Polecane publikacje

Nowa monografia o tajności głosowania

Z radością informujemy, że ukazała się historycznoprawna monografia dr. Radosława Zycha pt. Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym.


„Zasada tajności głosowania – jedna z tzw. podstawowych zasad prawa rządzących wyborami – nie była do tej pory w polskiej literaturze prawniczej przedmiotem kompleksowej analizy. Tak więc dobrze się stało, że dr Radosław Zych podjął się jej opracowania. Efekt jego naukowo-badawczych dociekań w tym względzie wypełnia bez wątpienia autentyczną  lukę badawczą w doktrynie prawa konstytucyjnego. Wnioski, do których doszedł dr R. Zych są bez wątpienia interesujące, a postulaty de lege ferenda z pewnością warte uwagi. Zgadzam się też w pełni z Autorem, iż jego ustalenia mają nie tylko walor teoretyczny, ale i – co ważne – praktyczny. Będzie to, moim zdaniem, ważny głos w toczącej się dyskusji na temat istoty, roli i znaczenia podstawowych zasad prawa rządzących wyborami. Głos tym bardziej potrzebny, że odnoszący się do nieopracowanej w polskiej literaturze prawa konstytucyjnego materii” (fragment z recenzji Prof. dr. hab. Andrzeja Sokali)