Komunikaty Prawa Cywilnego i Handlowego

Materiały dla studentów 

 

II SSP i II NSP - Prawo rzeczowe są materiały do przedmiotu Prawo rzeczowe, prowadzący  dr Katarzyna Dadańska.

 

 
 

 

III SSEP materiały do przedmiotu Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami, prowadzący  dr Katarzyna Dadańska.

 

 

 

 


 

Materiały dla II i III roku SSEP – Seminarium dr Katarzyny Dadańskiej.

 

 Wymogi stawiane pracy dyplomowej

 

 

mgr K. Malinowska-Woźniak

Materiały dla studentów z przedmiotów prowadzonych przez mgr K. Malinowską-Woźniak dostępne są na stronie: www.e-studia.univ.szczecin.pl.


W celu uzyskania hasła dostępu dla poszczególnych kursów proszę o kontakt z prowadzącą.

materiały dla II i III roku SSEP – Seminarium dr Katarzyny Dadańskiej .