dr hab. Zbigniew Kuniewicz Dziekan Wydziału, profesor US, p.o. Kierownika Katedry
dr hab. Stanisław Czepita profesor US, Kierownik Katedry
dr Beata Kanarek starszy wykładowca, Prodziekan ds. Studenckich
dr Michał Peno adiunkt