dr hab. Ewa Gajda profesor US, Kierownik Katedry
dr Rita Jaworska-Stankiewicz adiunkt
dr Marek Tkaczuk adiunkt
dr Radosław Zych adiunkt
mgr Tymoteusz Mikołajczak asystent