pracy jest możliwa dzięki temu, że po połączeniu z serwerem pocztowym cała nieprzeczytana korespondencja przesyłana jest ze serwera na Twój komputer. Odebrane wiadomości są następnie w zależności od ustawień pozostawiane lub kasowane z serwera. Łączenie z internetem potrzebne jest później tylko jeśli będziesz chciał wysłać wiadomość, lub sprawdzić czy nie otrzymałeś nowych e-maili.

 

Niestety, protokół POP3 ma również znaczące wady. Utrudnione jest obsługiwanie skrzynki pocztowej z wielu komputerów. Jest to spowodowane tym, że jeśli odczytana poczta jest kasowana z serwera, to na każdym z komputerów znajdować się będzie tylko część korespondencji, a listy odczytane np. na komputerze w domu nie będą widoczne na komputerze w pracy. Jeśli natomiast zmienisz domyślne ustawienia i przeczytane wiadomości będą pozostawiane na serwerze, to szybko może dojść do przepełnienia pojemności skrzynki pocztowej.

 

Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) działa w ten sposób, że Twoja poczta cały czas przechowywana jest na serwerze, a w Twoim komputerze przechowywane są tylko nagłówki wiadomości (część e-maila). Treść wiadomości pojawi się na Twoim komputerze dopiero po otwarciu listu. Możesz kasować i filtrować wiadomości bez ich pobierania na komputer, dzięki czemu możesz wygodnie pracować na wielu komputerach ponieważ na każdym będziesz widział taką samą zawartość skrzynki, to samo widzisz w domu, pracy czy kafejce internetowej.

 

Wadą protokołu IMAP jest natomiast konieczność utrzymywania stałego połączenia z Internetem podczas obsługi poczty co w dzisiejszych czasach nie powinno stanowić żadnych kosztów ponieważ większość ludzi posiada stałe łącze internetowe.

 

W skrócie: POP3 - e-maile trzymane na komputerze i tylko z niego możne je odczytać
IMAP - e-maile trzymane na serwerze i można je odczytać z każdego komputera

 

Konfiguracja programu pocztowego na przykładzie Thundrbirth

 

 

 

Uwaga jeszcze nie został wystawiony (zlecenie zostało złożone ) certyfikat dla serwera poczta.wpiaus.pl, należy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa akceptując tymczasowy certyfikat.

 

Ustawienia skrzynki e-mail
serwer poczty przychodzącej POP3/IMAP: poczta.wpiaus.pl
serwer poczty wychodzącej SMTP: poczta.wpiaus.pl
wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła: NIE
serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania: TAK, (Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)
Serwer przychodzący POP3(995),IMAP(993) ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia SSL:TAK
Serwer wychodzący (SMTP): 587, użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TAK ( TLS lub STARTTLS w zależności od klienta pocztowego )

Logowanie do komputerów

 

Komputery stacjonarne podłączone do sieci pracują w domenie (WPIAUS). Każdy z pracowników posiada swój login hasło. Login to imie.nazwisko (bez polskich znaków) np. marian.kowalski. Hasła muszą spełniać następujące minimalne wymagania:

 

Nie mogą zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
Muszą składać się z co najmniej sześciu znaków.
Musza zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
Wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z)
Małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z)
Cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)
Znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %)
Wymagania dotyczące złożoności są wymuszane podczas zmienienia lub tworzenia hasła.

Hasło ważne jest przez 92 dni od ustanowienia nowego lub zmianie hasła. System pamięta ostatnie hasło nie może być takie same. 

 

Sposoby logowania do komputerów:

 

 1. Wyloguj się z komputera lub uruchom go ponownie.
 2. Naciśnij klawisze CTRL + ALT + DELETE. Zostanie wyświetlony ekran logowania.
 3. Kliknij pozycję Przełącz użytkownika, a następnie kliknij pozycję Inny użytkownik.
 4. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę domeny i użytkownika w formacie wpiaus\imie.nazwisko.
 5. W polu Hasło wpisz hasło domeny, a następnie kliknij strzałkę lub naciśnij klawisz ENTER.

 

 

 1. Wyloguj się z komputera lub uruchom go ponownie.
 2. Naciśnij klawisze CTRL + ALT + DELETE. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Logowanie do systemu Windows.
 3. Jeśli pozycja Zaloguj do nie jest wyświetlona, kliknij pozycję Opcje.
 4. W obszarze Zaloguj do wybierz domenę z listy rozwijanej WPIAUS.
 5. Wpisz nazwę domeny i użytkownika w formacie domena\użytkownik.
 6. W polu Hasło wpisz hasło domeny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 

Połączenia pulpitu zdalnego

 

Serwer terminali Windows 2012 R2 dostępny jest z sieci zewnętrznej

 

Aby znaleźć skrót do funkcji Podłączanie pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy lub Programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria. Wybrać należy z listy Podłączanie pulpitu zdalnego. Aby szybko otworzyć okno Podłączanie pulpitu zdalnego, otwórz menu Start, a następnie wpisz ciąg mstsc w polu wyszukiwania.

 

Adres serwera: rdp.wpiaus.pl

 

Logowanie do systemu powinno odbywać się z wykorzystaniem nazwy domeny i użytkownika (login i hasło takie samo jak do komputera).

 

Logowanie: wpiaus\imie.nazwisko

Hasło: (takie same jak do komputera)

 

 

Prawnicze bazy danych

 

Wewnątrz sieci lokalnej Wydziału Prawa i Administracji możliwy jest dostęp do następujących prawniczych baz danych:

 

LEX - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej LEX

 

LEGALIS - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej Legalis

 

Polska Bibliografia Prawnicza 

 

 

 

 

 

 

Baza biblioteczna

 

Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie:

https://wbn.icm.edu.pl/

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US).

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,33 MB (+3,334) - time