Komunikaty Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

Komunikaty Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

 

Spotkanie naukowe Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego odbędzie się dnia 23 maja 2015 o godz. 09.00 sala 117

W trakcie spotkania zostaną przedstawione prace doktorantów przygotowywane w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego

1.Strategie i programy jako formy prawne polityki rozwoju w świetle zasady zrównoważonego rozwoju – mgr Mariusz Hassa

2.Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim – mgr Katarzyna Samulska