prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski profesor, Kierownik Katedry
dr Wojciech Bożek adiunkt
dr Ewa Kowalewska adiunkt
mgr Paweł Mańczyk asystent