dr hab. Zbigniew Kuniewicz Dziekan Wydziału, profesor US, Kierownik Katedry
dr hab. Marek Andrzejewski profesor US, Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab. Dorota Sokołowska profesor US
dr Katarzyna Dadańska adiunkt
dr Przemysław Katner adiunkt
dr Izabela Mycko-Katner adiunkt
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak adiunkt
dr Inga Oleksiuk adiunkt
dr Szymon Słotwiński adiunkt
mgr Krzysztof Kubasik asystent
mgr Adriana Tomczyk asystent
mgr Maria Wysocka asystent
mgr Małgorzata Łęczyńska-Smoter doktorant
mgr Katarzyna Zagrodnik doktorant
mgr Patryk Zasuwik doktorant
mgr Edyta Zawadzka doktorant