Ogłoszenia: Administracja II stopnia – studia stacjonarne

SSA oraz SSP - ogłoszenie dra hab. Jerzego Ciapały, prof. US

 

Szanowni Państwo, 

z powodu choroby dra hab. Jerzego Ciapały, prof. US w dniach 16 i 17 stycznia 2018 r. informujemy, że: 

- zajęcia z Prawa konstytucyjnego dla  II SSA w godz.8.15- 9.45 przeprowadzi w zastępstwie prof. Andrzej Bałaban;

- zajęcia z Prawa Unii Europejskiej dla IV SSP w godz.11.45-13.15 zostaną odpracowane poprzez przedłużenie dwóch następnych wykładów;

- seminaria magisterskie IV (w godz.13.15-14.45) oraz V SSP (w godz. 15.00-16.30) - zostaną odpracowane poprzez przedłużenie kolejnych spotkań seminaryjnych.

 

Zmiana daty i godziny dyżuru dra hab. D. Wacinkiewicza z dnia 25.01.2018.

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 25.01.2018 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 16.01.2018 w godz. 16.00-17.00 (sala 315),

Zmiana daty i godziny konsultacji

Konsultacje dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 24.01.2018 w godz. 16.45-17.45 odbędą się 29.01.2018 w godz. 19.30-20.30 (sala 315)

II r. SSA II st. - Seminarium mgr prof. zw. dr hab. A. Bałabana

Seminarium magisterskie z dnia 25 stycznia br. zostaje przełożone na 17 stycznia na godz. 13.30.

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – wykład, dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01. 2018 r.

Szanowni Państwo,

Wykład z prawa międzynarodowego publicznego przypadający na dzień 25.01.2018 r. zostaje przełożony na dzień 16.01.2018 r. , godz. 12.00-13.30, sala 215.

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01.2018 r., zostają przełożone na dzień 16.01.2018 r. odpowiednio na godz. 11.00-12.00 oraz 13.30-14.30.

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – wykład, dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01. 2018 r., Prawo międzynarodowe publiczne – wykład

Szanowni Państwo,

Wykład z prawa międzynarodowego publicznego przypadający na dzień 25.01.2018 r. zostaje przełożony na dzień 16.01.2018 r. , godz. 12.00-13.30, sala 215.

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 25.01.2018 r., zostają przełożone na dzień 16.01.2018 r. odpowiednio na godz. 11.00-12.00 oraz 13.30-14.30.

Przełożone seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US - 25 stycznia 2018 r.

Z powodu wyjazdu służbowego seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 25 stycznia br. nie odbędzie się. Seminaria dyplomowe w dniach 11 i 18 stycznia br. rozpoczną się o godz. 16.15.

Przełożone konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US (2)

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 25 stycznia 2018 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 16 stycznia br.: dyżur dydaktyczny w godz. 10.00-11.00, konsultacje w godz. 11.00-12.00.

I r. SSA II st. - Wykłady z Historii administracji i myśli ustrojowo-administracyjnej - uzupełnienie ogłoszenia o numery sal

Wykłady z Historii administracji i myśli ustrojowo- administracyjnej odbędą się w następujących terminach: 10 stycznia 2018 r. (środa, s. 217)  – 3 godz. wykładu, od 13.30-16.00; 11 stycznia 2018 r. (czwartek, dwie pierwsze godz. wykładu odbędą się w sali 220, trzecia godz. wykładu w sali s. 215) – 3 godz. wykładu, od 13.30-16.00  i 17 stycznia 2018 r. (środa, sala 217) – 2 godz. od 13.30-15.00. Sale znajdują się w budynku przy ul. Narutowicza. 

Zmiana daty i godziny konsultacji dr hab. D. Wacinkiewicza

Konsultacje  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 10.01.2018 r. w godz. 16.45-17.45 odbędą się 29.01.2018 r. w godz. 18.30-19.30 (sala 315).

I r. SSA II st. - Wykłady z Historii administracji i myśli ustrojowo-administracyjnej

Wykłady z Historii administracji i myśli ustrojowo-administracyjnej z dr. M. Tkaczukiem odbędą się w następujących terminach:

10.01.2018 r. (środa); 3 godziny (od 13.30 do 16.00);

11.01.2018 r. (czwartek); 3 godziny (od 13.30 do 16.00);

17.01.2018 r.; 2 godziny (od 13.30 do 15.00).

 

Dr M. Tkaczuk

 

Dr Katarzyna Malinowska-Woźniak - zmiana terminu zajęć dydaktycznych zaplanowanych w dniach 23 stycznia 2018 r. oraz 25 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, 

nastąpiła zmiana  terminów zajęć dydaktycznych dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak zaplanowanych w dniach 23 stycznia 2018 r. oraz 25 stycznia 2018 r. 

Zajęcia odbędą się wg poniższego rozkładu: 

Zajęcia wg planu

Zmiana terminu zajęć

 

23 stycznia 2018 r.

Konsultacje, godz. 9:00 – 10:00

17 stycznia 2018 r.

Konsultacje, godz. 11:00 – 12:00, p. 202

 

23 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP

gr. 1 godz. 10:00 – 11:30

gr 2. godz. 11:45 – 13:15

gr. 3 godz. 13:30 – 15:00

19 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP,

gr. 1 godz. 8:30 – 10:00, s. 117

gr 2. godz. 10:00 – 11:30, s. 117

gr. 3 godz. 11:45 – 13:15, s. 117

 

25 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP

gr. 4, godz. 10:00 – 11:30

18 stycznia 2018 r.

