prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban profesor, Kierownik Katedry
dr hab. Pasquale Policastro profesor US
dr hab. Jerzy Ciapała profesor US
dr Bogna Baczyńska adiunkt
mgr Ewa Michałkiewicz asystent
mgr Kamil Dąbrowski asystent
mgr Ewa Milczarek asystent
mgr Anna Mylokosta asystent