Terminy wnoszenia opłat

Terminy dokonywania opłat za świadczone usługi edukacyjne

 

Opłata z tytułu czesnego

 

- opłata uiszczana w formie jednorazowej:

  1. semestr zimowy - do 10 października
  2. semestr letni - do 10 marca

 

- opłata uiszczana w dwóch ratach:

 

   1. semestr zimowy:

a) I rata - do 10 października

b) II rata  - do 10 grudnia

 

   2. semestr letni:

a) I rata - do 10 marca

b) II rata - do 10 maja

 

- opłata uiszczana w trzech ratach:

 

  1. semestr zimowy:

a) I rata - do 10 października

b) II rata - do 10 listopada

c) III rata - do 20 stycznia

 

   2. semestr letni:

a) I rata - do 10 marca

b) II rata - do 10 kwietnia

c) III rata - do 10 czerwca

 

- opłata uiszczana w czterech ratach:

 

   1. semestr zimowy:

a) I rata - do 10 października

b) II rata - do 10 listopada

c) III rata - do 10 grudnia

d) IV rata - do 20 stycznia

 

   2. semestr letni:

a) I rata - do 10 marca

b) II rata - do 10 kwietnia

c) III rata - do 10 maja

d) IV rata - do 10 czerwca

 

Dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych termin zapłaty opłaty semestralnej w semestrze zimowym w formie jednorazowej albo pierwszej raty upływa w dniu 31 października.

 

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, takie jak:

- powtarzanie przedmiotu/modułu

- ponowny wpis studenta na semestr w wyniku przekroczenia deficytu punków ECTS

- różnice programowe powstałe przy wznowieniu studiów po skreśleniu z listy studentów/doktorantów

- konsultacje i udział doktorantów w zajęciach w związku z wpisem warunkowym na semestr

 

student/doktorant wnosi w formie jednorazowej w terminach: 31 październik (usługa dotycząca semestru zimowego) oraz 31 marzec (usługa dotycząca semestru letniego).

 

Za nieterminowe uiszczenie opłat za świadczone usługi edukacyjne (jednorazowych oraz ratalnych) Uniwersytet Szczeciński nalicza odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej w dniu wnoszenia opłaty.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,394) - time