Zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej na poczet praktyki

Studenci, którzy uzyskali zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej w ramach Praktycznego programu edukacyjnego, nie mają obowiązku realizowania praktyk programowych, jeżeli plan studiów przewiduje praktykę  jako element Praktycznego programu edukacyjnego.

 

W ramach Praktycznego Programu Edukacyjnego (w niektórych planach studiów) istnieje możliwość wyboru m.in. Studenckiej Poradni Prawnej oraz praktyk studenckich. Przedmioty te wybiera się alternatywnie. Studenci dokonując wyboru i uzyskując zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej mają zaliczony Praktyczny Program Edukacyjny.

 

Wpis do indeksu oceny z zaliczenia Studenckiej Poradni Prawnej jest wystarczający, nie ma potrzeby „przepisywania” tej oceny na zaliczenie praktyk studenckich. 

 

 Jeżeli plan studiów przewiduje praktykę zawodową jako osobną pozycję planu, obok Praktycznego programu edukacyjnego, należy uzyskać zaliczenie praktyki oraz jednego przedmiotu z Praktycznego programu edukacyjnego.

 

Poniżej opisany tryb zaliczenia Studenckiej Poradni Prawnej na poczet praktyk dotyczy TYLKO studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2010/2011 lub 2011/2012.

 

1. Dziekan na poczet praktyki programowej, na wniosek studenta, który realizuje program studiów obowiązujący dla roku akademickiego 2010/2011 albo 2011/2012, zalicza roczną pracę w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.

 

2. Zaliczenie praktyki programowej odbywa się na podstawie wpisu w indeksie uzyskanego u opiekuna Studenckiej Poradni Prawnej oraz podania studenta.

 

3. Po IV roku studiów student składa podanie o zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej na poczet praktyki zawodowej wraz z indeksem.

 

4. Studentowi, który uzyskał zaliczenie praktyki programowej na zasadach określonych w ust. 1 odlicza się od łącznej liczby punktów uzyskanych w danym roku akademickim 2 punkty stanowiące różnicę między liczbą punktów przewidzianą za zaliczenie przedmiotu z grupy B a liczbą punktów przewidzianych za praktykę programową.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,390) - time