Rada Wydziału, Przedstawiciele Senatu US, członkowie komisji senackich US

Dziekan, Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab.  Zbigniew Kuniewicz prof. US

 

Prodziekani
dr hab.  prof. US Małgorzata Ofiarska – Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia

 

dr hab. prof. US Marek Andrzejewski – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

 

dr Beata Kanarek – Prodziekan ds. Studenckich

 

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

dr hab. prof. US Anna Barczak

dr hab. prof. US Jerzy Ciapała

dr hab. prof. US Stanisław Czepita

dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska

dr hab. prof. US Ewa Gajda

prof. zw. dr hab. Marek Górski

dr hab. prof. US Andrzej Janiak

dr hab. prof. US Piotr Łaski

dr hab. prof. US Rajmund Molski

dr hab.prof.US Aleksandra Monarcha-Matlak

dr hab.  prof. US Krystyna Nizioł

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

prof. dr hab. Łukasz Pohl

dr hab. prof. US Pasquale Policastro dr h.c.

prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki

dr hab. prof. US Dorota Sokołowska

dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska

dr hab. prof. US Magda Tarnowska-Sobecka

dr hab. Daniel Wacinkiewicz

prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ

prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

 

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Wojciech Bożek

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

dr Aleksandra Klich

dr Ewa Kowalewska

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

dr Szymon Słotwiński

dr Radosław Zych

mgr Paweł Mańczyk

mgr Adrianna Ogonowska

mgr Adriana Tomczyk

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Elżbieta Giełczyk

mgr Natalia Jóźwiak

mgr Joanna Sotek

 

Przedstawiciele studentów studiów III stopnia

mgr Joanna Marendziak

 

Przedstawiciele studentów

Jakub Baranowski

Michał Jerzy Bułatowicz

Jędrzej Henryk Gryko

Alex Iwan

Krystian Kośmider

Chrystian Kozina

Patryk W. Kupis

Mikołaj Kuźniarski

Radosław Mikołajczyk

 

Członek Rady bez prawa głosu

prof. zw. dr hab. Adam Wątor

 


 

Przedstawiciele WPiA w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego:


prof. dr hab. Marek Górski - Prorektor US ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Łukasz Pohl

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

 

Przedstawiciele WPiA w komisjach senackich:

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

 

Komisja ds. Organizacyjno Prawnych

dr Sławomir Driczyński

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

 

Komisja ds. Kształcenia

dr Beata Kanarek

 

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

 

Komisja ds. Nauki

dr hab. Małgorzata Ofiarska prof. US

 

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Pasquale Policastro prof. US

 

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Anna Barczak prof. US


 


 

 


 

 


 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,24 MB (+3,235) - time