Katedra Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego US serdecznie zaprasza na wykład La société et la constitution en Europe et en Afrique: Tunisie, Espagne et autres pays

 

Wykład odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 12.00 w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w sali 310. Gośćmi, którzy wykład poprowadzą są znakomici znawcy prawa konstytucyjnego:

 

  • zw. Neji Baccouche (Uniwersytet Sfax, Tunezja)
  • zw. Teresa Freixes (Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Hiszpania)
  • dr hab. Pasquale Policastro, prof. US (Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji US).

 

Wykład w języku francuskim będzie dotyczył zagadnień związanych z konstytucjami w Europie, ale nie tylko. Wykładowcy przybliżą również zagadnienia związane z kulturą prawną i cywilizacją Europy oraz krajów basenu Morza Śródziemnego.

Po wykładzie przewidziany jest czas na zadawanie pytań. Prelegenci i organizatorzy liczą na interesującą debatę ze słuchaczami.

Serdecznie zapraszamy!

 

Aleksander Kwaśniewski na US

Z okazji 20. rocznicy obowiązywania Konstytucji RP Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji US zaprasza na wykład byłego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – zatytułowany „Ćwierć wieku polskiej transformacji, 20 lat Konstytucji RP. Co dalej?”.

Czytaj więcej...

Wykład otwarty Prezesa Federacji Konsumentów, poświęcony problematyce ochrony praw konsumenckich z perspektywy Federacji Konsumentów

Katedra Postępowania Cywilnego oraz Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego "Lege Artis" zaprasza do wzięcia udziału w wykładzie otwartym Kamila Pluskwy-Dąbrowskiego - Prezesa Federacji Konsumentów, poświęconym problematyce ochrony praw konsumenckich z perspektywy Federacji Konsumentów.

Wykład odbędzie się w dniu 15 kwietnia br., o godz. 15:30, w sali nr 7 (przy al. Piastów). 

Plakat: Wykład - prawo konsumenckie 

Wykład dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 

 

Wykład dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”Dnia 22 lipca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbył się wykład „Zawód radcy prawnego” wygłoszony przez Panią mec. Elizę Nahajowską. Adresatami wykładu była młodzież licealna goszcząca w Szczecinie na obozie stypendystów katolickiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod hasłem „Szczecin Pomor(ż)e Świętości”.
Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, czego przejawem było wiele pytań zadawanych po jego zakończeniu przez słuchaczy.


Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w roku 2000, jednak pomysł na jej istnienie zrodził się rok wcześniej i był owocem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Fundacja wspiera zdolnych uczniów z małych miast i terenów wiejskich. Dodatkowo stypendyści działają jako wolontariusze w hospicjach, domach dziecka czy pomagając kolegom, którzy mają kłopoty z nauką.

 

Władze Wydziału Prawa i Administracji serdecznie dziękują Pani mec. Elizie Nahajowskiej za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie wykładu.

Czytaj więcej...

Warsztaty ochrony danych osobowych

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin wspólnie z Salonem Dyskusyjnym zorganizowały warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych. Warsztaty odbyły się dnia 13 maja, przeprowadził je aplikant radcowski Adam Jędrzejewski. Zajęcia były poprzedzone krótkim wykładem wyjaśniającym podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych, następnie rozpoczęła się dyskusja nad przedstawianymi kazusami. Podczas projektu uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób konstruować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Projekt poruszył również wiele praktycznych aspektów związanych z wcześniej wspomnianą tematyką. 

Czytaj więcej...

Wykład dla uczniów z XI LO

W dniu 12 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji US odbędzie się spotkanie z uczniami klasy o profilu prawno-politologicznym z XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, objętej patronatem WPiA US.

 

Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać wykładów wygłoszonych przez  dr Krystynę Nizioł (godz. 10.00) na temat „Fundusze europejskie na lata 2014-2020” i dr Katarzynę Dadańską na temat „Podstawowe zagadnienia prawa sąsiedzkiego” (godz. 11.00)

Wykład dla uczniów LO w Chojnie

W dniu 22 maja 2013 r. o godz. 9.30 na Wydziale Prawa i Administracji US odbędzie się spotkanie z uczniami klasy o profilu humanistyczno-prawnym w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, objętej patronatem WPiA US.

Młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w wykładach wygłoszonych przez dr hab. prof. US Kingę Flagę-Gieruszyńską i dr Izabelę Mycko-Katner.

Wykład dla uczniów I LO w Goleniowie

Dnia 16 maja 2013 w ramach cyklicznych spotkań z uczniami klasy o profilu prawniczo-administracyjnym w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Goleniowie objętej patronatem Wydziału Prawa i Administracji US odbył się wykład nt. „Istota ustroju mieszanego Republiki Rzymskiej” wygłoszony przez dr Marka Tkaczuka.

