mgr Paweł Mańczyk

Kontakt

Ilustracja kontaktu

asystent

Adres:
ul. Narutowicza 17a
p. 333

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 13

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

Prawo i postępowanie podatkowe

ćwiczenia gr. 2 SSP IV rok

 s. 119

Prawo i postępowanie podatkowe

ćwiczenia grupa 6 SSP IV rok

s. 103

Prawo i postępowanie podatkowe

ćwiczenia gr. 3 SSP IV rok

s. 120

 

9.00 - 9.45

   

10.00 - 10.45

 

Prawo i postępowanie podatkowe

ćwiczenia gr. 1 SSP IV rok

s. 119

Prawo i postępowanie podatkowe

ćwiczenia gr. 5 SSP IV rok

s. 103

Konsultacje dydaktyczne
godz. 11.00-12.00

 s. 333/319

 

10.45 - 11.30

   

11.45 - 12.30

 

Prawo i postępowanie podatkowe

ćwiczenia gr. 4 SSP IV rok

 s. 119

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00-13.00

s. 333/319

 

12.30 - 13.15

     

13.30 - 14.15

         

14.15 - 15.00

         

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

  


 

PUBLIKACJE

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekazania lub udzielenia dotacji w związku z niedochowaniem zasad lub trybu ich przekazywania względnie udzielania (w:) A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 165 - 183 (współautorzy W. Bożek, E. Kowalewska).

2. Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości (w:) J. Iwin - Garzyńska (red.), Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Difin Warszawa 2013, s. 72 – 80.

3. Podatek od spadków i darowizn – ewolucja konstrukcji prawnej, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, s. 485 – 500.

4. Zasada budzenia zaufania do organów podatkowych i zasada informowania w polskim postępowaniu podatkowym, (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 150 – 161.

5.  Wpływ Unii Europejskiej na polskie ustawodawstwo podatkowe – wybrane zagadnienia, (w:) E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 121-133. 

6.   Wpływ statystyki publicznej na wybrane elementy konstrukcyjne podatków stanowiących źródło dochodów własnych gmin, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 309-317.

7.  System bankowy w Wielkiej Brytanii oraz nadzór na tym systemem, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 122-134 (współautor Kowalewska E.).

8.  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn a wymóg zawarcia umowy o opiekę nad spadkodawcą, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 221-237. ISBN 978-83-945471-0-3.

9.  Prawne uregulowania działalności pożyczkowej podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 217-228. ISBN 978-83-7972-086-6.

10.  „Emerytura olimpijska” ‒ zarys konstrukcji prawnej i kilka uwag o odbieraniu laurów sportowych w wyniku wykrycia niedozwolonego dopingu, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 9-22. ISBN 978-83-945471-2-7 (współautor Bożek W.).

11.  Preferencje podatkowe w zakresie stypendiów w podatku dochodowym osób fizycznych, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 189-201. ISBN 978-83-945471-1-0 (współautor Paweł Kupczak). 

12.  Bożek W., Mańczyk P., Wpływ wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego i deficytu publicznego do produktu krajowego brutto na zmiany przepisów finansowo-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 176-186. 

13.  Świadczenia rodzinne jako przykładowa instytucja pomocy społecznej  w sferze wspierania rodziny - wybrane zagadnienia,  (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 145-161.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1.  Cadastral Tax in the European Union on the example of France, (w:) P. Smoleń (red.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 323-332. ISBN 978-83-8061-336-2 (współautor Kowalewska E.).

 

 

Artykuły 

1. Ewolucja opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień – z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2012 roku, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2013, nr 9, s. 6 – 14.

2. Pobór podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psa w drodze inkasa na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 393 – 406.

3.  Opodatkowanie pomocy finansowej z Funduszu Spójności (w:) Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, pod red. E. Pancer - Cybulskiej, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics  nr 380, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 207 - 214.

4.  Odliczenia od dochodu z tytułu wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych ponoszonych przez osoby niepełnosprawne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 8, s. 35-40.

5.  Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 9, s. 32-37.

 

 

 Redakcja prac zbiorowych

1.  Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (red. wsp. Kowalewska E.).

2.  Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 241. ISBN 978-83-945471-2-7.