dr Maurycy Zajęcki

 

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)
  1. Autoreferat (pobierz)
  1. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

31 sierpnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

                           habilitacyjnego dra Maurycego Zajęckiego w dziedzinie nauk 

                           prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 października 2017 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie 

                           postępowania habilitacyjnego dra  Maurycego Zajęckiego.

7 listopada 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów                 

                           powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

- przewodniczący komisji – prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański,

- sekretarz komisji - dr hab. Bartosz Wojciechowski – Uniwersytet Łódzki

- recenzent – prof. Jan Tkaczyński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

- recenzent – prof. Krystyna Chojnicka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,            

- recenzent – prof. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

- członek komisji – dr hab. Wojciech Dziedziak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

- członek komisji – prof. Sławomira  Wronkowska-Jaśkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Olgierd Bogucki

 

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)
  1. Autoreferat (pobierz)
  1. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

12 września 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

                           habilitacyjnego dra Olgierda Boguckiego w dziedzinie nauk 

                           prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 października 2017 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie 

                           postępowania habilitacyjnego dra Olgierda Boguckiego.

7 listopada 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów                 

                           powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

- przewodniczący komisji – prof. Marek Zirk-Sadowski – Uniwersytet Łódzki,

- sekretarz komisji - dr hab. Sławomir Tkacz – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

- recenzent – dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- recenzent – dr hab. Oktawian Nawrot – Uniwersytet Gdański,            

- recenzent – dr hab. Marcin Matczak – Uniwersytet Warszawski,

- członek komisji – dr hab. Anetta Breczko – Uniwersytet w Białymstoku,

- członek komisji – prof. Zbigniew Pulka – Uniwersytet Wrocławski.

dr Daniel Wacinkiewicz

 

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

 

2. Autoreferat (pobierz)

 

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 

29 kwietnia 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

                           habilitacyjnego dra Daniela Wacinkiewicza w dziedzinie nauk 

                           prawnych, w dyscyplinie prawo.

 

20 maja 2016 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie 

                           postępowania habilitacyjnego dra Daniela Wacinkiewicza.

 

7 czerwca 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

- przewodniczący komisji – prof. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

- sekretarz komisji - dr hab. Małgorzata Ofiarska – Uniwersytet Szczeciński,

- recenzent – dr hab. Joanna Jagoda – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

- recenzent – prof. Dariusz Kijowski – Uniwersytet w Białymstoku,            

- recenzent – prof. Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski,

- członek komisji – prof. Bartosz Rakoczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- członek komisji – prof. Janusz Sługocki – Uniwersytet Szczeciński.

 

UCHWAŁA NR 24/2016/2017 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Danielowi Wacinkiewiczowi

 

dr Iwona Szymczak

 

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

 

2. Autoreferat (pobierz)

 

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

23 marca 2015 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

                           habilitacyjnego dr Iwony Szymczak w dziedzinie nauk 

                           prawnych, w dyscyplinie prawo.

24 kwietnia 2015 – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie 

                           postępowania habilitacyjnego dr Iwony Szymczak.

 

2 czerwca 2015 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

 

- przewodniczący komisji - dr hab. Tomasz Sokołowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- sekretarz komisji - dr hab. Marek Andrzejewski - Uniwersytet Szczeciński 

- recenzent – dr hab. Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- recenzent – dr hab. Dorota Maśniak – Uniwersytet Gdański                                                      

- recenzent – dr hab. Zbigniew Kuniewicz – Uniwersytet Szczeciński

- członek komisji – dr hab. Maria Boratyńska – Uniwersytet Warszawski

- członek komisji – prof. Tadeusz Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński

 10 marca 2016 r. - Posiedzenie Komisji

dr Krystyna Nizioł

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)


2. Autoreferat (pobierz)


3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
29 stycznia 2014 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna
                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania
                           habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł w dziedzinie nauk
                           prawnych, w dyscyplinie prawo.
  28 lutego 2014 – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie
                           postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł.
 1 kwietnia 2014 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje
                           komisję habilitacyjną w składzie:
                           - przewodniczący komisji – prof. Wojciech Łączkowski –
                           Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
                           - sekretarz komisji - dr hab. Rajmund Molski - Uniwersytet
                           Szczeciński 
                           - recenzent - dr hab. Tomasz Nieborak - Uniwersytet
                           im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                           - recenzent – prof. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła
                           Bankowa w Toruniu
                          - recenzent – dr hab. Wiesława Miemiec – Uniwersytet
                           Wrocławski
                          - członek komisji - dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler –
                          Uniwersytet Gdański
                          - członek komisji – prof. Zbigniew Ofiarski - Uniwersytet
                          Szczeciński
2 września 2014 r. - Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

 

Nadanie stopnia doktor habilitowanej 16 września 2014 r.

 

 Uchwała nr 96/2013/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Krystynie Nizioł 

dr Jarosław Dobkowski

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

 

2. Autoreferat (pobierz)

 

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

08 października 2013 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 grudnia 2013 - Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego.

7 stycznia 2014 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

               - przewodniczący komisji - dr hab. Marek Szewczyk - Uniwersytet
                 im. Adama    Mickiewicza w Poznaniu

               - sekretarz komisji - dr hab. Małgorzata Ofiarska - Uniwersytet
                 Szczeciński

               - recenzent - dr hab. Stanisław Pieprzny - Uniwersytet Rzeszowski

               - recenzent - prof. dr hab. Jacek Jagielski - Uniwersytet Warszawski

               - recenzent - prof. dr hab. Andrzej Bałaban - Uniwersytet Szczeciński

               - członek komisji - dr hab. Tomasz Bąkowski - Uniwersytet Gdański

               - członek komisji - prof. dr hab. Janusz Sługocki - Uniwersytet
                 Szczeciński 

22 września 2014 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

 

3 października 2014 r. - Nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

  Uchwała nr 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Dobkowskiemu.

dr Wojciech Gonet

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
– 20 listopada 2013 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.
– 6 grudnia 2013 Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta.
– 7 stycznia 2014 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
- przewodniczący komisji - dr hab. Marek Zdebel - Uniwersytet Śląski w Katowicach
- sekretarz komisji - dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska - Uniwersytet Szczeciński
- recenzent - dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Uniwersytet Śląski w Katowicach
- recenzent - dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – Uniwersytet Warszawski
- recenzent - prof. Zbigniew Ofiarski - Uniwersytet Szczeciński
- członek komisji - dr hab. Małgorzata Stahl – Uniwersytet Łódzki
- członek komisji - dr hab. Rajmund Molski - Uniwersytet Szczeciński

– 24 września 2014 r. - Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

– 3 października - Nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

 Uchwała nr 2/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji US w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Wojciechowi Gonetowi

dr Janusz Gajda

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

 

Autoreferat (pobierz)

 

Skład Komisji Habilitacyjnej

1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Marek Kuryłowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
2. sekretarz komisji – dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US - Uniwersytet Szczeciński 
3. recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski - Uniwersytet Warszawski
4. recenzent - prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
5. recenzent - prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński - Uniwersytet Szczeciński
6. członek komisji - dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
7. członek komisji - dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US - Uniwersytet Szczeciński 

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 28 maja 2013 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
- 05 listopada 2013 - powołanie Komisji Habilitacyjnej
- 17 grudnia 2013 - przygotowanie recenzji
- 24 marca 2014 - spotkanie Komisji Habilitacyjnej.

 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 4 kwietnia 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 59/2013/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Januszowi Gajdzie.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,42 MB (+3,425) - time