Prawo ubezpieczeń, V SSP, s. 101

gr. 4, godz. 8:30 – 10:00

 

25 stycznia 2018 r.

Dyżur, godz. 12:00 – 13:00

17 stycznia 2018 r.

Dyżur, godz. 10:00 – 11:00, p. 202

 

25 stycznia 2018 r.

Seminarium magisterskie, IV SSP

godz. 13:30 – 15:00

17 stycznia 2018 r.

Seminarium magisterskie

godz. 8:30 – 10:00, p. 202

 

IV i V SSP, IV i V NSP, I i II SSA - Przełożone seminaria, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniach 11- 12 stycznia br. seminaria, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US odbędą się  16 stycznia b.r. odpowiednio o 12.00 (dyżur), 13.00 (konsultacje) i 14.00 (wszystkie seminaria).

Dyżur i konsultacje dr Michalak 21 grudnia 2017

Dyżur i konsultacje dr Michalak w dniu 21 grudnia 2017 nie odbędą się.

IV i V rok SSP, II rok SSA II st. - seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego (2)

Seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego z dnia 21 grudnia br. odbędą się w innych terminach.

Terminy odpracowania zajęć:

SSP IV rok - 12 stycznia, godz. 13.30-15.00

SSP V rok - 17 stycznia, godz. 11.30-13.00

SSA II st. II rok - 17 stycznia, godz. 13.00-14.30

Zmiana godziny dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza 21.12.2017 r.

Dyżur  dra hab. Daniela Wacinkiewicza w dniu 21.12.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się o godz. 15.00 i zostanie wydłużony do godz. 17.00 (sala 315).

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje, przypadające na dzień 21.12. 2017 r.

Szanowni Państwo,

Osoby wybierające się do mnie na dyżur, bądź konsultacje przypadające na dzień 21.12.2017 r., z powodu posiedzenia Senatu i Wigilii Senackiej zapraszam w tym dniu (tj. 21.12.2017 r.), ale w godz. 10.45-11.45, sala 222, bądź o kontakt mailowy.

Dyżur i konsultacje mgr Dominiki Skoczylas w dniu 21.12.2017 r.

Dyżur i konsultacje mgr Dominiki Skoczylas w dniu 21.12.2017 r. nie odbędą się (urlop). Najbliższy dyżur i konsultacje - zgodnie z planem, po przerwie świątecznej.

Informacja dotycząca szkoleń BHP

W związku z trwającymi szkoleniami BHP dla studentów pierwszych lat studiów, Uniwersyteckie Centrum Edukacji informuje, że: 

  1. Studenci studiów zaocznych realizują tylko część teoretyczną szkolenia;
  2. Studenci studiów stacjonarnych z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową są zwolnieni z części praktycznej.

Dyżur prodziekański dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US

Dyżur prodziekański dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US w dniu 20 grudnia 2017 r. zostaje odwołany.

I rok, Administracja II stopnia, godzina rozpoczęcia wykładu z Prawa międzynarodowego publicznego w dniu 19 grudnia br.

W dniu 19 grudnia wykład z Prawa międzynarodowego publicznego, na prośbę studentów, zostaje przełożony z godz. 14.30 na godz. 12.30. Wykład odbędzie się w sali 215, ul. Narutowicza 17a.  

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

W dniu 21 grudnia 2017 r. konsultacje dra Łukasza Dubińskiego odbędą się wyjątkowo w godzinach 13.00 – 14.00, sala 330 (ul. Narutowicza).

Obsługa petentów 15 grudnia 2017 r. w dziekanacie pok. 4

Dnia 15 grudnia 2017 r. w związku z Wydziałową Wigilią od godziny 12.45 dziekanat w pokoju nr 4 będzie nieczynny. Obsługa będzie prowadzona w pokojach 1 i 2. Za utrudnienia przepraszamy.

SSA I rok II st. - seminarium dr Żbikowskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że seminaria z „Postępowania karnego i karnoskarbowego” na kierunku Administracja (I rok, II stopień) będą odbywać się w czwartki w godz. 18:30 – 20:00, s. 302. Pierwsze seminarium odbędzie się 14.12.2017r.

Z poważaniem,

Małgorzata Żbikowska 

dyżur i konsultacje dr E. Cała-Wacinkiewicz (2)

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.30-15.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 11.01.2018 r., godz. 13.00-14.30.

I rok - zmiana sali wykładowej w dniu 14 grudnia br.

W dniu 14 grudnia wykład z Prawa międzynarodowego publicznego wyjątkowo odbędzie się w sali 219, ul. Narutowicza 17a. 

Zmiana daty i godziny konsultacji dr. hab. D. Wacinkiewicza

Konsultacje  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 13.12.2017  w godz. 16.45-17.45 odbędą się 18.12.2017 w godz. 14.45-15.45 (sala 315)

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

W dniu 14 grudnia 2017 r. konsultacje dra Łukasza Dubińskiego nie odbędą się. Zamiast tego, konsultacje odbędą się dnia 15 grudnia 2017 roku w godzinach 16.00 – 17.00, sala 330 (ul. Narutowicza).

SSA II st. I rok - Zmiana sali wykładowej w dniu 14 grudnia br.

W dniu 14 grudnia wykład z Prawa międzynarodowego publicznego wyjątkowo odbędzie się w sali 219, ul. Narutowicza 17a.  

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,74 MB (+3,741) - time