Wykład prof. Akihiko Kimijimy

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty prof. Akihiko Kimijimy nt. "Przepisy konstytucyjne o pokoju: analiza historyczna i teoretyczna". Wykłąd odbędzie się 4 kwietnia 2013 r., godz. 17.00, sala 215 (ul. Narutowicza 17a). 

Prof. Kimijima jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Ritsumeikan w Kioto i profesorem na American Uniwersity w Waszyngtonie.

Wprowadzenie do wykładu pt. "Konstytucyjne założenia pokoju" wygłosi prof. P. Policastro. 

Wykład będzie prowadzony w j. angielskim. 

 

Po wykładzie prezentacja badań Kołan Naukowego PeaceLab oraz projekcja filmu A. Wajdy "Danton".

Wykład gościnny prof. K. Tonnera

8 stycznia 2013 podczas wykładu z Prawa Unii Europejskie prowadzonego przez prof. P. Policastro w godz. 11.45-13.15 w sali 7 (al. Piastów 40b) odbędzie się wykład gościnny prof. dr Klausa Tonnera z Uniwersytetu w Rostocku nt "Aktualny rozwój ochrony konsumenta w prawie Unii Europejskiej"

Wprowadzenie, uzupełnienie i zakończenie prelekcji - prof. P. Policastro.

 Ze względu na aktualność i dużą wartość poznawczą, zapraszamy nie tylko sudentów IV r, lecz wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza uczestników Transnational School of Law. 

Wykład prowadzony będzie w j. angielskim.

 

 

  prof. P Policastro

Wykłady otwarte

11 grudnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się dwa otwarte wykłady skierowane do licealistów zainteresowanych studiowaniem prawa i administracji. Pierwszy wykład na temat uprawnień kupującego w kontekście sprzedaży konsumenckiej wygłosiła dr Izabela Mycko-Katner. Drugi, wygłoszony przez dr hab. Kingę Flagę-Gieruszyńską, dotyczył prawa ubogich w postępowaniu cywilnym. Oba wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

 

Czytaj więcej...

Gościnny wykład z Prawa Unii Europejskiej

Gościnny wykład nt. "Compliance as a science - a multidisciplinary approach" prof. Bartosz Makowicz, z European University Viadrina oraz z Universitetu Muenster, który z przyczyn niezależnych nie odbył się w dniu 11 grudnia 2012, odbedzie się w dniu 12 grudnia 2012, o godz. 11.45, w sali 121 (Narutowicza 17a)


Przypominamy, że "compliance" to zasady i procedury stosowane przez firmy (i instytucje), w celu właściwego przestrzegania prawa Unii Europejskiej.

Wprowadzenie, uzupełnienie i zakończenie prelekcji : prof. US dr hab. Pasquale Policastro


Ze względu na aktualność i dużą wartość poznawczą, zapraszamy nie tylko studentów IV roku, lecz również wszystkich zainteresowanych studentów, zwłaszcza uczstników „Transnational School of Law".


Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Spotkanie z sędzią Henrykiem Sobocińskim Prezesem Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego

Koło Arbitrażu i Mediacji zaprasza w dniu 11 grudnia o godzinie 16.00, na spotkanie z sędzią Henrykiem Sobocińskim Prezesem Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego. Tematem spotkania będzie "Sądownictwo polubowne" a także "Wykonywanie zawodu sędziego". Spotkanie odbędzie się w sali 101.

Transnational School of Legal Professions - Transnarodowa szkoła zawodów prawniczych

II workshop (warsztat)
poniedziałek, 3 grudnia 2012
Sala 222, godz, 9:00-15:00

Temat warsztatu:
Określanie pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Determining the content of the legal question to the Court of Justice

Zajęcia będą prowadzone przez niemieckiego sędziego Hejko Wagnera (Berlin), obecnie pracownika Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej


III workshop
(warsztat)
Wtorek, 4 grudnia 2012
Sala 217; godz. 10:00-13:15

Proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w dziedzinie konkurencji

Zajęcia będą prowadzone przez adwokata Fabrizio Di Gianni, partnera firmy prawniczej Van Bael&Bellis (Bruxelles-Geneva) jedna z najbardziej renomowanych firm prawniczych specjalizowanych w dziedzinie konkurencji.

