Komunikaty Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Komunikaty Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

 

Egzamin przedterminowy

z prawa międzynarodowego publicznego

dla III SSP

odbędzie się 8 czerwca 2012 w godzinach:

16.00 – A-K, sala 7 (al. Piastów 40 B)

17.00 – L – Z, sala 7 (al. Piastów 40 B)

 

Zakres materiału obowiązujący na przedtermin:

1.       Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Geneza prawa międzynarodowego.

2.       Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.

3.       Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

4.       Umowy międzynarodowe pojęcie i klasyfikacja. Nieważność umów i ich wygaśnięcie.

5.       Obowiązywanie i wykonywanie umów międzynarodowych. Etapy zawierania umów.

6.       Zastrzeżenia do umów międzynarodowych i sprzeciwy do zastrzeżeń.

7.       Zwyczaj międzynarodowy.

8.       Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.

9.       Zasady podstawowe – aksjomaty prawa międzynarodowego publicznego.

10.    Podmiotowość w prawie międzynarodowym publicznym.

11.    Podmioty prawa międzynarodowego: państwo i podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa.

12.    Państwo jako podstawowy podmiot prawa międzynarodowego.

13.    Elementy składowe państwa: terytorium, ludność, władza.

14.    Uznanie międzynarodowe.

15.    Odpowiedzialność międzynarodowa państwa i odpowiedzialność międzynarodowa jednostek.

16.    Organizacje międzynarodowe jako wtórny podmiot prawa międzynarodowego.

17.    Pozapaństwowe podmioty prawa międzynarodowego (np. Zakon Kawalerów Maltańskich, powstańcy, strony wojujące, osoby fizyczne i prawne).