dr hab. Rajmund Molski profesor US, Kierownik Katedry
dr hab. Krystyna Nizioł profesor US
dr hab. Daniel Wacinkiewicz adiunkt
dr Małgorzata Weronika Greβler adiunkt
mgr Marzena Radziun asystent
mgr Radek Wasilewski doktorant