 Warsztaty koordynowane przez: prof. US dra hab. Pasquale Policastro

Warszaty będą prowadzone po angielsku - the workshop will be taking place in English

Spotkanie pt. "Sądownictwo polubowne w zakresie roszczeń konsumenckich"

Koło Arbitrażu i Mediacji zaprasza serdecznie wszystkich chętnych w dniu 27 listopada o godz. 16.00, na spotkanie pt. "Sądownictwo polubowne w zakresie roszczeń konsumenckich". Gościem spotkania będzie Pani mgr Wanda Rzeźnicka-Miluch, przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie. Spotkanie odbędzie się w Klubie Dyskusyjnym sala 019.

Szkoła transnarodowych zawodów prawniczych

W dniu 26 października 2012 r. o godzinie 15:00, w sali 215, odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu "Transnational School of Legal Professions" (Transnarodowa szkoła zawodów prawniczych)

I workshop (warsztat)

Writing the motivation of a decision of the Court of Justice
Pisanie uzasadnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Workshop coordinated by/koordynator warszatów: dr hab.  prof. US  Pasquale Policastro

Warszaty będą prowadzone po angielsku - the workshop will be taking place in English

Szkoła prawa francuskiego i porównawczego

25 Października 2012, o godz. 17:00 rozpoczyna się Szkoła prawa francuskiego i porównawczego. 


Wykład na temat "System źródeł prawa we Francji i w Austrii" prowadzić będzie profesor Otto Pfersmann z Uniwersytetu Paryż I "Panthéon-Sorbonne"

Czytaj więcej...

Szkoła Prawa Włoskiego 2012-2013

W dniu 19 października 2012 (piątek) w godzinach 15:00-20:00 w sali 215 rozpoczyna się Szkoła Prawa Włoskiego 2012-2013

I część Wprowadzenie do publicznego prawa włoskiego

Zajęcia w ramach szkoły będa prowadzić:

- Prof. zw. Augusto Cerri, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Uniwersytet Rzymu I)
- dr Irene Sigismondi, Libera Università degli Studi Sociali di Roma (Uniwersytet LUISS z Rzymu)


Wprowadzenie:
Prof. US dr hab. Pasquale Policastro

Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat.
Wykłady w języku włoskim z tłumaczeniem.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Klubie Dyskusyjnym

Szanowni Państwo,

W imieniu Studentki III roku SSP - Joanny Mrowińskiej serdecznie zapraszam na spotkanie w Klubie Dyskusyjnym, w trakcie którego wygłoszony zostanie referat pt. „Prawo do samoobrony w dobie wojny z terroryzmem”.

Prezentacja odbędzie się dnia 28 czerwca 2012 roku (piątek) - o godzinie 15:00.

 

mgr Olga Śliwowska
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Procedural and Substantive Aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective. Theory and Practice – certyfikaty

Osoby, które przystąpiły do egzaminu z Procedural and Substantive Aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective. Theory and Practice mogą odbierać certyfikaty z kursu od dnia 31 maja 2012 (w czasie dyżuru w czwartki godz. 11.00, Katedra Prawa Międzynarodowego, sala 326)

 

dr I. Gawłowicz 

Program kursu "Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective"

Zajęcia w ramach kursu Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective. Theory and Practice będą odbywać się według następującego planu:

24.05 – godz. 16.30 sala 222,
25.05 – godz. 16.30 sala 215
26.05 – godz. 18.30 sala 201
27.05 – godz. 16.30 sala 217 

Rozpoczęcie Kursu "Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective"

Wykłady prof. Tereas Freixes w ramach kursu Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective. Theory and Practice rozpoczną się  w dniu 23 maja 2012 o godz. 18.00 w sali 215.

Kurs "Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective"

Kurs: Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective. Theory and Practice.

 

W dniach: 24-28 maja 2012 na WPiA US odbywał się będzie kurs pt. "Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective. Theory and Practice" prowadzony przez Panią Profesor Teresę Freixes z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie. Pani Profesor Freixes jest m.in. Starszym Doradcą Europejskiej Agencji Praw Podstawowych, Przewodniczącą Hiszpańskiej Komysji d/s Tytułu Naukowego i członkiem Hiszpańskiej Akademii Nauk. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim lub hiszpańskim i jest – zgodnie z uchwałą Rady WPiA – przedmiotem fakultatywnym z grupy B, a dodatkowo wszyscy jego słuchacze otrzymają certyfikaty uczestnictwa w kursie na zasadach określonych przez prof. T. Freixes. W ramach kursu przewidziane jest przygotowywanie aktów procesowych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz do Trybunału Sprawiedliwości UE. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie są proszone o pilne rejestrowanie się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. koniecznie ze wskazaniem preferencji co do języka wykładowego

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,77 MB (+3,775) - time