Praktyki Programowe - Informacje ogólne

Zasady odbywania praktyk programowych określa uchwała nr 142/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Organizatorem praktyk dla studentów mogą być: sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, kancelarie adwokackie, notarialne, radcowskie, komornicze, urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe albo przedsiębiorcy, których działalność odpowiada profilowi studiowanego kierunku, reprezentowane przez osobę upoważnioną do zawierania porozumień w sprawie praktyk.

 

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla III albo IV roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla III albo IV roku studiów.

 

Studenci studiów I stopnia na kierunku Administracja mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

 

Studenci studiów I stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

 

Studenci studiów II stopnia na kierunku Administracja mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I roku studiów.

 

Student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,389) - time