Program i regulamin studiów

Prawo Administracyjne i Samorządowe

  (XXXIII edycja 2017/2018)

 

Nazwa studiów podyplomowych Prawo Administracyjne i Samorządowe 

 

Jednostka prowadząca Uniwersytet Szczeciński

 

Wydział Wydział Prawa i Administracji

 
Cel studiów

 Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

 

Opis kierunku/Program

 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 15 przedmiotów (łącznie 217 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej–państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym. 

 

Uczestnicy

 Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym. 

 

 Wykładowcy

 Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych). Zajęcia prowadzą m.in.: prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski; dr hab. prof. US Jerzy Ciapała; dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska; dr hab. prof. US Rajmund Molski; dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak; dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska; dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska; dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz; dr Beata Kanarek; dr Ewa Koniuszewska; dr Agnieszka Choduń; dr hab. Daniel Wacinkiewicz; dr Sławomir Driczinski; dr Przemysław Kledzik.

 

 Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

 

Czas trwania Studia trwają 2 semestry

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

 

Opłaty

I semestr - 1600 złotych II semestr - 1600 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

 1. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
 2. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 3. Postępowanie administracyjne
 4. Prawo samorządu terytorialnego
 5. Europejskie programy strukturalne dla samorządu
 6. Tworzenie prawa miejscowego
 7. Źródła dochodów zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
 8. System podatków i opłat lokalnych
 9. Wybrane zagadnienia prawa pracy
 10. Etyka w administracji publicznej
 11. Podstawy prawa europejskiego
 12. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
 13. Zamówienia publiczne
 14. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 15. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego

 

Plan studiów 2017/2018

 

 

Kontakt

Kierownik studiów – dr hab. prof.  US Małgorzata Ofiarska

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

ul. Narutowicza 17a, pok. 301B

70-240 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat

mgr Elżbieta Giełczyk

tel. 91 444 28 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Narutowicza 17a 70-240 Szczecin

pok. 1

 

 

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

 

 

____________________________________________________

 

Prawo Administracyjne i Samorządowe

  (XXXII edycja 2016/2017)

 

Nazwa studiów podyplomowych Prawo Administracyjne i Samorządowe

Jednostka prowadząca Uniwersytet Szczeciński

Wydział Wydział Prawa i Administracji

 
Cel studiów

 Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

 

Opis kierunku/Program

 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 15 przedmiotów (łącznie 217 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej–państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym. 

 

Uczestnicy

 Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym. 

 

 Wykładowcy

 Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych). Zajęcia prowadzą m.in.: prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin; prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski; dr hab. prof. US Jerzy Ciapała; dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska; dr hab. prof. US Rajmund Molski; dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak; dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska; dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska; dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz; dr Beata Kanarek; dr Ewa Koniuszewska; dr Agnieszka Choduń; dr Daniel Wacinkiewicz; dr Sławomir Driczinski; dr Przemysław Kledzik.

 

 Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

 

Czas trwania Studia trwają 2 semestry

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

 

Opłaty

I semestr - 1600 złotych II semestr - 1600 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

 

 1. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
 2. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 3. Postępowanie administracyjne
 4. Prawo samorządu terytorialnego
 5. Europejskie programy strukturalne dla samorządu
 6. Tworzenie prawa miejscowego
 7. Źródła dochodów zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
 8. System podatków i opłat lokalnych
 9. Wybrane zagadnienia prawa pracy
 10. Etyka w administracji publicznej
 11. Podstawy prawa europejskiego
 12. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
 13. Zamówienia publiczne
 14. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 15. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego

 

 Plan studiów

 

Kontakt

Kierownik studiów – dr hab. prof.  US Małgorzata Ofiarska

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

ul. Narutowicza 17a, pok. 301B

70-240 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat

mgr Elżbieta Giełczyk

tel. 91 444 28 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Narutowicza 17a 70-240 Szczecin

pok. 1

 

 

Regulamin studiów obowiązujący do roku akademickiego 2016/2017

 Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

 

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

  Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,25 MB (+3,247) - time