Harmonogramy spotkań i informacje

2017/2018

15.11.2017 r. dr Agnieszka Choduń  "Co trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć tekst prawny"

20.12.2017 r. - dr Katarzyna Dadańska "System ochrony własności w prawie polskim"

 

2016/2017

5.10.2016 r. - dr Beata Kanarek "Wstęp do prawoznawsta"

9.11.2016 r. - mgr Szymon Słotwiński "Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie cywilnym”

7.12.2016 r. - mgr Adriana Tomczyk „Małżeństwo jako instytucja prawna”

18.01.2017 r. - ks. dr Grzegorz Harasimiak  „Czy nam wszystko wolno? Podstawy kryminalizacji zachowań zabronionych”

1.02.2017 r. - dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz „Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle innych instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka”

12.04.2017 r. - dr Łukasz Dubiński "Podstawy prawa i postępowania admnistracyjnego"

24.05.2017 r. - dr Marta Jasińska "Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie"

7.06.2017 r. - mgr Kamil Dąbrowski "Ochrona praw człowieka w świetle Konstytucji RP".

 

2015/2016

21.10.2015 - dr Beata Kanarek

25.11.2015 - dr Beata Kanarek

3.12.2015 - dr Małgorzata Żbikowska „Postepowanie karne

– teoria i praktyka”

13.01.2015 r. mgr Konrad Burdziak "Struktura przestępstwa"

9.03.2016 r. - mgr Ewa Milczarek "Ochrona praw człowieka w Polsce"

15.03.2016 r. - mgr Ewa Michałkiewicz „Prawa człowieka i przykłady ich łamania)

6.04.2016 r. - mgr Anna Mylokosta „Światowy i europejski system ochrony praw człowieka”

20.04.2016 r. - mgr Krzysztof Kubasik „Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych”

18.05.2016 r. - mgr Karolina Ziemianin „Obywatel wobec prawa”

2014/2015

30.09.2014 - dr Rita Jaworska-Stankiewicz „Rzymskie korzenie europejskiej kultury prawnej”

4.11.2014 - dr Bogna Baczyńska „Konstytucyjny, europejski i globalny system ochrony praw człowieka”

16.12.2014 - dr Bogna Baczyńska „Władza sądownicza w Polsce”

3.02.2015 - dr Tomasz Radkiewicz „Obywatel wobec prawa: instytucje, do których można zwrócić się o pomoc w konkretnych sytuacjach”

10.03.2015 - mgr Michał Wojdała - Wykład dot. post. cywilnego

14.04.2015 - mgr Konrad Burdziak „Struktura przestępstwa”

19.05.2015 - dr Ewa Koniuszewska „Obywatel jako wnioskodawca i adresat działań administracji”

16.06.2015 - mgr Szymon Słotwiński „Czy jesteś świadomym konsumentem – prawa i obowiązki kupującego

 

2013/2014

22.10.2013 - dr hab. prof US Jerzy Ciapała „Źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej”

29.10.2013 - dr Bogna Baczyńska „Geneza oraz rozwój praw i wolności człowieka”

26.11.2013 mgr Michał Wojdała „Zasady postępowania cywilnego i sposoby zaskarżania orzeczeń”

17.12.2013 - mgr Michał Wojdała, mgr Alesandra Klich „Obywatel wobec prawa”

28.01.2014 - dr Mariusz Nawrocki „Postępowanie karne – przebieg, organy, strony, środki zaskarżania”

11.02.2014 - mgr Remigiusz Rabiega „Podstawowe pojęcia i zasady odpowiedzialności w prawie karnym”

25.03.2014 - dr Ewa Koniuszewska „Zasady i formy działania administracji publicznej”

29.04.2014 - dr Katarzyna Dadańska

27.05.2014 - dr Bogna Baczyńska „Sądy i trybunały”

17.06. 2014 - dr Bogna Baczyńska „System ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym”

 

Spotkanie z przedstawicielami szkół patronackich

 


 

 

Dnia 3 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, nad którymi Wydział Prawa i Administracji US objął patronat. Z ramienia Wydziału w spotkaniu uczestniczyli Dziekan Wydziału dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US oraz Wydziałowy koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Beata Kanarek.


Szkoły reprezentowali natomiast Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie mgr Cezary Urban wraz z Wicedyrektor mgr Jolantą Konieczną; Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim mgr Teresa Teodziecka wraz z mgr Bogumiłą Lewandowską oraz mgr Małgorzatą Janus-Greszczuk; Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie mgr Karolina Grygowska; mgr Sonia Pańczuk-Mura z XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie oraz mgr Norbert Oleśków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.


Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań związanych z patronatem, a także ustalenie satysfakcjonującej formuły dalszej współpracy.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,29 MB (+3,286) - time