Opłaty za studia

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2017/18:

 

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17 zł
Opłata za wydanie indeksu   4 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60 zł
Opłata za wydanie odpisu dyplomu w jęz. obcym 40 zł

Za wydanie duplikatów ww. dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

 

Rok akademicki 2017/18 - płatności za studia w ratach

 

Raty (tabela uproszczona)

 

Terminy złożenia oświadczenia o wyborze płatności za studia w ratach

 

Oświadczenie (terminy złożenia deklaracji)

Oświadczenie (druk - semestr letni)
* dotyczy studentów, którzy rozpoczęli/wznowili studia w r.a.2015/16 i latach wcześniejszych

 

Termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

    17 październik - dla studentów I roku (dotyczy semestru zimowego)
    26 wrzesień - pozostałe lata (dotyczy semestru zimowego)
    24 luty - wszyscy studenci (dotyczy semestru letniego)

 

Ww. terminy nie obowiązują studentów, którzy składają wniosek ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

I. Uchwała 52/2017 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2017/18 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2017/18

Pobierz uchwałę wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

Załącznik nr I/8 do Zarządzenia nr 26/2017

Załącznik nr III/7 do Zarządzenia nr 26/2017

 

II. Uchwała 73/2016 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2016/17 – dotyczy studentów rozpoczynających / wznawiających studia / przenoszących się na studia w roku akademickim 2016/17

Pobierz uchwałę wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

Załącznik nr I/8 do Zarządzenia nr 28/2016

Załącznik nr II/7 do Zarządzenia nr 28/2016

 

III. Uchwała 51/2015 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2015/16 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2015/16

Pobierz uchwałę wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

Załącznik nr I/8 do Zarządzenia nr 42/2015

Załącznik nr II/7 do Zarządzenia nr 42/2015

 

IV. Uchwała 71/2014 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat w roku akademickim 2014/15 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli oraz wznowili studia w roku akademickim 2014/15

Pobierz uchwałę wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

Uchwała 87/2014 zmieniająca uchwałę 71/2014

Pobierz

 

Załącznik nr I/8 do Zarządzenia nr 35/2014

Załącznik nr II/7 do Zarządzenia nr 35/2014

 

V. Uchwała 80/2013 ws. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za kształcenie w roku akademickim 2013/14 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli orazwznowili studia w roku akademickim 2013/14 i w latach wcześniejszych

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 80/2013 - wniosek o zwolnienie z opłaty semestralnej

 

Załącznik nr I/8 do Zarządzenia nr 67/2013

Załącznik nr II/7 do Zarządzenia nr 67/2013


 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,44 MB (+3,442) - time