Konferencje WPiA - Archiwum

2014

 

 

Polsko-niemiecki projekt badawczy
"Transformacja polityki energetycznej w Niemczech, a wdrożenie energii atomowej w Polsce?"

8 października 2014 r, Berlin

5 listopada 2014 r., Szczecin
Konferencja została zorganizowana przez Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych (ZfRV) na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, a także Polsko-Niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska (GP PLEN) oraz Uniwersytet Szczeciński. 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informatyzacja postępowania cywilnego - Teoria i praktyka"
5 listopada 2014 r. Szczecin
Więcej >>>>
Konferencję zorganizowała Katedra Postępowania Cywilnego.

 

 

XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego
"Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii  Europejskiej"
21-24 września 2014 r., Szczecin oraz Berlin

Konferencję zorganizowała Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego.

 

Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”
29-31 maja 2014 r., Międzyzdroje

Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Finansowego.

 

 

Konferencja „Współczesne problemy prawa cywilnego procesowego. Doświadczenia polskie i litewskie”

9 kwietnia 2014 r., Szczecin

Konferencję zorganizowała Katedra Postępowania Cywilnego.

 

V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów i Doktorantów „50 lat służby Kodeksu Cywilnego na rzecz obywateli”

29-30 maja 2014 r., Szczecin

 

Konferencja Naukowa II Karnistyczne Spotkania Naukowe

26-28 listopada 2014 r., Szczecin

Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Nauk Penalnych, działające przy Katedrze Prawa Karnego. 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego  „Współczesne problemy bankowości”

2 grudnia 2014 r., Szczecin

Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS.

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Protecion of the gender-based violence victims in the European Union"

10-11 lipca 2014 r., Szczecin

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na WPiA US  przy współpracy jednostek: Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie, Uniwersytetu Rovira i Virgili w Tarragonie, Bułgarskiego Stowarzyszenia Sędziów. Stanowiła część grantu EPOGENDER realizowanego przez wyżej wymienione jednostki i finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu DAPHNE I. 

 


 

2013

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce"

28-30 kwietnia 2013 r.

Konferencję współorganizowała Katedra Prawa Ochrony Środowiska.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach”

18 października 2013 r., Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Organizatorem była Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego wraz z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

 


 

2012

 

Rynek energii elektrycznej w nowej perspektywie prawa energetycznego
6 listopada 2012 r.

 


Konferencja naukowa  „Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych

20 stycznia 2012 r. 

Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego.

 

 

Międzynarodowa Konferencja „Climate Change, Economy, Law and Society - Interactions in The Baltic Sea Region”

28-30 maja 2012 r.

Konferencja była zorganizowana przez: 5 wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Humanistyczny) oraz Institute for Coastal Research Helmholtz Zentrum Geesthacht (Niemcy), University of Greifswald (Niemcy), Polską Akademię Nauk, Oddział w Gdańsku, University of Rostock (Niemcy), International Baltex Secretariat, Akademię Morską w Szczecinie, Károly Róbert University College Gyöngyös (Węgry), Leibniz Institute for Baltic Research Warnemünde (Niemcy), a także Polską Fundację Przedsiębiorczości. 

 

XVIII National Polish Legal Clinics Conference „Development and new trends in legal education”

13-16 września 2012 r., WPiA US Szczecin - Świnoujście

Konferencja połączona była z dorocznym Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa, w którym udział wzięło 43 dziekanów i prodziekanów reprezentujących 17 Wydziałów Prawa. 

 

 

Seminarium Naukowe „Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania Konstytucji RP”

18 października 2012 r., Szczecin

 

 


 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,21 MB (+3,210) - time